Pewny start Zajęcia rewalidacyjne Poziom 2 Wypowiedzi ustne i pisemne Karty pracy - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Pewny start Zajęcia rewalidacyjne Poziom 2 Wypowiedzi ustne i pisemne Karty pracy

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Szkolne PWN

Tytuł: Pewny start Zajęcia rewalidacyjne Poziom 2 Wypowiedzi ustne i pisemne Karty pracy

Autor: Konieczna Iwona, Młynarczyk-Karabin Ewelina, Smolińska Katarzyna

Rok: 2018

Format: 20.5x28.5cm

Stron: 128

ISBN: 9788326229022

Podstawowym celem publikacji jest doskonalenie sprawności językowych i umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej poprzez wzbogacenie doświadczeń językowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Karty pracy zarówno utrwalają wypowiedzi pisemne i ustne związane z rodziną i najbliższym otoczeniem dziecka oraz rozszerzają zakres słownictwa, jak i sprawdzają zastosowanie w nowych sytuacjach kompetencji, które uczeń zdobył podczas przyswajania określonej wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji z innymi osobami w przestrzenia społecznej.