✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Pielęgniarstwo neurologiczne Kazimiera Adamczyk CZELEJ
img
img

Pielęgniarstwo neurologiczne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Pielęgniarstwo neurologiczne

Autor : Kazimiera Adamczyk

Stron : 118

ISBN : 8388063065

Rok wydania : 2000

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Pacjent z problemami neurologicznymi to dla pielęgniarki wyzwanie. Powinna ona umieć nawiązać z nim kontakt oraz motywować go do aktywności i pracy nad sobą, udzielając wsparcia emocjonalnego.
Sposoby pielęgnowania takich pacjentów opisywano już wiele razy. W odróżnieniu od dotychczasowych publikacji z tej dziedziny, w prezentowanej tu książce nacisk położono na elementy pielęgnowania, zaś aspekty kliniczne chorób podano tylko w zarysie.
Autorka przedstawiła propozycję uproszczonej dokumentacji pielęgniarskiej dla każdej z omówionych chorób.


Spis treści :
Wstęp
1. Specyfika sytuacji pacjenta neurologicznego
1.1. Problemy emocjonalne
1.2. Problemy społeczne osób chorych neurologicznie
2. Usprawnianie chorych z zaburzeniem wyższych czynności nerwowych
3. Usprawnianie motoryczne pacjenta neurologicznego
3.1. Uruchamianie pacjentów z niedowładem/porażeniem połowiczym
3.2. Uruchamianie pacjentów z niedowładem/porażeniem kończyn dolnych
3.3. Wdrażanie pacjenta niepełnosprawnego do samoobsługi
4. Opieka pielęgniarska w wybranych stanach neurologicznych
4.1. Choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego
4.2. Stwardnienie rozsiane
4.3. Padaczka
4.4. Choroba Parkinsona
4.5. Choroba Alzheimera
4.6. Neuroinfekcje bakteryjne i wirusowe
4.7. Zespoły korzeniowe
4.8. Polineuropatia
4.9. Choroby mięśni (miastenia)
4.10. Choroby rdzenia kręgowego (jamistość rdzenia)
5. Wybrane wyznaczniki jakości opieki w pielęgniarstwie neurologicznym
5.1. Główne koncepcje teoretyczne w pielęgniarstwie neurologicznym
5.2. Metody pielęgnowania: tradycyjna i nowoczesna
5.3. Standardy i procedury pielęgniarskie
Aneks: Wartość kaloryczna wybranych produktów