Pielęgniarstwo środowiskowe t. II - 2015 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Pielęgniarstwo środowiskowe t. II - 2015

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Wydawnictwo Makmed
 • Stara Cena: 42,00 złCena: 37,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Pielęgniarstwo środowiskowe t. II

  Autor:Beata Brosowska Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz

  Wydanie: 2

  Format: 17 x 24 cm

  Stron: 176 

  ISBN: 978-83-938049-3-1

  Pielęgniarstwo w medycynie szkolnej i ochronie zdrowia pracujących jest istotną częścią systemu podstawowej opieki zdrowotnej. To od pielęgniarek w każdym środowisku: domowym, szkolnym, jak i pracy zależy efektywność i jakość opieki zdrowotnej, wyrażająca się między innymi satysfakcją pacjenta. Częste i systematyczne kontakty pielęgniarek środowiskowych z ich podopiecznymi sprzyjają wzajemnemu poznaniu, wymianie informacji, indywidualnemu podejściu do pacjenta, który oczekuje nie tylko respektowania swoich praw, ale empatii i życzliwości kompetentnych pielęgniarek.

  Drugie wydanie II tomu: Pielęgniarstwa środowiskowego trafia do rąk Czytelników
  w 6 lat po pierwszym. W okresie tym nastąpiło wiele istotnych zmian, o czym świadczy nieaktualność większości przepisów prawnych, na które powoływano się
  w pierwszym wydaniu tej publikacji.

  W porównaniu z pierwszym wydaniem obecne poszerzono m.in. o zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru nad środowiskiem pracy – dokładniej omówiono czynniki szkodliwe, występujące w zakładach/na stanowiskach pracy, zwracając uwagę na sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom zdrowotnym. Bardziej szczegółowo przedstawione zostały choroby zawodowe, zwłaszcza procedura związana z ich stwierdzaniem, ponadto – wypadki przy pracy oraz dokumentowanie pracy pielęgniarskiej, z uwzględnieniem terminologii Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej.

  Treści zawarte w książce są szczególnie pomocne dla studentów i słuchaczy przed-
  i podyplomowego kształcenia, w tym – w ramach kursów kwalifikacyjnych
  i specjalizacyjnych, których ukończenie jest nieodzowne do realizacji zadań pielęgniarki.

  SPIS TREŚCI
  1.1. Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w szkole
  1.1.1. Założenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
  1.1.2. Struktura organizacyjna i nadzór merytoryczny
  1.1.3. Jakość w medycynie szkolnej
  1.2. Problemy uczniów w środowisku szkolnym – zadania pielęgniarki
  1.2.1. Status zdrowotny dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce
  1.2.2. Problemy zdrowotne, społeczne i szkolne uczniów
  1.2.3. Urazy, wypadki – pierwsza pomoc w szkole
  1.2.4. Problemy w rodzinie ucznia
  1.3. Środowisko szkoły a zdrowie
  1.3.1. Środowisko fizyczne szkoły
  1.3.2. Środowisko społeczne szkoły
  1.4. Proces pielęgnowania w medycynie szkolnej
  1.4.1. Techniki i metody gromadzenia danych o uczniu
  1.4.2. Diagnoza pielęgniarska w środowisku nauczania
  1.4.3. Planowanie opieki
  1.4.4. Implementacja planu opieki
  1.5. Edukacja zdrowotna i profilaktyka w szkole
  1.5.1. Programy edukacyjne
  1.5.2. Metody edukacji w szkole – zadania pielęgniarki
  1.5.3. Profilaktyka w medycynie szkolnej i rola pielęgniarki w jej propagowaniu
  1.5.4. Szkoła promująca zdrowie
  1.6. Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole – działania pielęgniarki
  1.7. Podsumowanie
  1.8. Zadania sprawdzające
  1.9. Piśmiennictwo
  2.1. Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi
  2.1.1. Od przemysłowej służby zdrowia do służby medycyny pracy
  2.1.2. Obecna organizacja ochrony zdrowia pracujących w Polsce
  2.2. Pielęgniarstwo w systemie ochrony zdrowia pracujących
  2.2.1. Pielęgniarstwo w opiece nad zdrowiem pracujących w Europie
  2.2.2. Pielęgniarstwo w opiece nad zdrowiem pracowników w Polsce
  2.3. Kompetencje pielęgniarki w ochronie zdrowia pracujących
  2.4. Podsumowanie
  2.5. Zadania sprawdzające
  2.6. Wykaz skrótów
  2.7. Piśmiennictwo
  2.8. Wybrane przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracujących
  2.8.1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy/BHP
  2.8.2. Przepisy prawne dotyczące czynników biologicznych
  2.8.3. Przepisy prawne dotyczące czynników chemicznych/rakotwórczych
  2.8.4. Przepisy prawne dotyczące czynników psycho/fizycznych, ergonomicznych
  i związanych ze sposobem wykonywania pracy
  2.8.5. Przepisy prawne dotyczące Służby Medycyny Pracy
  2.8.6. Wybrane przepisy prawne dotyczące badań profilaktycznych pracujących
  2.8.7. Przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych, wypadków przy pracy
  i niepełnosprawności
  2.8.8. Przydatne adresy stron internetowych