Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom 2 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom 2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Makmed

Tytuł: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom 2

Autor: Beata Brosowska Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz

Rok: 2008

Wydanie: 1

Oprawa: miękka foliowana

Stron: 176

ISBN: 978-83-924475-8-0


Dostępne jest nowe wydanie


Tom II Pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej, poświęcony pielęgniarstwu w środowisku nauczania i wychowania oraz w środowisku pracy, jest skierowany do studentów pielęgniarstwa, a także uczestników kształcenia podyplomowego, np. kursów kwalifikacyjnych z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego. Wspólnym celem obu tych dziedzin pielęgniarstwa jest ochrona zdrowia poprzez sprawowanie głównie profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Zarówno w środowisku szkolnym, jak i środowisku pracy, podstawowymi zadaniami pielęgniarek jest ich udział w:: badaniach profilaktycznych; nadzorowaniu środowiska oraz edukacji zdrowotnej podopiecznych.
Są to obszary pielęgniarstwa sprzyjające największej jego samodzielności zawodowej, która wymaga od pielęgniarek wielu umiejętności (np. obserwacji czy współpracy w wielodyscyplinarnym zespole) oraz odpowiedzialności (m.in. za wczesne rozpoznawanie problemów zdrowotnych i społecznych uczniów i pracujących).

Pełna realizacja celów i zadań pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz pracy, wsparta scharakteryzowanym w niniejszym tomie zakresem wiedzy i umiejętności wymaganych od tego personelu, powinna sprzyjać osiąganiu wyjątkowo dużej satysfakcji zawodowej tych pielęgniarek - opiekunów spolegliwych uczniów i pracowników.

 

Spis treści:
Wstęp
1. PIELĘGNIARSTWO W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w szkole
Problemy uczniów w środowisku szkolnym - zadania pielęgniarki
Środowisko szkoły a zdrowie Proces pielęgnowania w medycynie szkolnej
Edukacja zdrowotna i profilaktyka w szkole
Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole - działania pielęgniarki
Piśmiennictwo
Zadania sprawdzające
Podsumowanie
Załączniki
Spis tabel i rycin
2. PIELĘGNIARSTWO W OPIECE NAD ZDROWIEM PRACUJĄCYCH
Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi
Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
Zalecana lektura
Przydatne adresy internetowe
Zadania sprawdzające
Wykaz skrótów
Załączniki