Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym

Autor: Dobrołowicz Justyna

Wydanie: 1

Rok: 2013

Format: 16.5x24.5cm

Stron: 290

ISBN: 9788378500322

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Otwiera ją rozdział teoretyczny, którego celem jest omówienie zmian gospodarczych i kulturowych szczególnie ważnych dla funkcjonowania edukacji. Zmiany te tworzą konteksty, w których dyskurs jest realizowany i w dużej mierze decydują o jego treści. W rozdziale drugim, w związku z wieloma niejasnościami, które towarzyszą badaniom dyskursu, podjęłam próbę uporządkowania wiedzy o dyskursie i metodach jego analizy. Kolejne cztery rozdziały pracy mają charakter badawczy. Przeprowadzone analizy wybranych opiniotwórczych czasopism pozwoliły ustalić, jakie wątki tematyczne związane z edukacją są podkreślane w prasie, jak zbudowany jest dyskurs, jakich użyto w nim środków językowych, jakie rezultaty dla zachowania i sposobu myślenia czytelników może przynieść lektura tekstów o edukacji zamieszczonych na łamach tygodników opinii.