✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Opieka nad wcześniakiem Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Agnieszka Maria Bień, Anna Bogusława Pilewska-Kozak Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Opieka nad wcześniakiem

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL


Tytuł : Opieka nad wcześniakiem
Autor : Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Agnieszka Maria Bień,
Redaktor : Anna Bogusława Pilewska-Kozak
Stron : 292
ISBN : 9788320038408
Rok wydania : 2009
Wydanie : 1
Oprawa : miękka
Format : B5

W książce omówiono zasady oceny stanu zdrowia noworodka przedwcześnie urodzonego, odrębności opieki nad nim i rolę w niej położnej. W publikacji poruszone są m. in. następujące zagadnienia: wcześniactwo jako problem medyczny, osobisty i społeczny, ocena stopnia dojrzałości noworodka urodzonego przedwcześnie, opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej, opieka nad wcześniakiem z wybranymi problemami klinicznymi.
Publikacja jest przeznaczona dla położnych oraz studentek na kierunku położnictwo na uczelniach medycznych.

Spis treści :
Przedmowa 
Rozdział 1. Wcześniactwo jako problem medyczny, rodzinny i społeczny 
Czynniki ryzyka porodu przedwczesnego 
Profilaktyka wcześniactwa 
Rozdział 2. Organizacja opieki nad noworodkiem wymagającym intensywnego nadzoru 
Organizacja oddziału intensywnej terapii neonatologicznej 
·         Wyposażenie oddziału intensywnej opieki neonatologicznej 
Zadania położnej w profilaktyce zakażeń na oddziale intensywnej terapii neonatologicznej 
Szerzenie się zakażeń i działania profilaktyczne 
Zakażenia u noworodków przedwcześnie urodzonych 
Rozdział 3. Noworodek urodzony przedwcześnie - odrębności anatomiczne i fizjologiczne 
Termoregulacja 
Gospodarka wodno-elektrolitowa i równowaga kwasowo-zasadowa  
Skóra 
Układ odpornościowy 
Układ krążenia 
Układ oddechowy 
Układ wewnątrzwydzielniczy 
Układ nerwowy 
Układ pokarmowy 
Krew i układ krwiotwórczy 
Nerki i układ moczowy 
Narząd wzroku 
Rozdział 4. Zasady postępowania z noworodkiem urodzonym przedwcześnie podczas porodu i bezpośrednio po urodzeniu 
Postępowanie na sali porodowej przed porodem 
Postępowanie bezpośrednio po porodzie 
Transport wcześniaka 
Rozdział 5. Ocena stopnia dojrzałości i stanu noworodka urodzonego przedwcześnie 
Rozdział 6. Opieka nad wcześniakiem przebywającym na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej 
Przyjęcie noworodka na oddział wcześniaków 
·         Dokumentacja medyczna 
Obserwacja i pielęgnowanie wcześniaka w kolejnych dobach życia 
·         Pielęgnowanie skóry noworodka niedojrzałego 
·         Szczepienia ochronne noworodka urodzonego przedwcześnie 
·         Badania przesiewowe wykonywane u wcześniaka 
·         Przygotowanie noworodka do opuszczenia inkubatora 
Udział matki lub rodziców w opiece nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie - wykorzystanie tzw. metody kangura 
Przygotowanie matki lub rodziców do opieki nad dzieckiem w domu 
Zastosowanie metody Basale Stimulation® w opiece nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie 
Basale Stimulation® w pielęgniarstwie 
Rozdział 7. Pielęgnowanie noworodka wymagającego wspomagania oddechu z zastosowaniem metody Infant Flow 
Podłączenie noworodka do zestawu Infant Flow 
Opieka nad noworodkiem leczonym metodą Infant Flow 
Zapewnienie odpowiedniej temperatury otoczenia 
Monitorowanie czynności życiowych 
Toaleta dróg oddechowych 
Pielęgnacja ciała noworodka 
Karmienie wcześniaka podłączonego do aparatu Infant Flow 
Zapobieganie uszkodzeniom otworów nosowych 
Ochrona przed zakażeniem 
Postępowanie z dzieckiem niespokojnym 
Kształtowanie więzi uczuciowej między rodzicami a noworodkiem podłączonym do aparatu Infant Flow 
Rozdział 8. Odżywianie noworodka przedwcześnie urodzonego 
Zapotrzebowanie energetyczne i płynowe noworodka przedwcześnie urodzonego 
Odżywianie pozajelitowe (parenteralne) 
·         Powikłania odżywiania pozajelitowego
Minimalne żywienie jelitowe 
Odżywianie dożołądkowe (enteralne) 
·         Odżywianie sztuczne 
Rozdział 9. Opieka nad wcześniakiem z wybranymi problemami klinicznymi 
Niedotlenienie i niedokrwienie 
Krwawienia okołokomorowe i dokomorowe 
Zespół zaburzeń oddychania 
·         Objawy kliniczne niewydolności odechowej 
·         Przetrwały przewód tętniczy 
Dysplazja oskrzelowo-płucna 
Martwicze zapalenie jelit 
Hiperbilirubinemia 
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej (hipoglikemia i hiperglikemia) 
·         Hipoglikemia 
·         Hiperglikemia 
Zaburzenia gospodarki wapniowej (hipokalcemia i hiperkalcemia) 
·         Hipokalcemia 
·         Hiperkalcemia 
·         Drgawki 
Rozdział 10. Monitorowanie czynności życiowych u noworodka urodzonego przedwcześnie  
Kontrola ciepłoty ciała 
·         Temperatura ciała 
Kontrola ciśnienia tętniczego, czynności serca, oddechów, saturacji 
·         Ciśnienie tętnicze krwi 
·         Czynność serca 
·         Czynność oddechowa 
·         Saturacja SpO2 
Kontrola diurezy 
Monitorowanie badań laboratoryjnych 
·         Morfologia i układ krzepnięcia 
·         Glikemia 
·         Elektrolity 
·         Równowaga kwasowo-zasadowa 
·         Monitorowanie stężenia bilirubiny 
Rozdział 11. Minimalizacja pielęgnacji i terapii noworodka urodzonego przedwcześnie 
Środowisko oddziału intensywnej opieki neonatologicznej 
Światło na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej 
Hałas na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej 
Dotyk w opiece nad dzieckiem na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej 
Rozdział 12. Resuscytacja noworodka przedwcześnie urodzonego 
Aspekty kliniczne resuscytacji noworodka przedwcześnie urodzonego 
·         Kontrola temperatury 
·         Wstępna ocena 
·         Aktywność oddechowa 
·         Częstość pracy serca 
·         Kolor skóry 
·         Napięcie mięśniowe 
·         Sposób postępowania w resuscytacji 
·         Drożność dróg oddechowych 
·         Wsparcie oddechowe 
·         Wentylacja zastępcza noworodków przedwcześnie urodzonych 
·         Wsparcie układu krążenia 
·         Farmakoterapia w resuscytacji 
·         Przerwanie resuscytacji 
·         Niepodejmowanie resuscytacji (wg ERC) 
·         Postępowanie po resuscytacji 
Kwalifikacje i uprawnienia położnej lub pielęgniarki ratunkowej 
·         Przygotowanie stanowiska do resuscytacji 
Rozdział 13. Farmakoterapia na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej
Leczenie farmakologiczne wcześniaka 
·         Wchłanianie leków 
·         Dystrybucja leków 
·         Metabolizm leków 
·         Wydalanie leków 
Zadania położnej podczas farmakoterapii 
Rozdział 14. Percepcja bólu u wcześniaka i jego monitorowanie 
Źródła bólu u dzieci 
Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu u wcześniaków 
Odległe następstwa przewlekłej stymulacji bólowej 
Rozdział 15. Prognozowanie rozwoju noworodka przedwcześnie urodzonego 
Hlipoksja u wcześniaka 
Wczesne uszkodzenie mózgu u wcześniaka 
·         Krwawienia śródczaszkowe 
·         Leukomalacja okołokomorowa 
Następstwa rozwojowe wczesnego uszkodzenia mózgu 
...