O chrześcijańskiej i polski charakter harcerstwa - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

O chrześcijańskiej i polski charakter harcerstwa

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: O chrześcijańskiej i polski charakter harcerstwa

Wydanie: 1

Rok: 2016

Format: 11.8x15.8

Stron: 170

ISBN: 9788378509356

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.
Reprinty: reprint wydania, [1935]. &,amp,quot,O chrześcijańskiej i polski charakter harcerstwa&,amp,quot,.
1. O powstaniu Harcerstwa.
Skauting polski powstał przed 25 laty, jako ruch wszechstronnego odrodzenia fizycznego, etycznego i narodowego jednostek, a miał na celu odrodzenie społeczeństwa pod względem moralnym, gospodarczym i politycznym, skierowany był przeciw wszystkim zaborcom, w ostatecznym wysiłku (walki zbrojnej) i w końcowym wyniku miał doprowadzić (oczywiście, tylko w łączności z innemi czynnikami) do odzyskania niepodległości państwowej, zaś w wyniku głębokiej wewnętrznej pracy do odrodzenia i całkowitej niezależności narodu polskiego.
Za twórców skautingu-harcerstwa, t. j. zarówno ruchu ideowego, jak i organizacji, opartej na pomysłach angielskich, ale całkowicie spolszczonych, dostosowanych do potrzeb dziejowych i charakteru narodu polskiego — nie można uważać ani jednego jakiegoś człowieka, ani jakiejś jednej grupy, ani tembardziej żadnej organizacji politycznej, mimo współczesnych zabiegów dawnego „Zarzewia“ do zagarnięcia dla siebie początków skautingu polskiego, początków zawsze bardzo ważnych dla nadania całemu ruchowi kierunku.