Organizacja i przygotowanie budowy Podręcznik - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Organizacja i przygotowanie budowy Podręcznik

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: WSiP

Tytuł: Organizacja i przygotowanie budowy Podręcznik

Autor: Maj Tadeusz

Rok: 2013

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 240

ISBN: 9788302136221

Podręcznik przeznaczony dla ucznia technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.
W podręczniku podano najnowsze informacje i rozwiązania dotyczące organizacji i kierowania budową. Omówiono następujące zagadnienia: przygotowanie budowy, dokumentację budowy, uzbrojenie i zagospodarowanie placu budowy, organizację podstawowych robót budowlanych, remontowych i rozbiórkowych, kierowanie budową i robotami budowlanymi, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Podręcznik uwzględnia aktualne przepisy prawa budowlanego.
Treść książki jest uzupełniona wykazem umiejętności oraz przykładami obliczeniowymi i zadaniami do samodzielnego wykonania.