✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Ostre zatrucia Małgorzata Katarzyna Król, Lech Panasiuk, El Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Ostre zatrucia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL


Tytuł : Ostre zatrucia
Autor : Małgorzata Katarzyna Król, Lech Panasiuk, El
Stron : 196
ISBN : 9788320038620
Rok wydania : 2009
Wydanie : 1
Oprawa : miękka
Format : A4

Temat ostrych zatruć jest przedstawiony pod kątem potrzeb lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: charakterystyka najczęstszych objawów zatruć, zatrucia i zalecenia postępowania zależnie od rodzajów substancji, która była przyczyną zatrucia. Są to m.in. substancje chemiczne, leki, alkohol, grzyby. W książce są podane adresy ośrodków toksykologicznych.


Spis treści :
Rozdział 1. TOKSYKOLOGIA, TRUCIZNY, OSTRE ZATRUCIA  
Definicja i historia toksykologii  
Trucizny  
Drogi wchłaniania trucizn  
Metabolizm trucizn  
Wydalanie trucizn  
Rodzaje zatruć  
Epidemiologia ostrych zatruć w Polsce  
Repetytorium  
Rozdział 2. OBJAWY OSTRYCH ZATRUĆ  
Różnicowanie objawów ostrych zatruć z objawami schorzeń innych układów i narządów  
Objawy ze strony układu nerwowego i narządów zmysłów  
Objawy ze strony układu krążenia  
Zaburzenia psychiczne  
Objawy ze strony układu oddechowego  
Fenomeny zapachowe  
Objawy skórne  
Objawy ze strony przewodu pokarmowego  
Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej  
Zmiany zabarwienia płynów ustrojowych  
Zaburzenia termoregulacji  
Objawy ze strony układu moczowego  
Zaburzenia hematologiczne  
Repetytorium  
Rozdział 3. LECZENIE OSTRYCH ZATRUĆ  
Ogólne zasady leczenia ostrych zatruć  
Przerwanie kontaktu z trucizną i eliminacja niewchłoniętej trucizny  
Podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych organizmu  
Eliminacja wchłoniętej trucizny  
Odtrutki  
Ośrodki toksykologiczne w Polsce  
Repetytorium  
Rozdział 4. SPECYFIKA OSTRYCH ZATRUĆ U DZIECI  
Epidemiologia ostrych zatruć u dzieci  
Losy substancji toksycznych w organizmie dzieci  
Objawy ostrych zatruć u dzieci  
Rozpoznanie i leczenie ostrych zatruć u dzieci  
Zapobieganie ostrym zatruciom u dzieci  
Repetytorium  
Rozdział 5. LEKI  
Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy  
Leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe  
Leki działające na układ sercowo-naczyniowy  
Repetytorium  
Rozdział 6. ALKOHOLE I GLIKOLE  
Alkohol etylowy  
Alkohol metylowy  
Glikol etylenowy  
Repetytorium  
Rozdział 7. GAZY  
Klasyfikacja toksykologiczna gazów  
Tlenek węgla  
Dwutlenek węgla  
Cyjanowodór i cyjanki  
Siarkowodór  
Gazy drażniące  
Repetytorium  
Rozdział 8. PESTYCYDY  
Klasyfikacja pestycydów  
Pestycydy chloroorganiczne  
Związki fosforoorganiczne
Karbaminiany   
Pyretroidy  
Związki bispirydylowe  
Pochodne kwasu fenoksyoctowego  
Ditiokarbaminiany  
Dinitrofenole
Leczenie zatruć pestycydami
Repetytorium  
Rozdział 9. ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE  
Klasyfikacja rozpuszczalników organicznych
Węglowodory aromatyczne i ich pochodne
Chlorowane węglowodory alifatyczne  
Ropa naftowa i jej pochodne  
Aceton  
Eter etylowy  
Leczenie zatruć rozpuszczalnikami organicznymi  
Repetytorium   
Rozdział 10. METALE  
Ołów  
Rtęć  
Arsen  
Żelazo
Cynk  
Miedź
Repetytorium  
Rozdział 11. SUBSTANCJE ŻRĄCE  
Repetytorium  
Rozdział 12. NARKOTYKI I ŚRODKI HALUCYNOGENNE  
Epidemiologia zatruć narkotykami i środkami halucynogennymi  
Pochodne opium i opioidy syntetyczne  
Środki psychostymulujące  
Kokaina  
Anastetyki dysocjacyjne  
Środki halucynogenne  
Repetytorium  
Rozdział 13. GRZYBY  
Klasyfikacja zatruć grzybami  
Grzyby wywołujące uszkodzenia narządów miąższowych  
Grzyby wywołujące zaburzenia psychoneurologiczne  
Grzyby wywołujące zaburzenia żołądkowo-jelitowe  
Zatrucia (zachorowania) spowodowane grzybami jadalnymi  
Repetytorium  
Rozdział 14. TOKSYNY ROŚLINNE I JADY ZWIERZĘCE  
Klasyfikacja roślin zawierających substancje toksyczne  
Rośliny zawierające glikozydy  
Rośliny zawierające alkaloidy  
Rośliny zawierające substancje drążnice  
Leczenie zatruć wywołanych toksynami roślinnymi  
Jady zwierzęce  
Repetytorium  
Rozdział 15. DIOKSYNY  
Budowa chemiczna i źródła toksyn w środowisku  
Metabolizm i mechanizm działania dioksyn  
Biologiczne skutki działania dioksyn  
Repetytorium  
Rozdział 16. „PIGUŁKI GWAŁTU” i „DOPALACZE”  
 „Pigułka gwałtu”  
„Dopalacze”  
Repetytorium