Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: LexisNexis

Tytuł: Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

Autor: Zakrzewska Monika

Wydanie: 1

Rok: 2010

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 358

ISBN: 9788376204949

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym to jedno z nielicznych opracowań opisujących złożoną problematykę wymagań, jakie prawo ochrony środowiska nakłada na przedsiębiorców planujących i realizujących inwestycje budowlane mogące oddziaływać na środowisko. Problematyka ta stanowi przedmiot coraz większego zainteresowania przedsiębiorców, osób oraz organizacji społecznych zainteresowanych ochroną środowiska. Zasadniczy akcent położono na rozwiązania proceduralne mające na celu uzyskanie konsensusu społecznego w razie konfliktu interesu publicznego i interesu indywidualnego występującego w związku z działalnością inwestycyjno-budowlaną. W książce przedstawiono zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska wprowadzone ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Książka jest skierowana zarówno do studentów prawa, administracji i ochrony środowiska, jak i prawników praktyków oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresuje również przedsiębiorców planujących i realizujących inwestycje budowlane mogące oddziaływać na środowisko.