Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce Studium empiryczne - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce Studium empiryczne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce Studium empiryczne

Autor: Wiłkomirska Anna Zielińska Anna

Rok: 2013

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 170

ISBN: 9788323511731

W książce przedstawiono wyniki pierwszego rzetelnego i obszernego problemowo badania funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli. Zagadnienia związane z awansem zbadano, stosując metody ilościowe i jakościowe. Przeprowadzono badania ankietowe wśród nauczycieli i dyrektorów szkół, wywiady z przedstawicielami organów prowadzących, kuratoriów, ekspertami komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, wywiady zbiorowe z wybranymi grupami nauczycieli. Analizie poddano rozwiązania prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli: nowelizacje przepisów prawnych oraz ich konsekwencje dla nauczycieli i jakości pracy szkół. Przeprowadzono także studia przypadków szkół, żeby poznać praktyczne zastosowanie obowiązujących rozwiązań w zróżnicowanych społecznie, demograficznie i pedagogicznie środowiskach edukacyjnych.
Autorki podjęły próbę zweryfikowania zalet i wad systemu, jego znaczenia dla podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i poprawienia jakości pracy szkoły oraz przedstawiły propozycje zmian. Na problematykę awansowania i promowania nauczycieli starały się spojrzeć możliwie szeroko, uwzględniając perspektywę wszystkich uczestników tego procesu.