✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Opieka nad noworodkiem Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Agnieszka Skurzak, Agnieszka Bałanda-Bałdyga Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Opieka nad noworodkiem

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL


Tytuł : Opieka nad noworodkiem
Autor : Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Agnieszka Skurzak,
Redaktor : Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Stron : 216
ISBN : 9788320036459
Rok wydania : 2008
Wydanie : 1
Oprawa : miękka
Format : B5

W kolejnym tomie z serii ?Biblioteka Położnej? omówiono nie tylko pielęgnowanie noworodka, ale również kliniczne aspekty jego adaptacji do życia pozamacicznego, wykonywanie wybranych zabiegów, testy przesiewowe, wybrane stany zagrożenia życia, metody i techniki karmienia, a nawet elementy fizjoterapii.
Autorki zwróciły szczególną uwagę na aspekty edukacji i promocji zdrowia, na zapobieganie powikłaniom, co wynika z zadań zapisanych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Spis treści :
Rozdział 1 Klasyfikacja noworodków  
Noworodek donoszony  
Zmiany przystosowawcze do życia pozamacicznego  
Adaptacja układu oddechowego  
Adaptacja układu krążenia  
Termoregulacja  
Adaptacja przewodu pokarmowego  
Czynność nerek  
Noworodek niedonoszony  
Zaburzenia termoregulacji  
Zaburzenia metaboliczne  
Problemy ze strony układu oddechowego  
Zespół zaburzeń oddychania  
Bezdechy wcześniaków  
Niedojrzałość układu nerwowego  
Krwawienie wewnątrzczaszkowe
Okołokomorowa leukomalacja
Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego  
Niedojrzałość wątroby  
Niedojrzałość nerek  
Zaburzenia immunologiczne  
Niedokrwistość  
Rozdział 2 Postępowanie z noworodkiem dojrzałym bezpośrednio po porodzie
Odśluzowanie noworodka  
Ocena noworodka według skali Apgar  
Oznakowanie noworodka  
Odpępnienie i zabezpieczenie kikuta pępowinowego  
Zasady postępowania podczas odpępnienia noworodka  
Zabieg Credégo  
Pomiary noworodka po porodzie  
Rozdział 3 Badanie noworodka  
Badanie i ocena stanu ogólnego noworodka  
Urazy okołoporodowe
Rodzaje urazów okołoporodowych  
Przyjęcie noworodka na oddział położniczo-noworodkowy
Rozdział 4 Stany przejściowe u noworodka
Fizjologiczny spadek masy ciała  
Żółtaczka fizjologiczna  
Zaburzenia krzepnięcia  
Fizjologiczny wzrost temperatury ciała  
Odczyny ciążowe  
Rumień toksyczny  
Stolce przejściowe  
Rozdział 5 Pielęgnowanie i obserwacja noworodka w pierwszych dobach życia  
Kąpiel noworodka  
Pielęgnacja oczu  
Pielęgnacja nosa  
Pielęgnacja jamy ustnej  
Pielęgnacja uszu  
Pielęgnowanie kikuta pępowinowego  
Przewijanie noworodka  
Najczęstsze zmiany występujące na skórze noworodka  
Dyschromia ?arlekina?  
Sinica kończyn  
Meszek płodowy  
Maź płodowa  
Potówki  
?Bociani dziób?  
?Plamy mongolskie?  
Rozdział 6 Szczepienia w okresie noworodkowym  
Szczepienie BCG
Szczepienie w.z.w. typu B  
Rozdział 7 Testy (badania) przesiewowe wykonywane u noworodków  
Testy przesiewowe w kierunku wykrycia chorób metabolicznych (fenyloketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy)  
Testy przesiewowe do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych  
Testy przesiewowe w celu wykrycia wad słuchu  
Rozdział 8 Metody i techniki karmienia noworodków  
Karmienie naturalne  
Skład mleka kobiecego  
Wskaźniki skutecznego karmienia  
Technika karmienia piersią  
Bezwzględne przeciwwskazania ze strony dziecka do karmienia piersią  
Względne przeciwwskazania ze strony dziecka do karmienia piersią  
Bezwzględne przeciwwskazania ze strony matki do karmienia piersią  
Względne przeciwwskazania ze strony matki do karmienia piersią  
Karmienie sztuczne  
Mleko początkowe  
Mleko następne  
Karmienie noworodka przez zgłębnik  
Wsparcie matki podczas karmienia  
Cele poradnictwa laktacyjnego  
Rozdział 9 Stany zagrożenia życia noworodka  
Wybrane stany zagrożenia życia noworodka  
Choroby układu oddechowego  
Martwicze zapalenie jelit
Hiperbilirubinemia noworodków  
Zaburzenia hematologiczne  
Zaburzenia neurologiczne  
Choroby oczu  
Infekcje  
Resuscytacja noworodków  
Postępowanie resuscytacyjne
Transport noworodka  
Dokumentacja stanu noworodka i opieki nad nim  
Dokumentacja medyczna  
Dokumentacja indywidualna i zbiorcza  
Dokumentacja na oddziale neonatologicznym  
Rozdział 10 Technika wykonywania wybranych zabiegów u noworodka  
Pobieranie krwi włośniczkowej  
Wstrzyknięcia (iniekcje) domięśniowe  
Wkłucie dożylne  
Cewnikowanie żyły pępowinowej  
Pobieranie moczu do badania  
Rozdział 11 Pobieranie krwi pępowinowej do banku komórek macierzystych
Rozdział 12 Wypis noworodka ze szpitala  
Zalecenia dla matki lub rodziców dotyczące pielęgnowania dziecka w domu  
Wizyta patronażowa położnej rodzinnej  
Propozycja standardu opieki nad położnicą i noworodkiem/niemowlęciem do 6. tyg. życia  
Problemy pielęgnacyjne okresu noworodkowego  
Ciemieniucha  
Kolka  
?Pieluszkowe? zapalenie skóry  
Przepuklina  
Rozdział 13 Wczesna stymulacja i opieka nad noworodkiem w okresie rozwoju  
Dziecko?rodzice partnerami interakcji przez dotyk  
Technika masażu  
Skorowidz