Ochrona środowiska w polskim czeskim i słowackim prawie karnym - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ochrona środowiska w polskim czeskim i słowackim prawie karnym

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Ochrona środowiska w polskim czeskim i słowackim prawie karnym

Autor: Radecki Wojciech

Rok: 2013

Format: 13.0x20.5cm

Stron: 326

ISBN: 9788326442612

Książka stanowi prawnoporównawcze studium odpowiedzialności karnej osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku w ustawodawstwie Polski, Czech i Słowacji. Analiza została dokonana na tle koncepcji zawartych w prawie międzynarodowym i unijnym.

W publikacji:
- omówiono najważniejsze rozwiązania teoretyczne dotyczące odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska,
- przeprowadzono analizę podobieństwa i różnic w ujęciu znamion przestępstw przeciwko środowisku w trzech badanych państwach,
- scharakteryzowano stopień represyjności prawa w ochronie środowiska,
- przedstawiono kilka propozycji de lege ferenda zmierzających do zaadaptowania szczególnie udanych rozwiązań prawa czeskiego i słowackiego do warunków polskich, przede wszystkim w zakresie koncentracji wszystkich przepisów o przestępstwach przeciwko środowisku w odrębnym rozdziale kodeksu karnego.