✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Onkologia Jacek Fijuth, Arkadiusz Jeziorski, Radzisław Arkadiusz Jeziorski Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Onkologia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL


Tytuł : Onkologia
Autor : Jacek Fijuth, Arkadiusz Jeziorski, Radzisław
Redaktor : Arkadiusz Jeziorski
Stron : 260
ISBN : 9788320038996
Rok wydania : 2009
Wydanie : 1
Oprawa : miękka
Format : A5

Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka dotycząca kształcenia w zakresie opieki onkologicznej adresowana do pielęgniarek. Informacje z zakresu onkologii ogólnej, klinicznej i pielęgniarstwa onkologicznego, omówione w tym podręczniku, są oparte na standardach postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii oraz aktualnych zaleceniach krajowych i zagranicznych towarzystw lekarskich.
Publikacja adresowana jest do pielęgniarek zarówno rozpoczynających pracę na różnych oddziałach, jak i pracujących na oddziałach onkologicznych. Na pewno powinni z niej skorzystać także studenci wydziałów pielęgniarstwa uczelni medycznych oraz ? ze względu na wagę omawianego problemu ? młodzi lekarze.

Spis treści :
CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział 1. Co to jest nowotwór?
Podstawowe definicje
Przyczyny powstawania nowotworów
? Nowotwór ? choroba genetyczna
? Nowotwory dziedziczne
? Kancerogeny
Zapobieganie chorobom nowotworowym (profilaktyka pierwotna)
? Palenie tytoniu i picie alkoholu
? Dieta
? Witaminy i mikroelementy
? Otyłość i aktywność fizyczna
? Promieniowanie ultrafioletowe
? Wirusy
Badania przesiewowe (profilaktyka wtórna)
? Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy
? Badania przesiewowe w kierunku raka piersi
? Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego
? Inne badania przesiewowe w onkologii
Rozdział 2. Diagnostyka chorób nowotworowych
Problemy wczesnej wykrywalności nowotworów
Wczesna zgłaszalność ? objawy nowotworów
Podstawowe algorytmy diagnostyczne
Niektóre badania przydatne w diagnostyce onkologicznej
? Diagnostyka laboratoryjna
? Markery nowotworowe
? Diagnostyka obrazowa
Rozdział 3. Leczenie chorych na nowotwór
Leczenie chirurgiczne
? Operacje diagnostyczne
? Operacje radykalne
? Operacje oszczędzające
? Operacje paliatywne
? Operacje odtwórcze
? Operacje profilaktyczne
? Operacje przerzutów
? Inne techniki stosowane w chirurgii onkologicznej
? Uwagi końcowe
Radioterapia
? Podstawy fizyczne radioterapii
? Dawki promieniowania
? Radiobiologiczne podstawy radioterapii
? Typy radioterapii (teleradioterapia i brachyterapia)
? Promieniowyleczalność i indeks terapeutyczny
? Kliniczne zastosowanie radioterapii
? Elementy planowania radioterapii
? Kontrola jakości leczenia
? Powikłania po radioterapii (odczyny popromienne)
Leczenie systemowe w nowotworach złośliwych
? Chemioterapia
-         Biologiczne podstawy chemioterapii
-         Podział leków stosowanych w chemioterapii
-         Kliniczne zasady stosowania chemioterapii
-         Kliniczne zastosowania chemioterapii
-         Toksyczność chemioterapii
? Hormonoterapia
-         Biologiczne podstawy hormonoterapii
-         Podział leków stosowanych w hormonoterapii
-         Kliniczne zasady stosowania hormonoterapii
-         Kliniczne zastosowania hormonoterapii
-         Toksyczność hormonoterapii
Immunoterapia i bioterapia
Leczenie wspomagające
 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Rozdział 4. Najczęstsze nowotwory ? objawy, rozpoznawanie i leczenie
Rak płuca
Rak piersi
Nowotwory skóry
? Nowotwory nabłonkowe
? Inne nowotwory skóry
-         Czerniak
-         Rak neuroendokrynny skóry (guz Merkla)
? Przerzuty do skóry
Nowotwory układu pokarmowego
? Rak przełyku
? Nowotwory żołądka
-         Rak żołądka
-         Inne nowotwory żołądka
? Rak jelita grubego
? Guzy wątroby
? Nowotwory zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
? Rak trzustki
Nowotwory układu moczowo-płciowego
? Rak nerki
? Rak pęcherza moczowego
? Rak gruczołu krokowego
? Nowotwory jądra
? Rak prącia
Nowotwory narządu rodnego
? Nowotwory macicy
-         Rak szyjki macicy
-         Rak trzonu macicy
? Nowotwory jajnika
? Rak sromu
? Rak pochwy
Nowotwory głowy i szyi
? Nowotwory górnej części układu pokarmowego i oddechowego
? Nowotwory gruczołów ślinowych
? Nowotwory tarczycy
Nowotwory tkanek miękkich
Pierwotne nowotwory kości
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
Nowotwory układu krwiotwórczego
? Białaczki
? Chłoniaki nieziarnicze
? Ziarnica (choroba Hodgkina)
Nowotwory u dzieci
Rozdział 5. Opieka pielęgniarska w onkologii
Wstęp
Specyfika pracy pielęgniarki w oddziale chirurgicznym
? Opieka przedoperacyjna
? Opieka pooperacyjna
Specyfika pracy pielęgniarki w oddziale chemioterapii
? Postępowanie pielęgniarskie przy przygotowywaniu i podawaniu cytostatyków  
? Objawy niepożądane leczenia systemowego
? Co przekazać choremu na temat samego leczenia?
Specyfika pracy pielęgniarki w oddziale radioterapii
? Zasady bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa chorych
? Objawy niepożądane leczenia
-         Odczyny wczesne
-         Powikłania późne radioterapii
? Przygotowanie chorego do radioterapii ? co powiedzieć choremu?
? Przygotowanie chorego na wystąpienie objawów niepożądanych
Opieka paliatywna
? Leczenie objawów somatycznych
? Zagadnienia psychospołeczne
Dziecko w szpitalu
? Bezpieczeństwo i prawa chorego dziecka
? Specyfika prowadzenia leczenia przeciwnowotworowego u dzieci
? Objawy niepożądane leczenia przeciwnowotworowego u dzieci
? Opieka nad rodziną
Praca pielęgniarki w ambulatorium
Rehabilitacja chorego
? Rehabilitacja fizyczna
? Rehabilitacja psychospołeczna
? Rehabilitacja zawodowa
Problemy seksualne chorego
Żywienie chorego
? Ocena zapotrzebowania na wspomaganie żywieniowe
? Cele wspomagania żywieniowego u chorych na nowotwór
Co chory ma prawo wiedzieć?
? Prawa chorego
? Co chory może wiedzieć i o czym powinien się dowiedzieć od pielęgniarki?
Europejski Kodeks Walki z Rakiem
Piśmiennictwo uzupełniające
Skorowidz