✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Pielęgniarstwo internistyczne Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Dorota Talarska, Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Pielęgniarstwo internistyczne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Pielęgniarstwo internistyczne

Autor : Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Dorota Talarska,

Redaktor : Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Oprawa: Miękka

Format: 16.5x23.5cm

Liczba stron: 390

Wydanie: 1

Rok wydania: 2014

ISBN:9788320049008

 

Publikacja zawiera opis postępowania pielęgniarskiego w poszczególnych jednostkach chorobowych z uwzględnieniem najważniejszych problemów pielęgnacyjnych. W każdym rozdziale uwzględniono przygotowanie do badań diagnostycznych oraz wskazówki edukacyjne dla pacjentów. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące usprawniania chorych, reakcji pacjentów na hospitalizację oraz higieny pracy pielęgniarki.
Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunku pielęgniarstwo oraz pielęgniarek pracujących na oddziałach o profilu internistycznym. Może być również pomocna dla osób sprawujących profesjonalną opiekę, np. dla pracowników socjalnych lub asystentek osób przewlekle chorych.

Spis treści :
CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji
1.1. Pacjent w szpitalu
1.2. Specyfika leczenia szpitalnego
1.3. Stres szpitalny w perspektywie rozwojowej
1.4. Podsumowanie
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka - pacjent
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
3. Badanie podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez pielęgniarkę internistyczną
3.1. Badania podmiotowe
3.2. Badania przedmiotowe
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
4. Teoretyczne podstawy procesu pielęgnowania
4.1. Systematyka NANDA
4.2. Orzeczenia diagnostyczne
4.3. Problemy wymagające współdziałania
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
5. Dokumentacja procesu pielęgnowania pacjenta leczonego zachowawczo
6. Metody i techniki stosowane przez pielęgniarkę internistyczną podczas edukacji pacjentów
6.1. Wprowadzenie
6.2. Metody i formy edukacji pacjentów
6.3. Podsumowanie
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
CZĘŚĆ II. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
7. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu krążenia
7.1. Pielęgnowanie chorych z nadciśnieniem tętniczym
7.2. Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami rytmu serca
7.3. Pielęgnowanie chorych z chorobą niedokrwienną serca
7.4. Pielęgnowanie chorych z kardiomiopatią
7.5. Pielęgnowanie chorych z wadami serca
7.6. Pielęgnowanie chorych z niewydolnością serca
7.7. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia
7.8. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
8. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu oddechowego
8.1. Pielęgnowanie chorych z ostrym zapaleniem oskrzeli i płuc
8.2. Pielęgnowanie chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
8.3. Pielęgnowanie chorych z astmą oskrzelową
8.4. Pielęgnowanie chorych z gruźlicą
8.5. Pielęgnowanie chorych z rakiem płuc
8.6. Pielęgnowanie chorych z niewydolnością oddechową
8.7. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego
8.8. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
9. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu pokarmowego
9.1. Pielęgnowanie chorych z zapaleniem i chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy
9.2. Pielęgnowanie chorych z chorobami zapalnymi jelit
9.3. Pielęgnowanie chorych z uchyłkowatością jelita grubego
9.4. Pielęgnowanie chorych z chorobami trzustki
9.5. Pielęgnowanie chorych z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
9.6. Pielęgnowanie chorych z zapalnymi chorobami wątroby
9.7. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu pokarmowego
9.8. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
10. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu krwiotwórczego
10.1. Pielęgnowanie chorych z chorobami rozrostowymi układu białokrwinkowego
10.2. Pielęgnowanie chorych z ziarnicą złośliwą i chłoniakami nieziarniczymi
10.3. Pielęgnowanie chorych z niedokrwistością
10.4. Pielęgnowanie chorych ze skazami krwotocznymi
10.5. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego
10.6. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
11. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu moczowego
11.1. Pielęgnowanie chorych z kłębuszkowym zapaleniem nerek
11.2. Pielęgnowanie chorych z zespołem nerczycowym
11.3. Pielęgnowanie chorych z zakażeniami układu moczowego
11.4. Pielęgnowanie chorych z kamicą moczową
11.5. Pielęgnowanie chorych z nietrzymaniem moczu
11.6. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu moczowego
11.7. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
12. Opieka pielęgniarska nad osobami z niewydolnością nerek
12.1. Pielęgnowanie chorych z ostrą niewydolnością nerek
12.2. Pielęgnowanie chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
12.3. Pielęgnowanie chorych leczonych dializami
12.4. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z niewydolnością nerek
12.5. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
13. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu wewnątrzwydzielniczego
13.1. Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu podwzgórzowo-przysadkowego
13.2. Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami tarczycy
13.3. Pielęgnowanie chorych z chorobami gruczołów przytarczycznych
13.4. Pielęgnowanie chorych z chorobami kory nadnerczy
13.5. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu wewnątrzwydzielniczego
13.6. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
14. Opieka pielęgniarska nad osobami z cukrzycą
14.1. Pielęgnowanie chorych z cukrzycą
14.2. Edukacja pacjentów z cukrzycą
14.3. Podstawowe zasady leczenia insuliną
14.4. Badania diagnostyczne w cukrzycy
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
15. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami tkanki łącznej
15.1. Pielęgnowanie chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów
15.2. Pielęgnowanie chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa
15.3. Pielęgnowanie chorych z toczniem rumieniowatym układowym
15.4. Pielęgnowanie chorych z dną moczanową
15.5. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami tkanki łącznej
15.6. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu
15.7. Skale do oceny sprawności samoobsługowej i jakości życia
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
16. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami zakaźnymi
16.1. Zadania pielęgniarki wynikające z pracy na oddziale z chorym zakaźnie
16.2. Pielęgnowanie chorych z zakażeniami bakteryjnymi
16.3. Pielęgnowanie chorych z zakażeniami wirusowymi
16.4. Pielęgnowanie chorych z zakażeniem HIV i zespołem nabytego upośledzenia odporności
16.5. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z chorobami zakaźnymi
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
17. Opieka pielęgniarska nad osobami po przeszczepach
17.1. Przeszczepianie narządów
17.2. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów po przeszczepieniu narządu
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
18. Usprawnianie pacjentów w wybranych schorzeniach internistycznych
18.1. Rehabilitacja pulmonologiczna
18.2. Rehabilitacja kardiologiczna
18.3. Rehabilitacja reumatologiczna
18.4. Rehabilitacja w miażdżycy tętnic kończyn dolnych
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
19. Zagrożenia zawodowe oraz podstawowe zasady ich ograniczania na stanowisku pracy pielęgniarki internistycznej
19.1. Podział czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych na stanowisku pracy pielęgniarki internistycznej
19.2. Zasady profilaktyki skutków zdrowotnych pracy zawodowej pielęgniarki internistycznej
19.3. Skutki zdrowotne pracy zawodowej w zawodach medycznych
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
Test sprawdzający zdobytą wiedzę
Skorowidz