Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym

Autor: Marcinkowska Elżbieta

Wydanie: 2

Rok: 2011

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 190

ISBN: 9788326415630

W drugim, zaktualizowanym wydaniu książki autorka odnosząc się do nowej ustawy o działalności leczniczej oraz aktualnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania szpitali w Polsce - dokonała pogłębionej analizy istoty outsourcingu, jego przebiegu oraz efektów działania. Rozważania te zostały uzupełnione o praktyczne zastosowania outsourcingu, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organizacjach niekomercyjnych.
W publikacji wykorzystano wyniki badań nad outsourcingiem przeprowadzonych w publicznych szpitalach Małopolski. Na ich podstawie autorka przeanalizowała pozytywne i negatywne skutki implementacji outsourcingu w badanych placówkach medycznych, przeprowadziła również weryfikację empiryczną autorskiego modelu oceny efektywności outsourcingu w zarządzaniu publicznym szpitalem specjalistycznym.
Książka jest skierowana przede wszystkim do menedżerów służby zdrowia, ale może także być pomocna kierownikom organizacji publicznych innych niż placówki medyczne oraz studentom i słuchaczom studiów podyplomowych i kierunków zarządzania.