Ortopedia dziecięca w praktyce - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ortopedia dziecięca w praktyce

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Medipage
 • Cena: 328,90 zł
 • Ilość:
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Ortopedia dziecięca w praktyce

  Autor: Mohammad Diab, Lynn T. Staheli

  Oprawa: Twarda

  Rok: 2021

  Format: 210 x 297

  Ilość stron: 317

  ISBN: 9788366632189

  Książka zawiera najważniejsze informacje na temat ortopedii dziecięcej i stanowi kompendium pozwalające szybko nauczyć się podstaw tej specjalności. Umożliwia ona czytelnikowi znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaką przyjąć metodę postępowania w poszczególnych sytuacjach klinicznych. Autorzy omówili schorzenia dotyczące kończyny górnej, kręgosłupa, stawu biodrowego, kończyny dolnej, stopy i stawu skokowego.
  Osobne rozdziały poświęcone są traumatologii i medycynie sportowej, a także zakażeniom, guzom i schorzeniom nerwowym. Książkę zamyka opis ponad stu zespołów, z jakimi spotykają się w swojej pracy ortopedzi.
  Ortopedia dziecięca w praktyce jest skierowana przede wszystkim do ortopedów i rezydentów, ale może przydać się również lekarzom innych specjalności, którzy mają pod opieką dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi.

  - Praktyczny przewodnik po ortopedii dziecięcej.
  - Bezpieczne i sprawdzone w praktyce zalecenia.
  - Szczegółowe opisy procedur ortopedycznych.
  - Schematy i ryciny ułatwiające planowanie leczenia.
  - Holistyczne podejście do pacjenta.  SPIS TREŚCI:


  Wstęp................vi
  Przedmowa.................................... vii

  Rozdział 1. Wprowadzenie

  Wzrost................................................. 1
  Nomenklatura jednostek chorobowych.................... 3
  Opieka nad dzieckiem............................ 4

  Rozdział 2. Kończyna górna

  Rozwój............................................ 7
  Ocena (badanie).............................. 8
  Braki.................................... 8
  Wady różnicowania....................... 10
  Zdwojenia...................... 12
  Przerosty.............................. 13
  Niedorozwoje......................... 13
  Przewężenia.............................. 13
  Zespoły uogólnione............................. 14
  Nadgarstek........................ 15
  Przedramię............................................. 16
  Ramię..................................................... 18
  Zakażenie ręki................................. 22

  Rozdział 3. Kręgosłup

  Embriologia i rozwój............................. 25
  Ocena.............................................. 26
  Ból pleców............................................................. 28
  Zapalenie dysku międzykręgowego........................ 29
  Skolioza................................................................. 30
  Skolioza idiopatyczna............................................. 30
  Skolioza wrodzona................................................. 41
  Zespół niewydolności klatki piersiowej.................... 43
  Wrodzona kifoza................................................... 43
  Kifoza Scheuermanna............................................ 44
  Kręgoszczelina i kręgozmyk................................... 46
  Kręgosłup szyjny.................................................... 51
  Kręcz szyi............................................................... 53
  Współtowarzyszące zaburzenia neurologiczne....... 57
  Guzy...................................................................... 58

  Rozdział 4. Staw biodrowy

  Uwagi ogólne........................................................ 65
  Diagnostyka........................................................... 68
  Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego............... 73
  Choroba Legga-Calvego-Perthesa.......................... 85
  Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej......... 89
  Biodro szpotawe (coxa vara)................................... 95
  Biodro trzaskające.................................................. 96
  Wynicowanie pęcherza.......................................... 97
  Protruzja panewki (wgłobienie).............................. 98
  Konflikt udowo-
  panewkowy (impingement)........... 98

  Rozdział 5. Kończyna dolna

  Anatomia............................................................. 101
  Utykanie.............................................................. 102
  Bóle podudzia (goleni)......................................... 103
  Torsja................................................................... 104
  Kolano koślawe i kolano szpotawe....................... 106
  Choroba Blounta................................................. 108
  Bóle przedniej części stawu kolanowego.............. 110
  Osteochondrozy stawu kolanowego.................... 110
  Zwichnięcia stawu kolanowego............................ 111
  Inne stany chorobowe stawu kolanowego........... 113
  Nierówność kończyn............................................ 114
  Wrodzone braki kończyn dolnych........................ 118
  Zagięcie piszczeli.................................................. 120

  Rozdział 6. Stopa i staw skokowy

  Anatomia............................................................. 125
  Biomechanika...................................................... 126
  Diagnostyka......................................................... 127
  Zaburzenia dotyczące palców............................... 128
  Przodostopie........................................................ 132
  Śródstopie........................................................... 133
  Tyłostopie............................................................ 138
  Staw skokowy...................................................... 144
  Nowotwory.......................................................... 147
  Zakażenia............................................................ 148

  Rozdział 7. Traumatologia

  Fizjologia............................................................. 152
  Klasyfikacja.......................................................... 155
  Proces diagnostyczny........................................... 155
  Leczenie............................................................... 156
  Most kostny......................................................... 158
  Nieprzypadkowe urazy......................................... 159
  Stopa................................................................... 160
  Staw skokowy...................................................... 161
  Piszczel................................................................ 164
  Rzepka................................................................. 166
  Kość udowa......................................................... 167
  Obojczyk.............................................................. 172
  Kość ramienna..................................................... 172
  Łokieć.................................................................. 173
  Przedramię........................................................... 181
  Nadgarstek i ręka................................................. 185
  Miednica.............................................................. 188
  Kręgosłup............................................................ 188
  Urazowe zwichnięcie stawu................................. 189

  Rozdział 8. Medycyna sportowa

  Tło....................................................................... 191
  Epidemiologia...................................................... 192
  Dziecko niepełnosprawne.................................... 193
  Rodzaj uszkodzenia.............................................. 193
  Wstrząśnienie mózgu........................................... 195
  Trening siłowy...................................................... 196
  Staw skokowy...................................................... 196
  Staw kolanowy.................................................... 198
  Staw ramienny..................................................... 203
  Staw łokciowy...................................................... 205
  Inne..................................................................... 206

  Rozdział 9. Zakażenia

  Patofizjologia....................................................... 209
  Wybrane drobnoustroje....................................... 210
  Diagnostyka......................................................... 211
  Postępowanie...................................................... 214
  Pozostałe zakażenia............................................. 217

  Rozdział 10. Guzy

  Badanie............................................................... 223
  Torbiel kości......................................................... 228
  Łagodne guzy włókniste....................................... 231
  Łagodne guzy chrzęstne....................................... 233
  Łagodne nowotwory kości................................... 235
  Inne guzy łagodne............................................... 237
  Nowotwory złośliwe tkanek miękkich................... 238
  Nowotwory złośliwe kości.................................... 239

  Rozdział 11. Schorzenia nerwowo-mięśniowe

  Przebieg choroby................................ 243
  Główne założenia postępowania.......................... 248
  Mózgowe porażenie dziecięce................. 248
  Rozszczep kręgosłupa.......................................... 255
  Dystrofia mięśniowa............................................. 258
  Inne choroby nerwowo-mięśniowe...................... 261

  Rozdział 12. Zespoły

  Wprowadzenie........................................ 266
  Achondroplazja................................ 269
  Akrodyzostoza............... 270
  Zespół pasm owodniowych..................... 270
  Amioplazja........................................ 270
  Zespół Antleya‑Bixlera..........................270
  Zespół Aperta.................................... 270
  Artrogrypoza.............................. 270
  Zespół Bealsa....................................................... 271
  Zespół Beckwitha‑Wiedemanna...........................271
  Brachydaktylia...................................................... 271
  Brachyolmia (brachyrhachia)................................. 271
  Zespół Brucka...................................................... 271
  Choroba Caffeya (hiperostoza korowa
  noworodków)...................................................... 271
  Dysplazja kampomeliczna....................... 272
  Zespół Carpentera................................................ 272
  Chondrodysplazja punktowa
  (zespół Conradiego‑Hünermanna).......................272
  Dysplazja chondroektodermalna
  (zespół Ellisa‑van
  Crevelda)................................... 272
  Dysplazja obojczykowo‑czaszkowa......................272
  Zespół Cornelii de Lange...................................... 272
  Dysplazja czaszkowo‑nasadowa........................273
  Dysplazja czaszkowo‑trzonowa............................273
  Zespół de Barsy’ego.................................. 273
  Dysplazja diastroficzna......................................... 273
  Zespół Downa (trisomia chromosomu 21)............ 273
  Zespół Dyggve-
  Melchiora-Clausena...................... 274
  Hemimeliczna dysplazja nasadowa....................... 274
  Zespoły Ehlersa‑Danlosa................................274
  Zespół Emanuela...................... 275
  Mnoga dysplazja nasadowa................................. 275
  Zespoł Escobara................................................... 275
  Rodzinna dysautonomia....................................... 275
  Niedokrwistość Fanconiego.................................. 275
  Zespół twarz–kość udowa.................................... 275
  Postępująca kostniejąca fibrodysplazja................. 276
  Zespół Freemana‑Sheldona...............................276
  Ataksja Friedreicha.................................. 276
  Choroba Gauchera.................................... 276
  Zespół Goldenhara.................................... 276
  Zespół Guillaina‑Barrego..............................277
  Zespół ręka‑stopa-
  genitalia.................................. 277
  Hemofilia.................................... 277
  Zespół Holta‑Orama.....................................277
  Homocystynuria................................................... 277
  Zespół Klippla-Feila.............................................. 278
  Zespół Klippla‑Trénaunaya-Webera...................... 278
  Dysplazja Kniesta................................................. 278
  Zespół Larsena..................................................... 278
  Dyschondrosteoza Lérie‑Weilla.............................278
  Zespół Lescha‑Nyhana................................279
  Zespół Mafucciego............................... 279
  Zespół Marfana....................... 279
  Zespół Marshalla-
  Smitha...................................... 280
  Zespół McCune’a‑Albrighta.............280
  Zespół Meiera‑Gorlina..................280
  Zespół Melnicka‑Needlesa...................280
  Melorheostosis........................ 280
  Dysplazja mezomeliczna....................................... 281
  Metachondromatoza............................ 281
  Chondrodysplazja przynasadowa......................... 281
  Dysplazja metatropiczna...................................... 281
  Zespół Möbiusa......................... 282
  Mukopolisacharydozy................... 282
  Śródkostna chrzęstniakowatość mnoga................ 283
  Mnogie wyrośla chrzęstno‑kostne........................283
  Zespół mnogich kościozrostów............................. 283
  Zespół paznokieć‑rzepka........................284
  Nerwiakowłókniakowatość.................................. 284
  Dysplazja oczno‑zębowo-
  palcowa........................ 285
  Wrodzona łamliwość kości................................... 285
  Osteopetroza................................ 287
  Zespół uszno‑podniebienno‑palcowy....................288
  Zespół Polanda............................... 288
  Zespół Pradera‑Williego.....................288
  Zespół Proteusza................................ 288
  Choroba Pyle’a................................. 289
  Zespół suszonej śliwki......................... 289
  Pseudoachondroplazja................... 289
  Zespół płetwistości (pterygium)............................ 289
  Pyknodyzostoza................................. 290
  Krzywica.................................. 290
  Zespół Rileya‑Daya.......................290
  Zespół Rubinsteina‑Taybiego....................290
  Zespół Seckela............................. 291
  Zespół Silvera‑Russella............291
  Zespół małej rzepki.............................. 291
  Rozszczep ręki/ stopy.......................... 291
  Dysplazja kręgowo‑nasadowo‑przynasadowa.......291
  Dysplazja kręgowo‑nasadowa.................292
  Dysplazja kręgowo‑przynasadowa...............292
  Zespół Sticklera.................................................... 293
  Dysplazja Streetera............................................... 293
  Dysplazja tanatoforyczna (śmiertelna)................... 293
  Zespół małopłytkowość – aplazja kości
  promieniowej........................................ 293
  Dysplazja włosowo‑nosowo-
  paliczkowa............... 293
  Zespół Turnera............................................. 293
  Asocjacja VACTERL.............................................. 294
  Zespół podniebienno‑sercowo‑twarzowy.............294
  Choroba von Willebranda.................................... 294
  Zespół gwiżdżącej twarzy..................................... 294
  Zespół Waardenburga.......................................... 294
  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów........ 294
  Indeks................................ 299