Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Tytuł: Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006

Autor: Furmamkiewicz Marek, Królikowska Karolina

Stron: 220

Rok: 2010

Oprawa: Miękka

ISBN: 978-83-7717-021-2

Koncepcja współrządzenia ma szerokie zastosowanie, jednak w ostatnich latach nabrała szczególnego znaczenia jako metoda mająca dużą
rolę w aktywizacji obszarów charakteryzujących się niskimi wskaźnikami społeczno-gospodarczymi i małą aktywnościa społeczną. Idee szerokiej
wspólpracy lokalnych podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarki w zarządzaniu zasobami lokalnymi, w ramach mniej lub bardziej
sformalizowanych organizacji zwanych najczęściej partnerstwami, wprowadzana jest na poziomie lokalnym w wielu wysoko rozwiniętych
krajach świata o tradycjach demokratycznych. Powiązania instytucjonalne mają polepszyć warunki do wymiany informacji i pomysłów,
sprzyjać wzajemnemu zaufaniu i współpracy gospodarczej, pobudzając zjawiska innowacyjne i nowe formy przedsiebiorczości.