Pediatria praktyczna - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Pediatria praktyczna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł: Pediatria praktyczna

Autor: Bożkowa Krystyna

Wydanie: 2

Rok: 1999

Format: 12.0x19.0cm

Stron: 502

ISBN: 8320022282

Książka ta zawiera szczególnie ważne w pediatrii zagadnienia , które opracowano w sposób krótki i zwięzły. Szczególny nacisk położono na różnicowanie przyczyn objawów chorób często występujących u dzieci lub powodujących trudności diagnostyczne. Szczególną uwagę poświęcono tym przypadkom , w których błąd w rozpoznaniu stanowić może zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka. Podano również zwięzłe wskazania diagnostyczne i lecznicze, natomiast świadomie pominięto szczegóły dotyczące etiologii i patogenezy.W celu ułatwienia lekarzowi jego codziennej pracy przygotowano wiele tablic, zestawień tabelarycznych i schematów.W opracowaniu II wydania uwzględniono nowe osiągnięcia w zakresie nauk medycznych oraz postęp, jaki nastąpił w diagnostyce i leczeniu, rozszerzono je również o nowe rozdziały dotyczące młodzieży.