Nowoczesne trendy diagnostyki i terapii - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Nowoczesne trendy diagnostyki i terapii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK

Tytuł: Nowoczesne trendy diagnostyki i terapii

Wydanie: 1

Rok: 2020

Format: 16.0x22.5cm

Stron: 570

ISBN: 9788323143864

Lech Miłosz Giziński, Beata Kowalewska, Wiktor Dróżdż, Badania nad współczesnymi strategiami augmentacyjnymi terapii farmakologicznej depresji lekoopornej

Justyna Kalisz, Martyna Sysakiewicz, Gammapatia monoklonalna z powikłaniami nerkowymi (MGRS) – definicja, patomechanizm, objawy, diagnostyka i leczenie

Bartosz Malinowski, Katarzyna Kwiatkowska, Adrian Kozłowski, Grzegorz Chojnacki, Mateusz Ozorowski, Grzegorz Liczner, Karolina Długi, Aleksander Marciniak, Monika Szambelan, Maria Tomczak, Zbigniew Tomczak, Paweł Szyperski, Sebastian Rewerski, Ewelina Sawicka, Mateusz Szostak, Monika Sypniewska, Dawid Adamkiewicz, Jakub Ohla, Lilianna Baran, Małgorzata Gołębiewska, Małgorzata Kacprzak, Mariola Kulczyńska, Donata Schmidt, Maciej Socha, Katarzyna Pawlak-Osińska, Michał Wiciński, Enzymy bakteryjne jako potencjalny mechanizm oporności na leczenie gemcytabiną

Aleksander Marciniak, Grzegorz Chojnacki, Monika Szambelan, Dawid Adamkiewicz, Monika Sypniewska, Ewelina Sawicka, Paweł Szyperski, Tomczak Maria, Zbigniew Tomczak, Anna Domanowska, Łukasz Oksik, Joanna Kwaśniewska, Elżbieta Kowal, Anna Kopczyńska, Jakub Ohla, Dominika Tomaszewska, Lilianna Baran, Małgorzata Gołębiewska, Małgorzata Kacprzak, Mariola Kulczyńska, Donata Schmidt, Bartosz Malinowski, Michał Wiciński, Promotory sekrecji hormonu wzrostu – aktualny stan wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem ibutamorenu w potencjalnych zastosowaniach klinicznych

Katarzyna Sierakowska, Robert Bułtowicz, Paweł Flisiński, Karol Soszyński, Tamara Kołakowska, Marlena Jakubczyk, Marcin Owczarek, Dagmara Szołna-Klufczyńska, Hanna Wajs-Kawczyńska, Dobrosław Tarka, Innowacje w intubacji, wentylacji mechanicznej i anestezjologii regionalnej

Katarzyna Pawlak-Osińska, Henryk Kaźmierczak, Wojciech Kaźmierczak, Stanisław Osiński, Maria Marzec, Michał Osiński, Badanie stanu czynnościowego receptora otolitowego błędnika

Henryk Kaźmierczak, Wojciech Kaźmierczak, Michał Osiński, Maciej Śniegocki, Stanisław Osiński, Maria Marzec, Zaburzenia okulomotoryczne i posturalne w ośrodkowych uszkodzeniach narządu przedsionkowego

Klaudia Mikołajczyk, Alina Janiak, Alina Kiestrzyn-Wójcik, Mariola Rzeszowska, Alina Grzanka, Entoza jako typ śmierci komórki i jej znaczenie w nowotworzeniu. Różnorodność entozy

Joanna Maciejewska, Ewa Domanowska, Natalia Skoczylas-Makowska, Dariusz Grzanka, Chłoniak Hodgkina – molekularne aspekty etiopatogenezy

Joanna Wolska, Magdalena Tworkiewicz, Aneta Krogulska, Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci – aktualne poglądy na temat klasyfikacji, diagnostyki i leczenia

Celestyna Mila-Kierzenkowska, Radosław Ceraficki, Paweł Sutkowy, Karolina, Szewczyk-Golec, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Ewa Czarnecka-Żaba, Małgorzata Sopońska, Michał Chaberski, Gabriela Barlik, Ewelina Marciniak, Małgorzata Wenda, Kamil Sokołowski, Andrzej Wdzięczny, Agata Motyka, Artur Arutjunjan, Alina Woźniak, Stężenie białek ostrej fazy oraz aktywność wybranych enzymów lizosomalnych jako markery nadużywania alkoholu i monitorowania jego odstawienia u pacjentów uzależnionych od alkoholu

Maria Pilarska-Deltow, Anna Junkiert-Czarnecka, Marta Heise, Aneta Bąk, Katarzyna Osmańska, Olga Haus, Poszukiwanie mutacji genu MFAP5 u polskich pacjentów z zespołem Marfana i zespołami marfanoidalnymi – wyniki wstępne

Michał Wiciński, Grzegorz Chojnacki, Bartosz Malinowski, Mateusz Ozorowski, Grzegorz Liczner, Karolina Długi, Aleksander Marciniak, Monika Szambelan, Mateusz Szostak, Maciej Wołkowiecki, Sebastian Rewerski, Dawid Adamkiewicz, Monika Sypniewska, Paweł Szyperski, Maciej Socha, Katarzyna Pawlak-Osińska, Potencjalne mechanizmy działania ulipristalu a nowe kliniczne zastosowanie

Anna Grabas, Jarosław Nuszkiewicz, Marlena Markiewicz, Daria Kupczyk, Rafał Bilski, Karolina Szewczyk-Golec, Nadciśnienie tętnicze a otyłość: mechanizmy powstawania nadciśnienia tętniczego u osób otyłych – nowe perspektywy

Marlena Markiewicz, Anna Grabas, Jarosław Nuszkiewicz, Marta Pawłowska, Karolina Szewczyk-Golec, Wpływ melatoniny na karcynogenezę – onkostatyczne mechanizmy działania

Anna E. Radziszewska, Anna Duleba, Urszula Rogalla-Ładniak, Jacek Swobodziński, Aneta Jakubowska, Ewa Lewandowska, Mariola Mrozek, Marcin Woźniak, Analiza związku polimorfizmów RS1 i RS3 receptora wazopresyny 1a w populacji polskiej z zachowaniami agresywnymi i samobójczymi

Joanna Górska, Dariusz Mątewski, Marek Jedwabiński, Jakub Ohla, Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie zakażeń po zespoleniach złamań

Anna Pniewska, Krzysztof Domagalski, Małgorzata Pawłowska, Ocena zależności pomiędzy polimorfizmami interleukiny 28B a występowaniem działań niepożądanych terapii interferonem pegylowanym i rybawiryną u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C

Magdalena Wiśniewska, Nowości w leczeniu raka nerki

Karolina Tkaczyk, Maciej Słupski, Marlena Jakubczyk, Przemysław Baranowski, Piotr Kośliński, Katarzyna Sierakowska, Aminokwasy rozgałęzione i ich znaczenie w chorobach wątroby

Karolina Długi, Maria Tomczak, Grzegorz Chojnacki, Bartosz Malinowski, Mateusz Ozorow¬ski, Grzegorz Liczner, Aleksander Marciniak, Monika Szambelan, Sebastian Rewerski, Mateusz Szostak, Maciej Wołkowiecki, Dawid Adamkiewicz, Monika Sypniewska, Anna Domanowska, Jakub Ohla, Paweł Szyperski, Michał Wiciński, Analgezja pooperacyjna w zabiegach ortopedycznych – porównanie efektu przeciwbólowego blokad regionalnych oraz morfiny spinal

Natalia Bartoszewicz, Ewa Demidowicz, Monika Richert-Przygońska, Marika Reszczyńska-Domagała, Adam Wilczyński, Krzysztof Narębski, Ilona Olszak-Szot, Mariusz Wysocki, Cewniki centralne u dzieci – powikłania w świetle nowych doniesień

Zygmunt Siedlecki, Sebastian Grzyb, Karol Nowak, Mateusz Szostak, Maciej Śniegocki, Chłoniak podstawy czaszki i pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego – opis przypadku ze strategią postępowania neurochirurgicznego

Monika Siekierka, Joanna Fanslau, Małgorzata Nadolska, Daria Miklas, Beata Matuszak, Aspekty regulacji oddychania

Tadeusz Tadrowski, Maciej Bzdawski, Kinga Ścibior, Czanita Cieścińśka, Małgorzata Grochocka, Polimorfizm 148 Ala/Thr genu CDKN2A w raku podstawnokomórkowym i rogowaceniu słonecznym

Mateusz Jagielski, Wojciech Kupczyk, Grzegorz Jarczyk, Marek Jackowski, Leczenie endoskopowe trzustkowych zbiorników płynowych

Robert Włodarski, Wioleta Pisarczyk, Marlena Jakubczyk, Krzysztof Kusza, Magdalena Michalaska, Katarzyna Sierakowska, Analiza wydatku energetycznego mierzonego kalorymetrią pośrednią w zależności od stanu pacjenta w ciężkiej sepsielub wstrząsie septycznym przebywającego na Oddziale Intensywnej Terapii / 377

Przemysław Grudzka, Maurycy Araszkiewicz, Elektrowstrząsy i przezczaszkowa stymulacja magnetyczna – alternatywy dla psychofarmakoterapii

Katarzyna Piec, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Grzegorz Kozera, Samoistne podciśnienie śródczaszkowe – rzadko rozpoznawana przyczyna bólów głowy. Objawy neurologiczne i diagnostyka obrazowa

Marzena Sykutera, Magdalena Cychowska, Aleksandra Milewicz-Lissewska, Teresa Nowacka, Ewa Lewandowska, Mariola Mrozek, Jacek Swobodziński, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Struktura zatruć substancjami toksycznymi na podstawie oznaczeń toksykologicznych wykonanych w Katedrze Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 2008–2017

Wiktor Dróżdż, Lech Miłosz Giziński, Beata Kowalewska, Inwazyjne metody neurostymulacji w terapii depresji lekoopornej / 445

Przemysław Bławat, Maciej Dancewicz, Mariusz Bella, Aleksandra Chrząstek, Łukasz Żołna, Janusz Kowalewski, Zabiegi małoinwazyjne w chirurgii klatki piersiowej – VATS lobektomia

Przemysław Gałązka, Alicja Rymaszewska, Adam Wilczyński, Marika Reszczyńska-Domagała, Krzysztof Dymek, Irena Daniluk-Matraś, Aktualności i postępy w chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży w 2018 r.

Beata Kukulska-Pawluczuk, Magdalena Nowaczewska, Obrazowanie krwotoku śródmózgowego i jego powikłań za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii z kodowaniem przepływu w kolorze (TCCS)

Aleksandra Różowicz, Krzysztof Kusza, Marlena Jakubczyk, Piotr Kośliński, Paulina Szatkowska-Wandas, Marcin Koba, Katarzyna Sierakowska, Wpływ zabiegu operacyjnego na stężenie glutaminy w surowicy krwi

Sebastian Grzyb, Zygmunt Siedlecki, Karol Nowak, Mateusz Szostak, Maciej Śniegocki, Wybrane urazy złącza czaszkowo-kręgosłupowego (C0–C2) oraz metody ich leczenia

Blanka Dwojaczny, W zdrowym ciele zdrowy mózg. Aktywność fizyczna: wybór czy konieczność?

Wiktor Dróżdż, Kinga Kończak-Czarnoczyńska, Sara Tomczak, Adam Brzeski, Dialog motywujący w medycynie – charakterystyka metody i przegląd badań klinicznych

Anna Bączkowska, Automatyczna analiza dyskursu medycznego