Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tytuł: Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Autor: Knauff Michał

Wydanie: 1

Rok: 2015

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 580

ISBN: 9788301181468

Ze Wstępu:
Ideałem byłoby, gdyby inżynier na podstawie ogólnych zasad i tekstu normy, posługując się wiedzą uzyskaną na uczelni i w praktyce, mógł domyślić się uzasadnienia zawartych w normie zaleceń.. Szczególnie należałoby starać się o jasny związek przepisów z zasadami wytrzymałości materiałów i mechaniki, które są przecież uniwersalnym językiem inżynierów. Oczywiście, spełnienie tego postulatu w całej pełni nie jest możliwe, ale można się do niego zbliżyć.
W książce omówiono podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów pochodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są podane w sposób prostszy niż w normie.
Ważne są również:
· uporządkowanie przepisów dotyczących obliczania ze względu na ścinanie,
· uporządkowanie informacji dotyczących wyznaczania wytrzymałości betonu i współczynnika pełzania w zależności od jego wieku,
· uzupełnienie niekompletnych przepisów normy dotyczących skręcania,
· przejrzyste przedstawienie konsekwencji zastosowania tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowanie tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych.
Wszystkie prezentowane w książce zagadnienia poparte sa bogatym materiałem obliczeniowym i ilustracyjnym.
W tym wydaniu dokonano korekty zauważonych usterek w tekście, we wzorach i na rysunkach.
Książka jest przeznaczona zarówno inżynierów projektujących konstrukcje żelbetowe i pracowników naukowych, jak i dla studentów, dla których będzie doskonałą pomocą w zgłębianiu sztuki projektowania",