Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 59,00 złCena: 47,79 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi 

  Barbara Mazurkiewicz, Ewa Dmoch-Gajzlerska  

  Autor: Grażyna Bączek, Ewa Dmoch-Gajzlerska, Antonina Doroszewska  

  Stron: 176  

  ISBN: 9788320043549  

  Rok wydania: 2011  

  Wydanie: 1  

  Oprawa: miękka  

  Format: A5

  Z każdym rodzajem niepełnosprawności wiąże się aspekt psychologiczny, a w nim zarówno mechanizmy zależności, jak i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi. W publikacji zebrano wiedzę na temat opieki nad pacjentką niepełnosprawną w ciąży, w trakcie porodu i w połogu. W kolejnych rozdziałach tej książki przedstawiono definicję niepełnosprawności oraz jej szczegółowe omówienie w zależności od rodzaju.

  Odbiorcami książki będą studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku położnictwo i pielęgniarstwo, położne i pielęgniarki, studenci wydziałów lekarskich, ginekolodzy i położnicy, lekarze rodzinni i poz, rehabilitanci.

  Spis treści:
  1. Niepełnosprawność a opieka nad kobietą ciężarną - wprowadzenie
  2. Niepełnosprawność
  2.1. Definicja niepełnosprawności
  2.2. Rodzaje niepełnosprawności i ich podział
  2.2.1. Niepełnosprawność sensoryczna - osoby niesłyszące i słabosłyszące
  2.2.2. Niepełnosprawność sensoryczna - osoby niewidome i słabowidzące
  2.2.3. Niepełnosprawność fizyczna - ruchowa
  2.2.4. Niepełnosprawność intelektualna
  3. Jakość życia osób niepełnosprawnych
  3.1. Jakość życia w zdrowiu i chorobie
  3.2. Jakość życia w niepełnosprawności
  3.3. Funkcjonowanie społeczne i rodzinne osób niepełnosprawnych
  3.3.1. Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych
  3.3.2. Funkcjonowanie rodzinne osób niepełnosprawnych
  4. Seksualność osób niepełnosprawnych
  4.1. Seksualność w życiu człowieka
  4.2. Seksualność osób niepełnosprawnych
  4.2.1. Rozwój płciowy
  4.2.2. Badania ginekologiczne i andrologiczne, antykoncepcja
  4.2.3. Zachowania seksualne
  4.2.4. Typy doświadczania własnej seksualności (TDS) przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną
  4.3. Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych
  4.4. Zakończenie
  5. Problemy psychologiczne związane z niepełnosprawnością
  5.1. Stereotyp i autostereotyp osoby niepełnosprawnej
  5.2. Wpływ niepełnosprawności na psychospołeczne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej
  5.2.1. Kontekst społeczny niepełnosprawności
  5.3. Znaczenie relacji z personelem medycznym w placówkach ochrony zdrowia
  5.4. Komunikowanie się z osobami niepełnosprawnymi
  5.4.1. Znaczenie i funkcje komunikacji
  5.4.2. Proces komunikacji
  5.4.3. Komunikacja werbalna
  5.4.4. Komunikacja niewerbalna
  5.4.5. Komunikacja z osobą niepełnosprawną wzrokowo
  5.4.6. Komunikacja z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą
  5.4.7. Komunikacja z osobą upośledzoną umysłowo
  5.5. Znaczenie relacji i postrzegania osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie
  6. Opieka okołoporodowa nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą
  6.1. Standardy opieki medycznej
  6.2. Zasady sprawowania opieki nad ciężarną w dokumentach międzynarodowych
  7. Opieka okołoporodowa nad kobietą niepełnosprawną
  7.1. Psychoprofilaktyka indywidualna i grupowa w przygotowaniu kobiet niepełnosprawnych do ciąży i okresu okołoporodowego
  7.1.1. Szkoła rodzenia
  7.2. Izba przyjęć
  7.3. Rola położnej i personelu medycznego podczas porodu pacjentki niepełnosprawnej
  7.3.1. Pacjentki z niepełnosprawnością narządu wzroku
  7.3.2. Pacjentki z niepełnosprawnością narządu słuchu
  7.3.3. Pacjentki z niepełnosprawnością narządu ruchu
  7.3.4. Pacjentki z upośledzeniem umysłowym
  7.4. Przygotowanie kobiety niepełnosprawnej do opieki nad sobą i swoim dzieckiem w okresie połogu
  7.4.1. Pacjentki niepełnosprawne wzrokowo
  7.4.2. Pacjentki niepełnosprawne słuchowo
  7.4.3. Pacjentki niepełnosprawne ruchowo
  7.4.4. Pacjentki z upośledzeniem umysłowym
  7.5. Przygotowanie osób towarzyszących kobiecie w okresie okołoporodowym do opieki nad nią i dzieckiem
  7.5.1. Poród
  7.5.2. Połóg
  8. Prezentacja przypadków (autentyczne zdarzenia)
  8.1. Przypadek pacjentki, u której występuje niepełnosprawność sensoryczna - wzrokowa
  8.2. Opis innego przypadku pacjentki z niepełnosprawnością sensoryczną - wzrokową
  8.3. Przypadek pacjentki, u której występuje niepełnosprawność fizyczna
  9. 19. Aneks
  10. Skróty
  11. Piśmiennictwo