✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Pielęgniarstwo kardiologiczne Marta Arendarczyk, Barbara Ślusarska, Dorota Tala Dorota Kaszuba, Anna Nowicka Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Pielęgniarstwo kardiologiczne

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 89,00 złCena: 72,09 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Pielęgniarstwo kardiologiczne

  Autor : Marta Arendarczyk, Barbara Ślusarska, Dorota Talarska

  Redaktor : Dorota Kaszuba, Anna Nowicka

  Stron : 306

  ISBN : 9788320040586

  Rok wydania : 2011

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Nowoczesny podręcznik dotyczący zagadnień pielęgniarstwa kardiologicznego. Zawiera praktyczną wiedzę z zakresu zapobiegania, rozpoznawania, opieki pielęgniarskiej, udziału pielęgniarki w postępowaniu terapeutycznym oraz rehabilitacji w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego.
  Ze względu na dynamiczny rozwój kardiologii interwencyjnej i elektroterapii, opisano przebieg wybranych procedur specjalistycznych, m.in. koronarografii, cewnikowania serca, stymulacji elektrycznej serca, zabiegów kardiochirurgicznych.
  Powszechność schorzeń układu krążenia oraz ich przewlekły charakter uzasadniają umieszczenie w publikacji informacji istotnych dla samoopieki i samokontroli pacjenta po zakończeniu hospitalizacji.
  Książka adresowana jest do studentów pielęgniarstwa oraz praktykujących pielęgniarek.


  Spis treści :
  Wykaz najważniejszych skrótów
  CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
  1. Epidemiologia chorób układu krążenia
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  1.1. Wybrane aspekty epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego
  1.2. Epidemiologia chorób układu krążenia a profilaktyczne programy zdrowotne
  1.3. Pielęgniarstwo w obszarze kardiologii prewencyjnej
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  2. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  2.1. Charakterystyka czynników ryzyka oraz sposoby ich modyfikacji w prewencji chorób sercowo-naczyniowych
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  3. Edukacja pacjentów w prewencji schorzeń układu sercowo-naczyniowego
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  3.1. Rola edukacji w profilaktyce schorzeń układu sercowo-naczyniowego
  3.2. Metody i formy wykorzystywane w edukacji pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi
  3.3. Planowanie i ewaluacja działań edukacyjnych pielęgniarki kardiologicznej
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  4. Rehabilitacja kardiologiczna
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  4.1. Definicja i zadania kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej
  4.2. Zespół realizujący kompleksową rehabilitację kardiologiczną
  4.3. Realizacja kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej
  4.4. Edukacja
  4.5. Trening fizyczny
  4.6. Efekty kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  CZĘŚĆ II. DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
  5. Podmiotowa i przedmiotowa ocena układu sercowo-naczyniowego
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  5.1. Badanie podmiotowe układu krążenia
  5.2. Badanie przedmiotowe (fizykalne) układu krążenia
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  6. Badania diagnostyczne
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  6.1. Elektrokardiografia
  6.2. Określenie tolerancji wysiłku (próby czynnościowe)
  6.3. Badania obrazowe
  6.4. Badania inwazyjne
  6.5. Badania laboratoryjne
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  CZĘŚĆ III. PODSTAWY KLINICZNE I OPIEKA PIELĘGNIARSKA W WYBRANYCH SCHORZENIACH UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
  7. Ostre zespoły wieńcowe
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  7.1. Ostre zespoły wieńcowe - podstawy kliniczne
  7.2. Opieka pielęgniarska nad chorym z ostrym zespołem wieńcowym w okresie przedszpitalnym i szpitalnym
  7.3. Wybrane diagnozy pielęgniarskie w ostrych zespołach wieńcowych
  7.4. Przygotowanie chorego po ostrym zespole wieńcowym do samoopieki
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  8. Przewlekła choroba wieńcowa
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  8.1. Przewlekła choroba wieńcowa - podstawy kliniczne
  8.2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą chorobą wieńcową
  8.3. Przygotowanie pacjenta z przewlekłą chorobą wieńcową do samoopieki
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  9. Stany zagrożenia życia w kardiologii
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  9.1. Stany zagrożenia życia w kardiologii - podstawy kliniczne
  9.2. Opieka pielęgniarska nad chorym w kardiologicznych stanach zagrożenia życia
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  10. Nadciśnienie tętnicze
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  10.1. Nadciśnienie tętnicze - podstawy kliniczne
  10.2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym
  10.3. Przygotowanie chorego z nadciśnieniem tętniczym do samoopieki
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  11. Przewlekła niewydolność serca
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  11.1. Przewlekła niewydolność serca - podstawy kliniczne
  11.2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością serca
  11.3. Przygotowanie chorego z przewlekłą niewydolnością serca do samoopieki
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  12. Zaburzenia rytmu serca
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  12.1. Zaburzenia rytmu serca - podstawy kliniczne
  12.2. Udział pielęgniarki w elektroterapii zaburzeń rytmu serca
  12.3. Opieka pielęgniarska nad chorym z zaburzeniami rytmu serca
  12.4. Przygotowanie chorego z zaburzeniami rytmu serca do samoopieki
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  13. Kardiomiopatie
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  13.1. Podstawy kliniczne kardiomiopatii
  13.2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z kardiomiopatią
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  14. Wady serca
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  14.1. Wady serca - podstawy kliniczne
  14.2. Opieka pielęgniarska nad chorymi z wadami serca
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  15. Opieka nad pacjentem leczonym na oddziale kardiochirurgicznym
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  15.1. Postępowanie okołooperacyjne
  15.2. Opieka nad pacjentem po zabiegu kardiochirurgicznym
  15.3. Przygotowanie pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym do samoopieki
  Pytania sprawdzające
  Piśmiennictwo
  16. Model opieki nad pacjentem ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi na podstawie wybranych opisów przypadków
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  16.1. Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST (STEMI)
  16.2. Pacjent z chorobą wieńcową
  16.3. Pacjent z migotaniem przedsionków i nadciśnieniem tętniczym
  16.4. Pacjent z niewydolnością serca
  16.5. Pacjent w stanie zagrożenia życia
  Piśmiennictwo
  17. Model opieki nad pacjentem w ośrodku rehabilitacji kardiologicznej oraz w pracowni radiologii zabiegowej - hemodynamiki
  Cele rozdziału
  Słowa kluczowe
  17.1. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w ośrodku/na oddziale dziennym rehabilitacji kardiologicznej z poradnią kardiologiczną
  17.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w pracowni radiologii zabiegowej - pracowni hemodynamiki
  Piśmiennictwo
  Skorowidz