✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Pediatria błyskawicznie Helen Brough, Rola Alkurdi, Ram Nataraja Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Pediatria błyskawicznie

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Pediatria błyskawicznie

Autor : Helen Brough, Rola Alkurdi, Ram Nataraja

Stron : 444

ISBN : 8320033381

Rok wydania : 2006

Wydanie : 1

Oprawa : broszurowa

Format : 125*195

Jest to wyjątkowa publikacja. Mimo niewielkiej objętości zawiera zarówno najważniejsze wiadomości, jak i najnowsze osiągnięcia współczesnej pediatrii. Podręcznik został przygotowany z myślą o studentach i młodych adeptach wydziałów lekarskich. Ułatwia Czytelnikowi błyskawiczne dotarcie do konkretnego zagadnienia, co jest z pewnością przydatne przy utrwalaniu przerobionego materiału i przygotowywaniu się do egzaminu.

Spis treści :
Stany chorobowe  
Chirurgia  
Choroba Hirschsprunga  
Choroba Legga-Calvégo-Perthesa (LCPD)  
Choroba Osgooda-Schlattera  
Martwiejące zapalenie jelit (NEC)  
Nawracające bóle brzucha  
Niedokonany zwrot jelit  
Niedorozwój stawów biodrowych  
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego  
Przejściowe zapalenie błony maziowej (TS)/nadwrażliwe biodro  
Przepuklina pępowinowa i wytrzewienie  
Przepukliny pachwinowe i pępkowe  
Przerost odźwiernika  
Rozszczep podniebienia  
Uchyłek Meckla
Wgłobienie jelitowe  
Wrodzona niedrożność przewodu pokarmowego  
Wrodzona przepuklina przeponowa (CDH)  
Zapalenie węzłów krezkowych  
Złamania  
Złuszczenie nasady bliższej kości udowej (SUFE)  
Choroby układu oddechowego  
Błonica krtani (krup, ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli)  
Dychawica oskrzelowa  
Napady bezdechu  
Odma opłucnowa  
Ostre i przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego
Ostre zapalenie nagłośni  
Ostre zapalenie oskrzelików  
Przejściowa nadmierna szybkość oddechów u noworodka (TTN)  
Przewlekła choroba płuc wcześniaków (CLD)  
Zakażenia górnych dróg oddechowych (URTI)  
Zapalenie płuc  
Zespół aspiracji smółki  
Zespół zaburzeń oddychania (RDS)  
Choroby zakaźne  
Błonica krtani (krup, ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli) p. Choroby układu oddechowego  
Krztusiec  
Odra, nagminne zapalenie przyusznic (świnka), różyczka
Opryszczka zwykła  
Ospa wietrzna  
Świerzb  
Wrodzone zakażenie różyczka
Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii (CMV)  
Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV)  
Zakażenie paciorkowcem z grupy B (GBS)  
Dermatologia  
Grzybice skóry  
Liszajec  
Łuszczyca  
Świerzb p. Choroby zakaźne  
Trądzik pospolity  
Wszawica  
Endokrynologia i metabolizm  
Cukrzyca (typ I)  
Hipoglikemia noworodków  
Nadczynność gruczołu tarczowego  
Niskorosłość
Opóźnione dojrzewanie płciowe  
Otyłość u dzieci  
Przedwczesne dojrzewanie płciowe (całkowite)  
Przedwczesne dojrzewanie płciowe (częściowe)  
Wnętrostwo
Wrodzona niedoczynność gruczołu tarczowego  
Wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów  
Wrodzone zaburzenia metabolizmu węglowodanów
Wrodzony przerost nadnerczy  
Hematologia i onkologia  
Chłoniak Hodgkina (ziarnica złośliwa)  
Chłoniak typu non-Hodgkin (nieziarniczy)  
Hemofilia A i B (HA i HB)  
Neuroblastoma (zwojak zarodkowy)  
Niedokrwistość aplastyczna  
Niedokrwistość hemolityczna  
Niedokrwistość z niedoboru żelaza  
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa  
Niedokrwistość wcześniaków  
Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)  
Ostra białaczka mieloblastyczna (AML)  
Talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa)  
Kardiologia  
Częstoskurcz nadkomorowy (SVT)  
Koarktacja aorty (COA)  
Niewydolność krążenia  
Otwór międzykomorowy (VSD)  
Otwór międzyprzedsionkowy (ASD)  
Przełożenie wielkich tętnic (TGA)  
Przetrwałe nadciśnienie płucne (PPH)  
Przetrwały przewód tętniczy (PDA)  
Tetralogia Fallota  
Zwężenie tętnicy płucnej  
Gastrologia  
Brudzenie stolcem (encopresis)  
Choroba Hirschsprunga p. Chirurgia  
Choroba refluksowa przełyku (GORD)  
Choroba trzewna  
Martwiejące zapalenie jelit (NEC) p. Chirurgia  
Mukowiscydoza (CF)  
Nawracające bóle brzucha p. Chirurgia  
Niedokonany zwrot jelit p. Chirurgia  
Nieswoiste zapalenia jelit  
Nietolerancja krowiego mleka  
Ostra niewydolność wątroby  
Przerost odźwiernika p. Chirurgia  
Przewlekłe choroby wątroby  
Uchyłek Meckla p. Chirurgia  
Uczulenie na białko mleka krowiego  
Wgłobienie jelitowe p. Chirurgia  
Wrodzona niedrożność przewodu pokarmowego p. Chirurgia  
Zapalenie żołądkowo-jelitowe  
Zaparcia  
Żółtaczka noworodkowa  
Genetyka  
Dystrofia miotoniczna  
Genetycznie uwarunkowane dysplazje kośćca  
Wrodzone zakażenie różyczką p. Choroby zakaźne
Zespół Downa (trisomia 21)  
Zespół Klinefeltera  
Zespół łamliwego chromosomu X  
Zespół Marfana  
Zespół Turnera  
Nefrologia  
Moczenie nocne  
Ostra niewydolność nerek (ARF)  
Ostre zapalenie kłębuszków nerkowych (GN)  
Przewlekła niewydolność nerek (CRF)
Zakażenia dróg moczowych p. Urologia  
Zespół nerczycowy  
Neurologia i psychiatria  
Autyzm  
Depresja  
Drgawki gorączkowe  
Dziecięce porażenie mózgowe  
Dystrofia mięśniowa Duchenne?a-Beckera  
Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna  
Padaczka  
Tiki nerwowe  
Wodogłowie
Wylew dokomorowy  
Wylew śródmózgowy  
Zaburzenia snu  
Zapalenie mózgu  
Zapalenie opon mózgowych  
Zespoły nerwowo-skórne  
Zespół deficytu uwagi i nadpobudliwości (ADHD)  
Urologia  
Moczenie nocne p. Nefrologia  
Nabyte choroby żeńskich narządów płciowych  
Posocznica  
Skręt jądra  
Spodziectwo  
Wady dróg moczowych  
Wnętrostwo p. Endokrynologia i metabolizm  
Zakażenia dróg moczowych  
Inne  
Dziecko maltretowane  
Fobia szkolna  
Gorączka reumatyczna  
Niedożywienie  
Nieprawidłowa masa i wzrost przy urodzeniu  
Ogólne opóźnienie rozwoju  
Przypadkowe zatrucia  
Retinopatia wcześniaków (ROP)  
Utonięcie  
Wrodzona toksoplazmoza
Wrodzone niedobory immunologiczne  
Zaburzenia przyrostu masy ciała  
Zaburzenia słuchu  
Zaburzenia widzenia  
Zapalenie spojówek u noworodków  
Zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS)  
Dodatek  
Badanie noworodka 
Karmienie piersią, czy z butelki? 
Ocena noworodka po urodzeniu 
Okresy rozwojowe dziecka 
Promocja zdrowia/opieka nad dzieckiem 
Resuscytacja noworodka 
Stan padaczkowy 
Zbieranie wywiadu w pediatrii 
Żywienie niemowląt 
Alfabetyczny spis treści