Obrady uczestników międzynarodowego spotkania mające na celu uzgodnienie stanowisk w sprawie okołoprotezowego zakażenia stawu KONSENUS - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Obrady uczestników międzynarodowego spotkania mające na celu uzgodnienie stanowisk w sprawie okołoprotezowego zakażenia stawu KONSENUS

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: MEDISFERA

Tytuł: Obrady uczestników międzynarodowego spotkania mające na celu uzgodnienie stanowisk w sprawie okołoprotezowego zakażenia stawu KONSENUS

Redaktorzy Wydania Polskiego:  Dr n. med. Jerzy Białecki, Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

Storn: 352 

Rok: 2015

ISBN: 978-83-63367-01-5

„W pełni akceptuję treść dokumentu. Uważam go za niezwykle potrzebny i pożyteczny”.

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

Prezes Polskiego Towarzystwa

Ortopedycznego i Traumatologicznego

„Akceptuję tłumaczenie polskie i wdrożenie konsensusu – »Proceedings of the International Consensus Meeting

on Periprosthetic Joint Infection«”.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk

Konsultant Krajowy w dziedzinie

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Wielu naszych poprzedników w dziedzinie ortopedii na świecie przez lata zmierzało do poprawienia jakości życia chorych, cierpiących z powodu bólu i problemów z poruszaniem się spowodowanych zniszczeniem stawu biodrowego lub kolanowego.

Współpraca lekarza z inżynierem w zakresie dopracowania mechanicznego rozwiązania mającego na celu produkcję protez zastępujących zniszczone stawy trwała wiele lat. Liczne ośrodki ortopedyczne oraz koncerny przemysłowe doprowadziły do zrealizowania zasadniczych założeń: spełnienia oczekiwań chorych w zakresie uwolnienia od bólu, poprawienia zakresu ruchu i sprawności oraz wydolności ruchowej dzięki wszczepieniu protezy oraz poszerzenia możliwości leczniczych o zastosowanie protezoplastyki nieodwracalnie zniszczonych powierzchni stawowych. (…)

Znaczny odsetek obluzowań stanowią zakażenia okołoprotezowe. W miarę doskonalenia metod diagnostycznych, na przykład sonikacji usuniętych implantów, wielokrotnie okazuje się, że znaczna liczba obluzowań uważanych za asepyczne to obluzowania septyczne.

Problematyka powikłań okołoprotezowych dużych stawów, w tym powikłań zapalnych, stała się kluczowa w dążeniu do optymalizacji leczenia, spełnienia oczekiwań chorego, zadowolenia lekarza i ograniczenia roszczeń sądowych. Powikłanie zapalne zniweczy nawet najdokładniej wykonaną protezoplastykę.

W obecnych czasach, kiedy powszechne są wysokie umiejętności warsztatowe implantacji protez stawowych, umiejętność skutecznego zapobiegania powikłaniom zapalnym staje się kluczem do sukcesu.

Nawet doskonale wszczepiona proteza „zropieje”, jeśli pominięte zostaną zasady profilaktyki zakażeń na każdym etapie wykonywania procedury: w okresie przedoperacyjnym, śródoperacyjnym i pooperacyjnym. (…)Prof. dr hab. n. med. Wojciech J. MarczyńskiZ przedmowy do wydania polskiego