✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Ogólne powikłania pooperacyjne Janusz Andres, Sergiusz Chmielniak, Jan Dobrogowski Ewa Krystyna Karpel, Przemysław Olaf Jałowiecki Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Ogólne powikłania pooperacyjne

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 109,00 złCena: 88,29 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Ogólne powikłania pooperacyjne

  Autor : Janusz Andres, Sergiusz Chmielniak, Jan Dobrogowski

  Redaktor : Ewa Krystyna Karpel, Przemysław Olaf Jałowiecki

  Stron : 376

  ISBN : 9788320036725

  Rok wydania : 2009

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Książka stanowi kompendium najnowszej wiedzy o powikłaniach okołooperacyjnych występujących w różnych grupach chorych operowanych z różnych powodów i w zakresie różnych narządów. W publikacji omówiono wpływ procedur chirurgicznych wykonywanych w znieczuleniu na funkcje narządowe ze wskazaniem niepożądanych, czasem nieprzewidywalnych zaburzeń wymagających odpowiedniego postępowanie diagnostyczno- terapeutycznego. Autorzy wskazali najczęściej występujące w okresie okołooperacyjnym zaburzenia krytyczne i powikłania oraz podali aktualne możliwości profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia.
  Interdyscyplinarny charakter opracowania, pozwala lekarzom różnych dyscyplin chirurgicznych na poznanie mechanizmów, objawów i metod postępowania leczniczego w różnych przypadkach powikłań związanych z szeroko rozumianym postępowaniem chirurgicznym.

  Spis treści :
  1. Ryzyko znieczulenia i operacji
  1.1. Zasady interdyscyplinarnej współpracy w operacyjnym leczeniu chorych
  1.2. Podstawowe składniki procesu leczenia operacyjnego
  1.3. Istota znieczulenia
  1.4. Ryzyko leczenia operacyjnego
  1.5. Konsultacje przedoperacyjne
  1.6. Zdarzenia krytyczne i powikłania w anestezjologii i intensywnej terapii
  Piśmiennictwo
  2. Patofizjologiczne aspekty reakcji organizmu na uraz operacyjny i znieczulenie
  2.1. Patofizjologia wstrząsu
  2.1.1. Przyczyny stresu okołooperacyjnego
  2.1.2. Mechanizm uogólnionej reakcji zapalnej
  2.2. Wpływ znieczulenia ogólnego na uraz okołooperacyjny
  2.2.1. Znieczulenie ogólne
  2.2.2. Znieczulenie regionalne
  2.3. Specyfika wstrząsu w okresie okołooperacyjnym
  2.3.1. Wstrząs hipowolemiczny
  2.3.2. Wstrząs septyczny
  Piśmiennictwo
  3. Ogólne zasady monitorowania i terapii w bezpośrednim okresie pooperacyjnym
  3.1. Ocena stanu ogólnego pacjenta
  3.2. Pooperacyjne zaburzenia oddychania
  3.3. Kryteria ekstubacji pacjenta po znieczuleniu ogólnym
  3.4. Wczesna diagnostyka i leczenie zaburzeń hemodynamicznych
  3.5. Powikłania neurologiczne w bezpośrednim okresie pooperacyjnym
  3.6. Powikłania związane z układem wydalniczym
  3.7. Zapobieganie i monitorowanie bólu pooperacyjnego
  3.8. Nudności i wymioty
  3.9. Zapobieganie wychłodzeniu i dreszczom
  3.10. Wczesne zaburzenia metaboliczne
  Piśmiennictwo
  4. Okołooperacyjne zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
  4.1. Okołooperacyjne zaburzenia wolemii
  4.1.1. Hipowolemia
  4.1.2. Śródoperacyjna terapia płynowa
  4.2. Okołooperacyjne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
  4.2.1. Odwodnienie
  4.2.2. Przewodnienie
  4.2.3. Zaburzenia gospodarki elektrolitowej
  4.3. Okołooperacyjne zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
  4.3.1. Oddechowe zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
  4.3.2. Metaboliczne zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
  4.4. Okołooperacyjna ostra niewydolność nerek
  4.4.1. Leczenie okołooperacyjnej ostrej niewydolności nerek
  Piśmiennictwo
  5. Pooperacyjne powikłania oddechowe
  5.1. Definicja i podział
  5.2. Epidemiologia i etiologia
  5.3. Czynniki ryzyka
  5.3.1. Czynniki ryzyka pooperacyjnej niewydolności oddechowej zależne od stanu pacjenta
  5.3.2. Czynniki ryzyka pooperacyjnej niewydolności oddechowej zależne od sposobu wykonania zabiegu
  5.4. Wybrane elementy patofizjologii pooperacyjnej niewydolności oddechowej
  5.5. Podstawy rozpoznania pooperacyjnej niewydolności oddechowej
  5.6. Ogólne zasady profilaktyki i leczenia
  5.7. Stany kliniczne zagrażające wystąpieniem pooperacyjnej niewydolności oddechowej
  5.7.1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
  5.7.2. Astma oskrzelowa
  5.7.3. Krytyczna otyłość
  5.8. Standard oddechowej opieki pooperacyjnej
  Piśmiennictwo
  6. Pooperacyjne powikłania krążeniowe
  6.1. Ostry zespół wieńcowy oraz zawał mięśnia sercowego
  6.1.1. Definicje
  6.1.2. Skala problemu zawałów serca w medycynie okołooperacyjnej
  6.1.3. Przyczyny okołooperacyjnego zawału mięśnia sercowego
  6.1.4. Patofizjologia okołooperacyjnego zawału serca
  6.1.5. Ocena ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowych
  6.1.6. Zapobieganie powikłaniom krążeniowym
  6.2. Wstrząs kardiogenny
  6.2.1. Etiopatogeneza wstrząsu kardiogennego
  6.2.2. Mechanizmy uszkodzenia mięśnia sercowego
  6.2.3. Objawy kliniczne wstrząsu kardiogennego
  6.2.4. Leczenie przyczynowe zawałowego wstrząsu kardiogennego
  6.2.5. Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwtrombinowe
  6.2.6. Podstawowe zasady monitorowania pacjenta we wstrząsie kardiogennym
  6.2.7. Leczenie wspomagające wstrząsu kardiogennego
  6.2.8. Środki poprawiające kurczliwość mięśnia sercowego
  Piśmiennictwo
  7. Pooperacyjne pokiwania zwiane z zaburzeniami w kadzie krzepnięcia krwi
  7.1. Krwawienia okołooperacyjne
  7.2. Przedoperacyjne rozpoznanie zagrożenia krwawieniem
  7.3. Ocena pacjenta krwawiącego
  7.4. Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
  7.4.1. Przyczyny wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
  7.4.2. Fizjologia procesu
  7.4.3. Najistotniejsze czynniki w rozwoju wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
  7.4.4. Rozwój wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
  7.4.5. Objawy wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
  7.4.6. Diagnostyka laboratoryjna wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
  7.4.7. Leczenie wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
  7.5. Wytyczne i zalecenia transfuzjologiczne
  7.5.1. Leki homeostatyczne
  Piśmiennictwo
  8. Pokiwania zakrzepowo-zatorowe w okresie okołooperacyjnym
  8.1. Zakrzepica żył głębokich
  8.1.1. Częstość występowania
  8.1.2. Diagnostyka
  8.1.3. Leczenie
  8.1.4. Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich
  8.2. Zator tętnicy płucnej
  8.2.1. Objawy
  8.2.2. Diagnostyka
  8.2.3. Postępowanie terapeutyczne
  8.3. Zespół zatorowości tłuszczowej
  8.3.1. Objawy
  8.3.2. Diagnostyka
  8.3.3. Leczenie
  8.3.4. Profilaktyka
  8.4. Zatorowość powietrzna
  8.4.1. Objawy
  8.4.2. Diagnostyka
  8.4.3. Postępowanie terapeutyczne
  Piśmiennictwo
  9. Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych w okresie okołooperacyjnym
  9.1. Rys historyczny
  9.2. Podstawy fizjologiczne
  9.3. Działania niepożądane związane z przetaczaniem krwi
  9.3.1. Powikłania infekcyjne
  9.3.2. Powikłania krążeniowe
  9.3.3. Powikłania immunologiczne
  9.3.4. Powikłania związane z upośledzeniem odporności
  9.4. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
  10. Zaburzenia termoregulacji w okresie okołooperacyjnym
  10.1. Fizjologia termoregulacji
  10.1.1. Termogeneza
  10.2. Pacjent gorączkujący w okresie okołooperacyjnym
  10.2.1. Wpływ znieczulenia na termoregulację
  10.2.2. Gorączka podczas trwania operacji
  10.2.3. Gorączka w okresie pooperacyjnym
  10.2.4. Postępowanie z pacjentem gorączkującym w okresie pooperacyjnym
  10.3. Hipotermia w okresie okołooperacyjnym
  10.3.1. Przyczyny wystąpienia hipotermii okołooperacyjnej
  10.3.2. Powikłania związane z wystąpieniem hipotermii
  10.3.3. Profilaktyka hipotermii
  Piśmiennictwo
  11. Pooperacyjne powikłania neurologiczne
  11.1. Wpływ znieczulenia ogólnego na czynność układu nerwowego
  11.1.1. Wpływ środków znieczulających na przepływ mózgowy krwi (CBF) i ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ICP)
  11.1.2. Leki blokujące przewodnictwo nerwowomięśniowe
  11.2. Zaburzenia świadomości - przedłużone wybudzanie ze znieczulenia ogólnego
  11.3. Zaburzenia psychiczne w okresie okołooperacyjnym
  11.4. Powikłania neurologiczne znieczulenia przewodowego
  11.5. Odległe konsekwencje neurologiczne znieczulenia
  Piśmiennictwo
  12. Leczenie żywieniowe
  12.1. Fizjologia
  12.2. Głodzenie
  12.2.1. Wyniszczenie
  12.3. Ocena stanu odżywienia
  12.4. Leczenie żywieniowe
  12.4.1. Wybór drogi żywienia
  12.4.2. Przygotowanie pacjenta do leczenia żywieniowego
  12.4.3. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze
  12.4.4. Żywienie dojelitowe
  12.4.5. Żywienie pozajelitowe
  12.4.6. Błędy w planowaniu i prowadzeniu leczenia żywieniowego
  12.5. Podsumowanie
  Piśmiennictwo
  13. Zakażenia i sepsa w okresie okołooperacyjnym
  13.1. Epidemiologia i rodzaje zakażeń w okresie okołooperacyjnym
  13.2. Czynniki etiologiczne zakażeń chirurgicznych
  13.3. Postaci kliniczne zakażeń i zasady ich diagnostyki
  13.3.1. Zakażenie miejsca operowanego
  13.3.2. Zakażenie układu moczowego
  13.3.3. Zakażenie układu oddechowego
  13.3.4. Pooperacyjne zapalenie otrzewnej
  13.3.5. Zakażenie związane z kaniulacją naczyń krwionośnych
  13.3.6. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit
  13.4. Ciężka sepsa i wstrząs septyczny
  13.4.1. Zasady leczenia ciężkiej sepsy
  13.5. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii zakażeń
  Piśmiennictwo
  14. Ból pooperacyjny
  14.1. Patomechanizm bólu pooperacyjnego
  14.2. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego
  14.2.1. Zastosowanie farmakoterapii w analgezji pooperacyjnej
  14.2.2. Zastosowanie technik znieczulenia miejscowego
  14.2.3. Analgezja ‘sterowana przez chorego’
  14.2.4. Analgezja prowadzona przez pielęgniarkę
  14.2.5. Analgezja z wyprzedzeniem
  14.2.6. Analgezja multimodalna
  14.2.7. Przezskórna elektrostymulacja nerwów
  14.3. Przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy
  Piśmiennictwo
  15. Powikłania pooperacyjne związane z postępowaniem anestezjologicznym
  15.1. Niekontrolowane odzyskanie świadomości podczas znieczulenia ogólnego
  15.1.1. Zbyt płytkie znieczulenie
  15.1.2. Zwiększone zapotrzebowanie na a ...