Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Kwintesencja

Tytuł: Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych

Autor: Tomasz Kaczmarzyk Jadwiga Stypułkowska Romana Tomaszewska Jacek Czopek

Zdjęcia: 262

Ilość stron: 271

ISBN: 9788385700593

SPIS TREŚCI

9 Przedmowa
13 Histogeneza narządu zębowego
19 Klasyfikacja guzow zębopochodnych
29 Zębopochodne guzy niezłośliwe
31 Guzy zawierające nabłonek zębotwórczy z dojrzałym, włóknistym podścieliskiem, bez zębopochodnej ektomezenchymy
31 Grupa szkliwiaków
65 Płaskonabłonkowy guz zębopochodny
69 Wapniejący nabłonkowy guz zębopochodny
75 Pseudogruczołowy guz zębopochodny
81 Rogowaciejąco-torbielowaty guz zębopochodny
97 Guzy zawierające nabłonek zębotwórczy i zębopochodną ektomezenchymę, mogące tworzyć twarde struktury tkankowe
97 Włókniak szkliwiakowy
102 Włókniakozębiniak szkliwiakowy
104 Włókniakozębiak szkliwiakowy
107 Grupa zębiaków
116 Zębiakoszkliwiak
119 Guzy zębopochodne zawierające komórki-cienie
129 Guzy zawierające mezenchymę i/lub zębopochodną ektomezenchymę, mogące również zawierać nabłonek zębotwórczy
145 Zmiany związane z kością
145 Grupa włókniaków kostniejących
153 Dysplazja włóknista
162 Dysplazje kostne
170 Wewnątrzkostna zmiana olbrzymiokomórkowa
177 Cherubinizm/aniołkowatość
187 Torbiel tętniakowata kości
193 Samotna torbiel kostna
199 Zębopochodne guzy złośliwe
201 Zębopochodne raki
234 Zębopochodne mięsaki
241 Inne guzy
248 Piśmiennictwo
268 Objaśnienia skrótów
271 Indeks polskiej terminologii guzów zębopochodnych