✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Pielęgniarstwo we współczesnym polożnictwie i ginekologii Michał Bokiniec, Marzena Bucholc, Waldemar Dobrzyń Celina Marianna Łepecka-Klusek Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 109,00 złCena: 88,29 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Pielęgniarstwo we współczesnym polożnictwie i ginekologii

  Autor : Michał Bokiniec, Marzena Bucholc, Waldemar Dobrzyń

  Redaktor : Celina Marianna Łepecka-Klusek

  Stron : 424

  ISBN : 9788320041309

  Rok wydania : 2010

  Wydanie : 2

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  W podręczniku omówiono zagadnienie płodności kobiety, fizjologiczny przebieg ciąży, porodu i połogu oraz opiekę nad kobietą w okresie okołoporodowym. Przedstawiono fizjopatologię oraz pielęgnowanie noworodka dojrzałego i urodzonego przedwcześnie. Wiele miejsca poświęcono powikłaniom ciąży, chorobom i operacjom ginekologicznym oraz opiece pielęgniarskiej w tych sytuacjach.
  W obecnym wydaniu zaktualizowano wykaz piśmiennictwa oraz dokonano zmian treści, które podyktowane były rozwojem nauk medycznych i społecznych oraz przyjęciem nowych standardów i procedur postępowania w opiece nad kobietą i jej rodziną.
  Podręcznik dedykujemy studentom położnictwa i pielęgniarstwa oraz innych kierunków kształcenia akademickiego, które w ramach realizowanego programu zawierają treści dotyczące zdrowia matki, dziecka i rodziny, a także samym pielęgniarkom i położnym.


  Spis treści :
  Rozdział I            Zdrowie i płodność kobiety
  Cele operacyjne rozdziału
  1. Okresy życia kobiety
  1.1. Okres dojrzewania, pokwitania
  1.2. Okres dojrzałości płciowej
  1.3. Okres przekwitania
  2. Opieka nad kobietą w różnych fazach jej życia
  2.1. Okres pokwitania
  2.2. Okres dojrzałości płciowej
  2.3. Okres przekwitania
  3. Planowanie rodziny
  3.1. Zasady ogólne
  3.2. Metody naturalne
  3.3. Antykoncepcja
  3.4. Trudności z rozrodem
  4. Ćwiczenia sprawdzające
  Rozdział II           Ciąża
  Cele operacyjne rozdziału
  5. Fizjologia ciąży
  5.1. Wstęp
  5.2. Zmiany hormonalne w czasie ciąży
  5.3. Podział życia wewnątrzmacicznego na okresy
  5.4. Rozpoznanie ciąży
  5.5. Czas trwania ciąży
  5.6. Monitorowanie stanu płodu
  6. Opieka przedporodowa
  6.1. Opieka przedkoncepcyjna
  6.2. Trójpoziomowa organizacja opieki perinatalnej
  6.3. Opieka profilaktyczna nad kobietą ciężarną
  6.4. Styl życia kobiety w okresie ciąży
  6.5. Najczęstsze dolegliwości w czasie ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi
  6.6. Przygotowanie do rodzicielstwa i porodu
  7. Ćwiczenia sprawdzające
  Rozdział III         Poród
  Cele operacyjne rozdziału
  8. Poród fizjologiczny
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Definicja porodu fizjologicznego
  8.3. Czynniki biorące udział w wyzwoleniu czynności skurczowej mięśnia macicy
  8.4. Charakterystyka czynności skurczowej macicy
  8.5. Mechanizm porodu prawidłowego
  8.6. Okresy porodu
  9. Opieka nad kobietą podczas porodu fizjologicznego
  9.1. Rozpoznanie początku porodu
  9.2. Przyjęcie kobiety rodzącej do szpitala
  9.3. Badanie położnicze - podstawowe elementy
  9.4. Prowadzenie porodu
  9.5. Żywienie i nawadnianie w czasie porodu
  9.6. Pozycje ciała w czasie porodu
  9.7. Nawiązanie współpracy z rodzącą i osobą towarzyszącą
  9.8. Udogodnienia dla rodzących
  9.9. Walka z bólem w czasie porodu
  9.10. Monitorowanie czynności serca płodu
  9.11. Postęp porodu
  9.12. Obserwacja stanu ogólnego i położniczego w III okresie porodu
  9.13. Pielęgnowanie kobiety w IV okresie porodu
  10. Poród przedwczesny
  10.1. Definicja
  10.2. Epidemiologia
  10.3. Etiologia i czynniki ryzyka porodu przedwczesnego
  10.4. Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego a poród przedwczesny
  10.5. Zasady postępowania w przypadku przedwczesnego pęknięcia błon płodowych
  10.6. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa
  10.7. Przewidywanie i profilaktyka porodu przedwczesnego
  10.8. Postępowanie w porodzie przedwczesnym
  10.9. Prenatalna terapia kortykosteroidami
  10.10. Prowadzenie porodu przedwczesnego
  11. Pielęgnowanie ciężarnej z zagrażającym porodem przedwczesnym
  11.1. Przyjęcie do szpitala i na oddział
  11.2. Zapewnienie spokoju i leczenie spoczynkowe
  11.3. Obserwacja stanu ogólnego i położniczego
  11.4. Edukacja pacjentki
  11.5. Udział pielęgniarki/położnej w leczeniu farmakologicznym
  11.6. Rola pielęgniarki/położnej w przygotowaniu kobiety do wypisu i zaleceń do domu
  12. Poród operacyjny
  12.1. Cięcie cesarskie
  12.2. Zabieg kleszczowy
  12.3. Trakcja próżniowa
  13. Ćwiczenia sprawdzające
  Rozdział IV         Połóg
  Cele operacyjne rozdziału
  14. Przebieg połogu fizjologicznego
  15. Laktacja i karmienie piersią
  15.1. Fizjologia laktacji
  15.2. Skład mleka kobiecego i jego znaczenie dla zdrowia dziecka
  15.3. Zmienność mleka kobiecego
  15.4. Korzyści wynikające z karmienia piersią
  15.5. Prawidłowa technika karmienia piersią
  15.6. Czynniki warunkujące prawidłową laktację i hamujące ją
  15.7. Promocja karmienia piersią
  15.8. Grupy wsparcia
  15.9. Trudności w karmieniu piersią.
  15.10. Przeciwwskazania do karmienia piersią
  16. Obserwacja i pielęgnowanie kobiety w połogu fizjologicznym
  17. Opieka nad kobietą w połogu po cięciu cesarskim
  18. Zakażenia połogowe
  18.1. Zakażenia miejscowe i ogólne
  18.2. Połogowe zapalenie gruczołu piersiowego
  19. Pielęgnowanie w zakażeniach połogowych
  19.1. Zasady ogólne
  19.2. Pielęgnowanie w zakażeniu ran krocza i pochwy
  19.3. Pielęgnowanie w zakażeniu błony śluzowej jamy macicy
  19.4. Pielęgnowanie w posocznicy połogowej
  19.5. Pielęgnowanie w połogowym zapaleniu piersi
  20. Profilaktyka zakażeń połogowych
  21. Ćwiczenia sprawdzające
  Rozdział V          Noworodek
  Cele operacyjne rozdziału
  22. Klasyfikacja noworodków
  23. Noworodek donoszony
  23.1. Zmiany przystosowawcze do życia pozamacicznego
  23.2. Adaptacja układu oddechowego
  23.3. Opieka lekarska nad noworodkiem
  23.4. Ocena stanu ogólnego noworodka
  23.5. Resuscytacja noworodków
  23.6. Noworodki za małe lub za duże w stosunku do wieku płodowego
  23.7. Noworodki urodzone po terminie
  23.8. Szczepienia w okresie noworodkowym
  23.9. Testy przesiewowe
  24. Pielęgnowanie noworodka donoszonego
  24.1. Postępowanie z noworodkiem w sali porodowej
  24.2. Przyjęcie noworodka na oddział położniczo-noworodkowy
  24.3. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka w ciągu pierwszych 12 godzin życia
  24.4. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka w ciągu kolejnych dni pobytu w szpitalu
  24.5. Pielęgnowanie w stanach przejściowych okresu noworodkowego
  24.6. Pielęgnowanie noworodka z pieluszkowym zapaleniem skóry i zapobieganie jego wystąpieniu
  24.7. Wypis noworodka ze szpitala - zalecenia dla matki/rodziców odnośnie do pielęgnowania dziecka w domu
  24.8. Zadania pielęgniarki/położnej rodzinnej w opiece nad noworodkiem w środowisku domowym
  25. Noworodek niedojrzały - wcześniak
  25.1. Trudności w adaptacji do życia pozamacicznego
  25.2. Żywienie noworodka urodzonego przedwcześnie
  25.3. Retinopatia wcześniaków
  25.4. Szczepienia ochronne i testy przesiewowe
  25.5. Opieka medyczna nad wcześniakiem po wypisaniu ze szpitala
  26. Obserwacja i pielęgnowanie noworodka niedojrzałego
  26.1. Postępowanie z noworodkiem niedojrzałym w sali porodowej
  26.2. Obserwacja i pielęgnowanie w kolejnych dniach po narodzinach
  26.3. Zadania pielęgniarki/położnej w stymulacji odruchu ssania u noworodka
  26.4. Udział matki/rodziców w opiece nad noworodkiem niedojrzałym
  26.5. Zadania pielęgniarki/położnej we wczesnej stymulacji rozwojowej wcześniaka (program wczesnej stymulacji rozwojowej)
  26.6. Wypis ze szpitala - przygotowanie matki/rodziców do opieki nad dzieckiem w domu
  27. Ćwiczenia sprawdzające
  Rozdział VI         Wybrane zagadnienia z patologii ciąży
  Cele operacyjne rozdziału
  28. Krwawienia podczas ciąży
  28.1. Poronienia
  28.2. Łożysko przodujące
  28.3. Zaburzenia oddzielania się łożyska
  28.4. Przedwczesne oddzielenie łożyska
  28.5. Ciąża pozamaciczna
  28.6. Ciąża szyjkowa
  29. Pielęgnowanie ciężarnej z poronieniem zagrażającym
  29.1. Przyjęcie do szpitala i na oddział
  29.2. Leżenie w łóżku
  29.3. Obserwacja i ocena
  29.4. Odżywianie
  29.5. Zapobieganie zaparciom
  29.6. Zapewnienie spokoju i odpoczynku
  29.7. Higiena ciała
  29.8. Ćwiczenia gimnastyczne
  29.9. Wypis ze szpitala i zalecenia do domu
  30. Postępowanie pielęgniarki w przypadku niepomyślnego zakończenia ciąży
  30.1. Przygotowanie do zabiegu łyżeczkowania jamy macicy
  30.2. Opieka pielęgniarska podczas zabiegu i po nim
  30.3. Wypis ze szpitala i zalecenia do domu
  31. Nadciśnienie w ciąży
  31.1. Nadciśnienie tętnicze przewlekłe
  31.2. Stan przedrzucawkowy
  31.3. Rzucawka
  31.4. Zespół HELLP
  31.5. Stan przedrzucawkowy nałożony na przewlekłe nadciśnienie tętnicze
  31.6. Nadciśnienie tętnicze ciążowe
  32. Pielęgnowanie ciężarnych z objawami stanu przedrzucawkowego
  32.1. Pielęgnowanie w łagodnej postaci stanu przedrzucawkowego
  32.2. Pielęgnowanie w ciężkiej postaci stanu przedrzucawkowego
  33. Opieka nad kobietą, u której wystąpił atak rzucawki
  34. Konflikt serologiczny w układzie Rh
  34.1. Istota i niebezpieczeństwa konfliktu serologicznego
  34.2. Prenatalna diagnostyka choroby hemolitycznej
  34.3. Leczenie choroby hemolitycznej płodu
  34.4. Ukończenie ciąży powikłanej konfliktem serologicznym
  34.5. Profilaktyka konfliktu serologicznego
  35. Konflikt serologiczny w układzie grupowym AB0
  36. Badania diagnostyczne stosowane w położnictwie
  36.1. Kardiotokogr ...