✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Pielęgniarstwo w chirurgii Wojciech Kapała CZELEJ
img
img

Pielęgniarstwo w chirurgii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Pielęgniarstwo w chirurgii

Autor : Wojciech Kapała

Stron : 220

ISBN : 838930967x

Rok wydania : 2006

Wydanie : 2

Oprawa : miękka

Format : B5

Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego oraz opieka pozabiegowa obejmują zarówno sferę psychiczną, jak i fizyczną. Publikacja przedstawia, jak prawidłowo zaopiekować się pacjentem na oddziale chirurgii. Kolejne rozdziały omawiają wszystkie ważne zagadnienia związane z opieka nad chorym w okresie okołooperacyjnym.
Przejrzysty układ i bogactwo treści to duże zalety książki. 
Na końcu podręcznika zamieszczono dodatek zawierający najczęściej używane w chirurgii ogólnej terminy, skale ryzyka powstania odleżyn, dobowy bilans wodny u osoby dorosłej, kryteria wezwania zespołu ratunkowego szpitala

Spis treści :
Rozdział 1. Wiadomości ogólne z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem na oddziale chirurgii ogólnej
1. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego
2. Wynik operacji i powikłania pooperacyjne
3. Opieka pielęgniarska i ocena stanu chorego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym
4. Udział pielęgniarki w terapii bólu
5. Obniżenie temperatury ciała u pacjenta. Postępowanie zapobiegawcze i lecznicze
6. Pielęgnacja rany oraz ryzyko zakażeń na oddziale chirurgii ogólnej
7. Opieka medyczna nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym
8. Palenie tytoniu a okres okołooperacyjny
9. Specyfika wczesnej pooperacyjnej opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem starszym
10. Usprawnianie chorych po zabiegach operacyjnych w chirurgii ogólnej
11. Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych. Bezpieczne wkłucie i użytkowanie kaniuli żylnej
12. Żywienie i leczenie żywieniowe enteralne oraz drogą naczyń żylnych
13. Błędy przedlaboratoryjne w praktyce pielęgniarskiej. Pobieranie krwi do analiz laboratoryjnych
Rozdział 2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem na oddziale chirurgii ogólnej w wybranych jednostkach chorobowych
Wstęp
1. Opieka pielęgniarska nad chorym po operacji tarczycy
2. Pielęgnowanie pacjenta z zakrzepowym zapaleniem żył
3. Opieka pielęgniarska nad chorym po operacji żylaków kończyn dolnych
4. Opieka pielęgniarska nad chorym z krwawieniem z przewodu pokarmowego
5. Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową
6. Opieka pielęgniarska nad chorym po usunięciu pęcherzyka żółciowego oraz po operacji kamicy przewodowej
7. Pielęgnowanie chorego z ostrym zapaleniem trzustki
8. Opieka pielęgniarska nad chorym po resekcji żołądka
9. Opieka i obserwacja pielęgniarska pacjenta po tępym urazie jamy brzusznej
10. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po urazie czaszkowo-mózgowym
Rozdział 3. Standardy opieki pielęgniarskiej na oddziale chirurgii
Wstęp
1. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przygotowywanym do planowego zabiegu operacyjnego
2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym (do 24 godzin po operacji)
3. Standard opieki i obserwacji pielęgniarskiej pacjenta po tępym urazie jamy brzusznej (do 24 godzin po przyjęciu chorego na oddział)
4. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia
DODATEK
1. Najczęściej używane terminy medyczne w chirurgii ogólnej
2. Skale ryzyka powstania odleżyn
3. Klasyfikacja odleżyn według Torrance’a
4. Skala Baxtera do oceny zagrożenia i przebiegu zapalenia żył związanego z kaniulacją
5. Dobowy bilans wodny u osoby dorosłej
6. Kryteria wezwania zespołu ratunkowego szpitala
7. Diety przed wybranymi planowymi zabiegami operacyjnymi