✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Otyłość u dzieci Patrick Tounian Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Otyłość u dzieci

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Otyłość u dzieci

Redaktor : Patrick Tounian

Stron : 212

ISBN : 9788320036718

Rok wydania : 2008

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : 14,5x20,5

Autorzy omawiają wszystkie najważniejsze problemy związane ze zjawiskiem otyłości u dzieci i młodzieży. Część I jest poświęcona zagadnieniom fizjopatologii i epidemiologii otyłości u dzieci, a częścią II - różnym aspektom klinicznym oraz prewencji i leczeniu otyłości u dzieci. Obejmuje rozdziały dotyczące m.in. oceny klinicznej, nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dziecka otyłego, opieki psychologicznej, metod terapii farmakologicznej i chirurgicznej oraz roli lekarza rodzinnego.


Spis treści :
Część I. Patofizjologia i epidemiologia otyłości1.      Zapotrzebowanie energetyczne zdrowego dziecka i nastolatka·             Ocena zapotrzebowania na składniki odżywcze u dziecka·             Zalecane spożycie·             Rozbieżności między zaleceniami a rzeczywistym spożyciem2.      Rozwój i czynność wewnątrzwydzielnicza tkanki tłuszczowej·             Rozwój tkanki tłuszczowej·             Zewnątrz- i wewnątrzwydzielnicza czynność tkanki tłuszczowej3.      Kontrola łaknienia·             Sygnały obwodowe informujące ośrodkowy układ nerwowy o stanie rezerw energetycznych·             Neurony podwzgórza koordynujące sygnały obwodowe·             Układy efektorowe4.      Genetyczne uwarunkowania otyłości·             Otyłości jednogenowe·             Otyłości wielogenowe proste5.      Historia naturalna otyłości u dzieci·             Bilans energetyczny dziecka zdrowego·             Patogeneza otyłości·             Praktyczne uwagi dotyczące leczenia otyłości6.      Wczesne determinanty rozwoju otyłości u dzieci·             Determinanty prenatalne otyłości·             Determinanty otyłości działające po urodzeniu7.      Epidemiologia otyłości dziecięcej·             Częstość występowania otyłości u dzieci francuskich·             Częstość występowania otyłości u dzieci na świecieCzęść II. Zagadnienia kliniczne i terapeutyczne8.      Ocena kliniczna i biologiczna dziecka otyłego·             Przebyte choroby·             Analiza przebiegu otyłości·             Ocena stopnia otyłości·             Ocena masy tłuszczowej i jej rozmieszczenia·             Poszukiwanie przyczyny endokrynologicznej lub genetycznej otyłości·             Powikłania otyłości9.      Otyłości związane z zespołami wad genetycznych·             Zespół Pradera-Williego·             Zespół Bardeta-Biedla·             Inne zespoły wad genetycznych związane z występowaniem otyłości10. Nawyki żywieniowe dziecka otyłego·             Aspekt ilościowy diety·             Aspekt jakościowy diety11. Aktywność fizyczna a otyłość·             Badania epidemiologiczne·             Rola wysiłku fizycznego w zapobieganiu otyłości·             Wytrzymałość fizyczna a otyłość·             Błędne koło: siedzący tryb życia i otyłość·             Powikłania i ograniczenia związane z aktywnością fizyczną dziecka otyłego·             Aktywność fizyczna w praktyce12. Leczenie dziecka otyłego·             Cele terapeutyczne i plan leczenia·             Leczenie dietetyczne·             Zwiększenie aktywności fizycznej·             Opieka psychologiczna·             Inne metody terapeutyczne·             Prowadzenie leczenia i jego wyniki13. Opieka psychologiczna nad dzieckiem otyłym·             Spotkanie z rodziną dziecka otyłego·             Spotkanie z dzieckiem otyłym14. Farmakologiczne i chirurgiczne leczenie otyłości·             Leczenie farmakologiczne·             Leczenie chirurgiczne15. Ośrodki zamkniętego leczenia otyłości·             Wskazania·             Przeciwwskazania·             Zasady interdyscyplinarnego leczenia dziecka otyłego·             Cele pobytu w ośrodku zamkniętym·             Skuteczność leczenia16. Dziecko otyłe w praktyce lekarza rodzinnego·             Rola lekarza rodzinnego we wczesnym wykrywaniu otyłości·             Rola lekarza rodzinnego w leczeniu otyłości·             Ośrodki zapobiegania i leczenia otyłości17. Wpływ otyłości dziecięcej na zdrowie w wieku dorosłym·             Utrzymywanie się otyłości w wieku dorosłym·             Ryzyko chorób układu naczyniowego u osób dorosłych·             Ryzyko wystąpienia innych chorób w wieku dorosłym18. Zapobieganie otyłości dziecięcej·             Prewencja pierwotna·             Zapobieganie otyłości u dzieci narażonychSkorowidz