Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzam - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzam

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Cena: 71,00 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzam

  Autor: Praca zbiorowa

  Stron: 332

  Oprawa: twarda

  Rok: 2018

  ISBN: 9788374305556

  Książka zawiera omówienie wielu orzeczeń kasacyjnych, wydanych przez Sąd Najwyższy w konsekwencji zaskarżenia wyroków Naczelnego Sądu Lekarskiego. Ich prezentacja jest poprzedzona wprowadzeniem ukazującym statystykę takich spraw oraz wyjaśnieniem podstaw kasacyjnych. (…)
  Może być adresowana zarówno do lekarzy (jako głównie zainteresowanych postępowaniem w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej), jak i prawników (zgodnie bowiem z art. 58 ust. 2 powołanej ustawy obwiniony może ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych, a z kolei art. 98 ust. 2 stanowi o tzw. przymusie adwokackim, tj. kasacja wnoszona przez stronę powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym albo pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym - prawnicy mogą więc uczestniczyć w omawianych procedurach i stąd zamieszczone w opracowaniu wskazówki mogą być dla nich pouczające). Poza tym informacje podane w omawianej pozycji mogą być interesujące dla pacjentów, którzy często występują w charakterze pokrzywdzonych, składających skargę do rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Bez wątpienia więc jest to książka, która może być nośna dla wielu podmiotów.

         fragment recenzji prof. UŁ, dra hab. n. praw. Rafała Kubiaka


  Odpowiedzialność zawodowa sprawowana przez izby lekarskie jest nieodłącznym elementem wykonywania zawodu lekarza. Celem tej książki jest nazwanie problemów prawnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej i wskazanie ich zgodnych z prawem i praktycznych rozwiązań. Mamy nadzieję, że połączenie wiedzy i doświadczenia ekspertów z zakresu prawa medycznego, odpowiedzialności zawodowej, odpowiedzialności karnej i procedury karnej (P. Daniluk, A. Dąbek, M. Hudzik, R. Tymiński, W. Tymiński, M. Woiński, G. Wrona, I. Wrześniewska-Wal) pozwoli osiągnąć założone cele.