Pejzaże tożsamości - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Pejzaże tożsamości

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tytuł: Pejzaże tożsamości

Wydanie: 1

Rok: 2011

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 371

ISBN: 9788323331292

Czy można obronić pojęcie tożsamości? Czy może ono być jeszcze przydatne w stopniu, który uzasadniałby jego wykorzystanie pomimo kontrowersji, jakie wzbudza? Czy rzeczywiście kategoria ta jest tak nieprecyzyjna i „rozmyta",, że nie ma już żadnej wartości heurystycznej? Wreszcie, czy jej interdyscyplinarny charakter faktycznie stanowi przeszkodę, czy też przeciwnie — istotny walor?

Niniejsza publikacja to próba udzielenia odpowiedzi „nie wprost", na powyższe sformułowane pytania. Ze względu na szeroki zakres oraz wielowarstwowość omawianego zagadnienia wartościowe wydaje się zróżnicowanie pojęć teoretycznych oraz badawczych. Przy tak złożonej kategorii analitycznej, jaką jest tożsamość, heterogeniczność sposobów jej rozumienia okazuje się — paradoksalnie — wręcz pożądana, gdyż prowadzi do ciągłego jej pogłębiania i wskazuje na coraz to inne wymiary, na które ma wpływ oraz które ją determinują.

Jesteśmy przekonani, że przy złożoności współczesnego świata oraz rosnącej specjalizacji dyscyplin i subdyscyplin naukowych, analizy drobnych wycinków świata społecznego — czy mówimy o małych grupach społecznych, czy też o przypadkach typu case study — mogą pomóc w odnalezieniu tego, co wspólne. Niniejsza książka prezentuje właśnie te niejednorodne, szkicowane z różnych perspektyw „pejzaże tożsamości",.