Ocena skuteczności ćwiczeń mięśni dna miednicy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ocena skuteczności ćwiczeń mięśni dna miednicy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK

Tytuł: Ocena skuteczności ćwiczeń mięśni dna miednicy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Autor: Radzimińska Agnieszka

Rok: 2019

Format: 15.0x22.0cm

Stron: 186

ISBN: 9788323141969

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowań badaczy problematyką oceny funkcjonowania pacjentów z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w kontekście wielowymiarowej rehabilitacji, odnoszącej się zarówno do objawów fizykalnych, jak i sfery psychologicznej, emocjonalnej i społecznej. Jednak każde nowe badanie stwarza nie tylko szansę poznania jakiegoś odcinka rzeczywistości, ale także możliwość wdrażania uzyskanych wyników do praktyki, niosąc rzeczywistą pomoc osobom z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Stąd już samo zajęcie się przez Autorkę tak ważnym problemem społecznym zasługuje na uznanie. Lektura monografii dowodzi, że badaczka zdaje sobie sprawę, iż interdyscyplinarne podejście do profilaktyki i leczenia osób z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, uwzględniające oddziaływania fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, w tym psychologiczne, jest niezbędne, by zoptymalizować zasoby zdrowotne osób chorych.

Monografia Agnieszki Radzimińskiej (…) dobrze wpisuje się w nurt poszukiwań efektywnych form interdyscyplinarnego podejścia do choroby, jak i samych chorych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Z recenzji prof. dr hab. Marioli Bidzan