Organizacja i technologia robót stanu surowego Podręcznik - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Organizacja i technologia robót stanu surowego Podręcznik

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: WSiP

Tytuł: Organizacja i technologia robót stanu surowego Podręcznik

Autor: Maj Tadeusz

Rok: 2013

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 280

ISBN: 9788302136283

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego. W książce m. in. omówiono rodzaje fundamentów i sposobu ich wykonania, rodzaje ścian i organizację robót murowych, wykonywanie stropów, żelbetowe konstrukcje monolityczne i prefabrykowane, rodzaje schodów, konstrukcje dachów i stropodachów, pokrycia i obróbki dachów, rodzaje izolacji i sposoby ich wykonania, stolarkę i ślusarkę budowlaną, a także organizację tych robót. Omówiono też warunki techniczne wykonania i odbioru robót stanu surowego oraz warunki bezpiecznej pracy. Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości, a także ćwiczenia kształtujace umiejętności.