Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich

Rok: 2012

Format: 13.0x20.5cm

Stron: 260

ISBN: 9788326437892

Książka zawiera przegląd oraz analizę obowiązujących przepisów w zakresie:
możliwości skutecznego oddziaływania obywateli na lokalne procesy decyzyjne,
metod współdziałania obywateli i instytucji obywatelskich w inicjowaniu, tworzeniu i realizowaniu projektów publicznych,
współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego,
aktywności mieszkańców w ramach jednostek pomocniczych, a także
efektywności procesów konsultacyjnych i negocjacyjnych, zwłaszcza w procesach planistycznych i działalności prawodawczej w zakresie prawa miejscowego.

Celem autorów jest wskazanie pożądanych kierunków zmian w procesie legislacyjnym oraz dokonanie wstępnej oceny propozycji, które zostały w tym zakresie juz przedstawione.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników naukowych, jak i pracowników samorządowych oraz decydentów politycznych wyznaczających kierunki zmian odnośnie do postulowanych form i zakresu uczestnictwa obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych.