✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym Zbigniew Stanisław Pawłowski, Jerzy Stefaniak Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym

Redaktor : Zbigniew Stanisław Pawłowski, Jerzy Stefaniak

Stron : 368

ISBN : 8320028698

Rok wydania : 2004

Wydanie : 1

Oprawa : broszurowa

Format : 165*235

Książka obejmuje w sposób całościowy zagadnienia parazytologii klinicznej. Jej pierwsza część zawiera podstawowe wiadomości dotyczące epidemiologii, diagnostyki i leczenia inwazji pasożytniczych. W części drugiej przedstawiono główne objawy chorobowe i ich związek z inwazjami pasożytniczymi, a także problemy, z jakimi mogą się zetknąć lekarze specjalizujący się w różnych dziedzinach medycznych, m.in. pediatrzy, lekarze rodzinni, ortopedzi, chirurdzy, okuliści, psychiatrzy, dermatolodzy oraz ginekolodzy i urolodzy. Określono też, jacy pacjenci wymagają szczególnej opieki. W części trzeciej opisano najważniejsze inwazje pasożytnicze. Publikacja jest adresowana do lekarzy pierwszego kontaktu i innych specjalistów, którzy w praktyce stykają się z inwazjami i chorobami pasożytniczymi. Może być również przydatna jako podręcznik dla studentów wydziałów medycznych, ponieważ zawiera treść objętą programami nauczania obowiązującymi na akademiach medycznych.

Spis treści :
Przedmowa   CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Wprowadzenie do parazytologii klinicznej   2. Rola kształcenia problemowego i konsultacji w parazytologii klinicznej   Kształcenie problemowe  Konsultacje  3. Epidemiologia chorób pasożytniczych w Polsce   Inwazje pasożytnicze w Polsce  Tasiemczyce, wągrzyca i bąblowica  Włośnica  Giardioza, rzęsistkowica, toksoplazmoza, pełzakowica  Toksokaroza i inne inwazje pasożytnicze  Inwazje pasożytów zewnętrznych  Inwazje zawlekane do Polski: malaria i leiszmanioza  Ocena sytuacji epidemiologicznej  Inwazje pasożytnicze podlegające obowiązkowi zgłaszania  4. Inwazje pasożytnicze a zdrowie międzynarodowe   Znaczenie inwazji pasożytniczych w skali globalnej  Ochrona zdrowia jednym z podstawowych praw człowieka  Medycyna tropikalna i zdrowie międzynarodowe  5. Badania laboratoryjne w parazytologii   Wprowadzenie  Materiał i metody badania  Wynik badania laboratoryjnego  Interpretacja wyniku badania laboratoryjnego  6. Rozpoznawanie obrazowe w parazytologii klinicznej   Obrazowanie przewodu pokarmowego  Obrazowanie narządów miąższowych jamy brzusznej  Obrazowanie narządów klatki piersiowej  Obrazowanie układu moczowo-płciowego  Obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego i narządu wzroku  Obrazowanie mięśni, skóry i tkanek miękkich  Obrazowanie układu chłonnego  Obrazowanie układu kostnego  7. Immunologia inwazji pasożytniczych   Adaptacja pasożytów do rozwoju w organizmie żywiciela  Mechanizmy obrony żywiciela przeciw pasożytom zewnątrzkomórkowym i wewnątrzkomórkowym Następstwa immunopatologiczne inwazji pasożytniczych  Immunomodulacja jako nowa perspektywa leczenia chorób pasożytniczych  Szczepionki przeciwpasożytnicze  8. Leki przeciw inwazjom pasożytniczym   Leki przeciw zarażeniu pierwotniakami  Malaria (zimnica)  Toksoplazmoza  Giardioza, pełzakowica i inne inwazje jelitowe  Pneumocystoza  Leki przeciw robaczycom  Tasiemczyce  Zarażenie przywrami  Zarażenie nicieniami jelitowymi  Leki przeciw pasożytom zewnętrznym  Leki przeciw świerzbowi  Leki przeciw wszawicy  9. Parazytologia medyczna w Internecie   10. Sprawdzian testowy w parazytologii klinicznej   Zadania egzaminu testowego  Rodzaje testów  Testy jednokrotnego wyboru  Testy wielokrotnego wyboru  Zastosowanie testów w nauczaniu problemowym  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA KLINICZNA 11. Stany naglące w parazytologii klinicznej   Bąblowica jednojamowa (wywołana przez Echinococcus granulosus)  Bąblowica wielojamowa (wywołana przez Echinococcus multilocularis)  Ropień pełzakowy  Glistnica (askarioza)  Malaria (zimnica)  12. Gorączka   Definicja gorączki  Charakterystyka toru gorączkowego  Mechanizmy gorączki  Gorączka w inwazjach pasożytniczych  Gorączki o nieznanym pochodzeniu  13. Ból brzucha   Ból brzucha a bolesność  Przyczyny bólu brzucha  Mechanizmy powstawania ostrego bólu  Patofizjologia bólu trzewnego  Rodzaje bólu brzucha  Badanie podmiotowe  Początek bólu  Czas trwania bólu  Umiejscowienie bólu  Charakter bólu  Czynniki modulujące nasilenie bólu  Objawy towarzyszące bólowi brzucha  Badanie przedmiotowe w bólach brzucha  Badania dodatkowe  ?Ostry brzuch?  14. Biegunki   Występowanie biegunek  Definicja biegunek  Mechanizm biegunek  Giardioza Kryptosporydioza  Rozpoznawanie biegunek  Leczenie biegunek  15. Zmiany hematologiczne w inwazjach pasożytniczych   Niedokrwistości  Zmiany w układzie białokrwinkowym  Eozynofilia  Zaburzenia krzepnięcia krwi  16. Powiększenie węzłów chłonnych   Wstęp  Metody badania węzłów chłonnych  Badanie palpacyjne i badania obrazowe  Badanie histologiczne  Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa  Zmiany chorobowe prowadzące do powiększenia węzłów chłonnych  Lymphonodulitis acuta   Lymphonodulitis reactiva   Sinus histiocytosis   Lymphonodulitis granulomatosa   Lymphonodulitis necroticans   Określenie czynnika etiologicznego  Toksoplazmoza  Leiszmanioza  Trypanosomoza  Filarioza  Ziarnica złośliwa  Chłoniaki nieziarnicze  Mononukleoza zakaźna  Węzły chłonne w zakażeniu HIV  Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych  Inne zmiany w węzłach chłonnych  17. Choroby pasożytnicze wątroby   Bąblowica jednojamowa (echinokokoza wywołana przez Echinococcus granulosus)  Bąblowica wielojamowa (echinokokoza wywołana przez Echinococcus multilocularis)  Ropień pełzakowy wątroby  Glistnica (askarioza)  Toksokaroza (toxocarosis, zespół larwy wędrującej trzewnej)  Schistosomoza (bilharcjoza)  Leiszmanioza trzewna (splenomegalia tropikalna, kala-azar)  18. Objawy ze strony układu oddechowego   Kaszel  Inne objawy pulmonologiczne  Inwazje pasożytnicze wywołujące zmiany w układzie oddechowym  Parazytozy o objawach klinicznych miejscowych  Parazytozy o objawach klinicznych rozsianych  Pneumocystozowe śródmiąższowe zapalenie płuc  19. Objawy neurologiczne   Wprowadzenie  Bóle głowy  Zawroty głowy  Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych  Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe (ciasnota śródczaszkowa)  Objawy pozapiramidowe, objawy móżdżkowe, ośrodkowe zaburzenia czucia  Napady padaczkowe  Objawy rdzeniowe i korzeniowe  20. Bóle mięśni i stawów   Bezpośrednie inwazje pierwotniaków pasożytniczych do tkanki mięśniowej  Bezpośrednie inwazje robaków pasożytniczych do tkanki mięśniowej  Odczynowe bóle stawów  Zmiany naczyniowe w układzie stawowo-mięśniowym  21. Zaburzenia widzenia   Toksoplazmoza (toxoplasmosis)  Inwazje niektórych innych pierwotniaków  Choroba Chagasa (trypanosomiasis cruzi)  Inwazje nitkowców (Filarioidea)  Onchocerkoza (onchocercosis, nitkowica oczna, gorączka rzeczna)  Loaoza (loaosis)  Toksokaroza (toxocarosis)  Włośnica (trichinellosis)  Inwazje larw tasiemców (Cestoidea)  Muszyca oczna (ophthalmomyiosis)  22. Zaburzenia psychiczne a inwazje pasożytnicze   Zaburzenia urojeniowe, których treścią jest zarażenie pasożytami  Zespół Ekboma  Inne zaburzenia psychiczne, w których treścią objawów psychopatologicznych jest zarażenie pasożytami  Zaburzenia psychiczne powstające w następstwie zarażenia pasożytami  Inwazje pasożytnicze u pacjentów z upośledzeniem umysłowym  23. Zmiany skórne   Świerzb (scabies)  Wszawica (pediculosis)  Zmiany skórne wywołane ukłuciem pcheł, pluskiew, meszek, pająków i komarów  Inwazja nużeńca ludzkiego (Demodex folliculorum)  Leiszmanioza skórna (leishmaniosis cutis)  Larwa wędrująca skórna (larva migrans cutanea)  24. Układ rozrodczy a inwazje pasożytnicze   Zapalenia i zakażenia dróg rozrodczych  Rzęsistkowica (trichomonosis)  Wszawica łonowa (pediculosis pubis)  Świerzb (scabies)  Schistosomoza (schistosomosis)  Pełzakowica (amoebosis)  Wuchererioza   Inwazje pasożytnicze w ciąży  25. Pacjent wyjeżdżający do tropiku   Chemioprofilaktyka malarii Szczepienia ochronne  Zalecenia ogólne dla podróżnych  Zalecenia dla szczególnych grup podróżnych  Podróżujące kobiety (także ciężarne) i dzieci  Podróżujące osoby starsze, z cukrzycą, z chorobami układu krążenia  Podróżujący zakażeni HIV  Apteczka podróżna  26. Pacjent powracający z tropiku   27. Parazytozy w stanach osłabionej odporności   Odporność w relacjach pasożyt?żywiciel  Wpływ niedoboru odporności na rozwój parazytozy  Inwazje oportunistyczne  Rzadkie inwazje oportunistyczne  Inwazje pasożytnicze u pacjentów z HIV/AIDS  Sposoby zwiększania odporności na inwazje pasożytnicze  28. Parazytologia kliniczna w pediatrii   Wprowadzenie  Zarażenia wrodzone  Parazytozy z objawami ze strony przewodu pokarmowego  Giardioza (lamblioza)  Glistnica  Owsica  Eozynofilia u dzieci  Toksokaroza  Włośnica  Powiększenie węzłów chłonnych  Toksoplazmoza  Choroby pasożytnicze u dzieci z zaburzeniami odporności  Pneumocystoza Kryptosporydioza  Inwazje pasożytów zewnętrznych u dzieci  Świerzb  Wszawica głowowa  29. Problemy parazytologiczne w praktyce lekarza rodzinnego   Specyfika pracy lekarza rodzinnego  Inwazje pasożytnicze w praktyce lekarza rodzinnego  Proces diagnostyczno-leczniczy w inwazjach pasożytniczych  Inwazje pasożytnicze często spotykane w praktyce lekarza rodzinnego  Giardioza (lamblioza)  Toksoplazmoza  Glistnica  Inwazja włosogłówki ludzkiej (trichurioza)  Owsica  Tasiemczyca  Włośnica  Świerzb i wszawica  Oświata zdrowotna dotycząca inwazji pasożytniczych  30. Problemy parazytologiczne w praktyce chirurgicznej   Bąblowica wielojamowa (alweokokoza)  Ropnie pasożytnicze  Torbiele pasożytnicze  Schistosomoza  Fascjoloza  Glistnica  Inne choroby pasożytnicze  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PARAZYTOLOGICZNA 31. Pasożyty według ich umiejscowienia w poszczególnych narządach   I. PARAZYTOZY PRZEWODU POKARMOWEGO 32. Giardioza (lamblioza, giardiosis)  33. Kryptosporydioza (cryptosporidiosis)  34. Glistnica (askarioza, ascariosis)  35. Trichurioza (trichuriosis)  36. Owsica (enterobioza, enterobiosis)  37. Strongyloidoza (węgorczyca, strongyloidosis)  38. Tasiemczyce (taenioses)  39. Inne parazytozy przewodu pokarmowego ...