Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności

Rok: 2015

Format: 16.5x24.0cm

Stron: 238

ISBN: 9788377846803

Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie przedstawiają napoje alkoholowe w perspektywie historycznych przemian semantycznych i trwałości samych przedstawień, ale też uwidoczniają, w jaki sposób motyw alkoholu jest wykorzystywany w kulturze współczesnej. Prezentowany zbiór studiów stanowi próbę ukazania, jak w różnych kontekstach, kulturach i w zmieniającym się czasie historycznym funkcjonuje figura alkoholu – do jakich celów bywała i nadal jest wykorzystywana. Na prezentowany tom składa się osiemnaście artykułów, które zostały ułożone w porządku chronologicznym. Książka podzielona jest na dwie części: pierwsza zasięgiem czasowym obejmuje średniowiecze i epokę wczesnonowożytną, druga zawiera teksty poświęcone obecności alkoholu w kulturze późnonowożytnej i współczesnej. Czytelnik niniejszej publikacji może, poprzez jej lekturę, zapoznać się z pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat kulturowej roli alkoholu w życiu elit od czasów średniowiecza do współczesności, która odbyła się w październiku 2014 roku w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.