Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat

Autor: Patzlaff Rainer, Sabmannshausen Wolfgang, Kardel Telse, McKeen Claudia

Wydanie: 1

Rok: 2011

Format: 16.5x24.0cm

Stron: 156

ISBN: 9788375876505

Czy słuszne są postulaty pojawiające się często w środowiskach pedagogicznych i realizowane w projektach reform oświatowych o konieczności wczesnej stymulacji intelektualnej oraz o potrzebie wprowadzania przedszkolnych programów dydaktycznych? Czy ograniczanie zakresu swobodnej zabawy i jednostronne przyspieszanie rozwoju kognitywnego rzeczywiście optymalnie pomagają w zdobywaniu przez dziecko podstawowych kompetencji prospołecznych? Jakie to może mieć konsekwencje dla sensoryczno-motorycznego rozwoju małego dziecka? Kiedy dziecko jest dojrzałe do podjęcia nauki w szkole?

Grupa wybitnych pedagogów niemieckich prezentuje waldorfską wizję takich kwestii, jak: dojrzałość szkolna, harmonijny rozwój dziecka, specyfika uczenia się w wieku przedszkolnym oraz w pierwszych latach nauki szkolnej. W publikacji znajdujemy obszerne omówienie celów, zakresów i metod pracy z dziećmi na tym etapie kształcenia. Wiele miejsca poświęca się także takim zagadnieniom, jak salutogeneza (zdolność osobowości do samouzdrawiania) i rezylencja (umiejętność zwycięskiego przechodzenia przez kryzysy życiowe), oraz sposobom odpowiedniego kierowania procesami wychowawczymi, aby te cechy mogły się u dziecka ukształtować. Książka jest napisana przystępnym językiem i ma przejrzystą strukturę.

przekład z języka niemieckiego i wstęp
Michał Głażewski