Organizacja pracy służby pięter - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Organizacja pracy służby pięter

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Difin

Tytuł: Organizacja pracy służby pięter

Autor: Halama Marek

Rok: 2015

Format: 16.0x23.0cm

Stron: 132

ISBN: 9788379306657

Podręcznik został przygotowany dla uczniów technikum hotelarskiego do 1. części kwalifikacji T.12 – Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych.

Wiedza zawarta w publikacji pozwala poznać zasady działalności oraz organizację pracy służby pięter. Typy jednostek mieszkalnych, ich funkcje oraz co ważne, zasady dostosowania tych jednostek do potrzeb o różnych rodzajach niepełnosprawności. Autor szczególną uwagę zwrócił na część praktyczną, czyli na technikę pracy housekeepingu, jej organizację oraz na jakże istotne znaczenie współpracy między poszczególnymi działami hotelu odpowiedzialnymi za utrzymanie obiektu w czystości. W podręczniku zawarte są treści dotyczące bezpieczeństwa i higienicznych zasad pracy oraz ekologii w hotelarstwie.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.