Pewny start Świat wokół mnie Ja w bezpiecznym świecie 3 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Pewny start Świat wokół mnie Ja w bezpiecznym świecie 3

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Szkolne PWN

Tytuł: Pewny start Świat wokół mnie Ja w bezpiecznym świecie 3

Rok: 2015

Format: 20.5x28.5cm

Stron: 136

ISBN: 9788326223839

Zestaw materiałów ćwiczeniowych z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Pakiet zawiera 68 kart. Zakres tematyczny:
- radzenie sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych,
- wypracowanie schematów bezpiecznych zachowań,
- kształtowanie podstaw zdrowego trybu życia,
- kształtowanie i poznawanie właściwych zachowań intymnych.

Z naszymi materiałami można pracować w:
- szkołach specjalnych,
- szkołach z oddziałami integracyjnymi,
- ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-komensacyjnych, terapii pedagogicznej.