✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Patofizjologia Andrzej Marek Opuchlik, Wojciech Lubiński, Włodzimierz Maśliński, Jan Ryżewski Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Patofizjologia Tom 1 i 2

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 219,00 złCena: 183,96 zł
 • Ilość: kpl.
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Patofizjologia

  Autor : Andrzej Marek Opuchlik, Wojciech Lubiński,

  Redaktor : Włodzimierz Maśliński, Jan Ryżewski

  Stron : 1196

  ISBN : 9788320045499

  Rok wydania : 2012

  Wydanie : 4

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Jest to nowoczesny, 2-tomowy podręcznik z dziedziny patofizjologii dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
  Większość rozdziałów w bieżącym wydaniu została uaktualniona zgodnie z postępem wiedzy. Największe zmiany wprowadzono w rozdziałach omawiających termoregulację, zaburzenia przemiany materii, patofizjologię tkanki łącznej oraz patofizjologię układów: dokrewnego, immunologicznego, oddechowego, krążenia i wydalniczego.
  Podręcznik zawiera również nowy zestaw pytań testowych, które będą przydatne nie tylko dla studentów, lecz także dla absolwentów uczelni medycznych przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) lub do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (L-DEP) oraz dla młodych lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalistycznych.


  Spis treści :
  Tom 1
  1. ZADANIA I CELE PATOFIZJOLOGII JAKO PRZEDMIOTU NAUCZANIA MEDYCYNY
  2. RYS HISTORYCZNY
  3. ZDROWIE I CHOROBA
  Ogólny pogląd na zdrowie i chorobę
  Homeostaza i adaptacja
  Homeostaza
  Adaptacja
  Homeostaza a problem zdrowia i choroby
  Układy regulacyjne liniowe i nieliniowe
  Mechanizmy regulacji w warunkach prawidłowych i patologicznych
  Choroba jako zaburzenie regulacji funkcji ustroju
  Etiologia ogólna
  Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne
  Czynnik psychiczny w powstawaniu, rozwoju i przebiegu choroby
  Czynniki chorobotwórcze wewnętrzne
  Konstytucja
  Nozologia ogólna
  Choroba organiczna i choroba czynnościowa
  Kryteria zjawisk chorobowych
  Przebieg i zejście choroby
  Patogeneza ogólna
  Metodyka badania chorób
  Metody doświadczalne z użyciem zwierząt
  Metody kliniczne
  Metody epidemiologiczne
  Modelowanie i symulacja matematyczna procesów patologicznych
  4. GENETYKA
  Molekularne podstawy dziedziczenia
  Struktura i replikacja DNA
  Transkrypcja, translacja i ekspresja genów
  Mechanizmy epigenetyczne
  Małe regulatorowe cząsteczki RNA
  Geny zawiadujące rozwojem zarodka i płodu
  Mutacja
  Chromosomy
  Aberracje chromosomowe
  Inne aberracje
  Choroby genetyczne i rodzaje dziedziczenia
  Choroby monogenowe - wybrane przykłady
  ·         Mukowiscydoza
  ·         Choroba Huntingtona
  ·         Rdzeniowy zanik mięśni
  ·         Choroba Alzheimera
  ·         Zespół Smitha-Lemliego-Opitza
  ·         Choroba Duchenne'a/Beckera
  ·         Dysgenezja gonad XY, typ żeński
  5. ZABURZENIA UKŁADÓW REGULACYJNYCH USTROJU
  Ośrodkowy układ nerwowy
  Zaburzenia najważniejszych funkcji układu nerwowego
  ·         Wstęp
  ·         Ruch
  ·         Czucie
  ·         Zaburzenia niektórych wyższych czynności korowych
  Etiologia i patomechanizmy wybranych chorób ośrodkowego układu nerwowego
  ·         Charakterystyka najważniejszych stanów patologicznych ośrodkowego układu nerwowego
  ·         Padaczka
  ·         Choroby neurodegeneracyjne - mechanizmy powstawania
  ·         Choroba Parkinsona
  ·         Choroba Huntingtona
  ·         Choroby otępienne. Otępienie typu Alzheimera
  ·         Schizofrenia
  ·         Paranoja i reakcje paranoidalne
  ·         Choroby afektywne (psychozy afektywne)
  ·         Zespoły lękowe
  Układ dokrewny
  Ogólne podstawy regulacji hormonalnej
  ·         Struktura układu dokrewnego i podział hormonów
  ·         Biosynteza, wydzielanie i transport hormonów we krwi
  ·         Metabolizm i wydalanie hormonów
  ·         Regulacja czynności układu dokrewnego
  Ogólny pogląd na zaburzenia czynnościowe układu dokrewnego
  ·         Niedoczynność gruczołu dokrewnego
  ·         Nadczynność gruczołu dokrewnego
  ·         Jakościowe zmiany czynności gruczołu dokrewnego
  Zaburzenia podstawowych procesów w układzie dokrewnym
  ·         Genetycznie uwarunkowane zmiany syntezy i uwalniania hormonów
  ·         Zaburzenia magazynowania, wydzielania i transportu hormonów
  ·         Zaburzenia działania hormonów
  ·         Zaburzenia katabolizmu hormonów
  Zaburzenia układów regulacyjnych gruczołów dokrewnych
  Ektopowe wydzielanie hormonów
  Zespoły psychotyczne wynikające z zaburzonej czynności gruczołów dokrewnych
  Zależność czynnościowa układu nerwowego i dokrewnego
  ·         Neurosekrecja
  ·         Neuropeptydy
  ·         Ośrodkowa kontrola czynności przysadki
  ·         Zaburzenia hormonalne pochodzenia podwzgórzowego
  ·         Część nerwowa przysadki
  ·         Niedobór wazopresyny
  ·         Nadmiar wazopresyny
  ·         Część gruczołowa przysadki
  ·         Niedobór hormonów gonadotropowych
  ·         Zaburzenia wydzielania prolaktyny
  ·         Złożony zespół braku hormonów części gruczołowej przysadki
  Gruczoł tarczowy
  ·         Synteza, wydzielanie i działanie obwodowe hormonów tarczycy
  ·         Genetycznie uwarunkowane zmiany syntezy, wydzielania, transportu i obwodowego działania hormonów gruczołu tarczowego
  ·         Niedoczynność gruczołu tarczowego
  ·         Nadczynność gruczołu tarczowego
  Zaburzenia regulacji hormonalnej wapniowo-fosforanowej
  ·         Homeostaza wapniowo-fosforanowa, parathormon, kalcytriol i kalcytonina
  ·         Niedoczynność gruczołów przytarczycznych
  ·         Nadczynność gruczołów przytarczycznych
  Rdzeń nadnerczy
  Kora nadnerczy
  ·         Nadmiar i niedobór glukokortykosteroidów
  ·         Nadmiar i niedobór mineralokortykosteroidów
  ·         Nadmiar i niedobór hormonów androgennych
  ·         Uogólniona niewydolność kory nadnerczy
  Stres
  Grasica
  Szyszynka
  Układ immunologiczny
  Odporność naturalna
  Odporność nabyta
  6. ENDOGENNE ZWIĄZKI BIOLOGICZNIE CZYNNE
  Aminy biogenne
  Układ aminergiczny
  Ramowa struktura amin biogennych
  Receptory, błonowe układy przekaźnikowe
  Metabolizm, szybkość obrotu, wymiana międzykomórkowa
  Acetylocholina
  Aminy katecholowe
  Histamina
  Serotonina
  Diaminy i poliaminy
  Aminy śladowe
  Aldehydy biogenne i aminoaldehydy
  Neuroprzekaźniki peptydowe i lipidowe
  Renina
  ·         Mechanizmy regulujące uwalnianie reniny
  Właściwości angiotensyny II
  ·         Wpływ ...