Ostra niewydolność serca w zarysie - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ostra niewydolność serca w zarysie

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Via Medica

Tytuł: Ostra niewydolność serca w zarysie

Rok: 2015

Format: 16.0x23.5cm

Stron: 186

ISBN: 9788375999457

Coraz większa częstość występowania niewydolności serca stanowi wyzwanie nie tylko
medyczne, ale także społeczne i ekonomiczne. Ostatnie dekady przyniosły istotny postęp
w diagnostyce i leczeniu przewlekłej niewydolności serca, natomiast brakuje dobrych strategii,
udokumentowanych w badaniach randomizowanych, postępowania w ostrej niewydolności
serca. Od wielu lat poszukuje się skutecznych metod postępowania w tym poważnym stanie.
Leczenia nie ułatwia fakt, że pod pojęciem ostrej niewydolności serca kryje się wiele różnych
sytuacji klinicznych, będących zazwyczaj stanami zagrożenia życia. Profil fenotypowy chorych
z ostrą niewydolnością serca jest bardzo zróżnicowany.
Podobnie jak w innych krajach również w Polsce zwiększa się liczba chorych hospitalizowanych
z powodu niewydolności serca. Właściwe postępowanie w przebiegu hospitalizacji
oraz zaplanowanie dalszego leczenia i wizyt kontrolnych mają kluczowe znaczenie w tej grupie
chorych, którzy w świetle wyników różnych badań są grupą o najwyższym ryzyku niekorzystnych
zdarzeń sercowych, zwłaszcza we wczesnym okresie po hospitalizacji.
Książka Ostra niewydolność serca w zarysie powstała w celu przedstawienia aktualnych
poglądów na temat sposobu postępowania w tym ciężkim stanie klinicznym. Jest to pierwsza
taka publikacja w Polsce. Zawarto w niej nowe opinie dotyczące leczenia w fazie przedszpitalnej
i wczesnej szpitalnej oparte na najnowszych stanowiskach ekspertów europejskich
i amerykańskich. Mamy nadzieję, że wskazówki dotyczące postępowania znajdą w niej nie tylko
lekarze różnych specjalności, którzy na co dzień spotykają się z takimi chorymi specjaliści
medycyny ratunkowej, interniści, lekarze rodzinni, kardiolodzy, ale też ratownicy medyczni
i studenci medycyny.