Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: AWF Katowice

Tytuł: Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną

Rok: 2017

ISBN: 978-83-946707-0-2

Oprawa: Twarda

Autor: Paweł Grycmann Władysław Szyngiera

Książka ta zawiera nowatorskie metody nauczania i doskonalenie gry w piłkę nożną. Nauczanie poszczególnych działań indywidualnych przedstawione jest w formie piramidy, zawierającej etapy stopniowego przyswajania danej czynności ruchowej i ma cały czas na uwadze aspekt taktyczny tych działań. Etapy nauczania działań indywidualnych różnią się od siebie i są zależne od stopnia wykorzystania ich w grze. Inne etapy zawiera piramida nauczania podań i przyjęć a inne strzałów na bramkę .

Kolejne rozdziały tej książki przedstawiają działania grupowe i zespołowe w piłce nożnej. Działania grupowe w ataku i w obronie polegają na współdziałaniu dwóch-trzech zawodników w celu tworzenia chwilowej przewagi liczebnej w określonych strefach boiska. Działania te są bezwzględne zależne od partnerów, którzy w sposób bezpośredni wpływają na realizację celów gry.

Działania zespołowe obejmują cztery fazy: atakowania, przejście z atakowania do bronienia, bronienie, przejście z bronienia do atakowania

Ważnym rozdziałem tej książki jest planowanie pracy szkolnej, głownie z myślą o szkoleniu dzieci i młodzieży. Autorzy zaproponowali wprowadzenie pojęć: periodyzacji technicznej, periodyzacji techniczno-taktycznej i periodyzacji taktycznej. Periodyzacja techniczna dotyczy początkowych etapów od ósmego do 13 roku życia ( kategorie: żak, orlik, młodzik ) periodyzacja techniczno-taktyczna stosowana jest w przedziale wiekowym od 14 do 16 roku życia, czyli kategorii trampkarza młodszego i starszego, a periodyzacja taktyczna obejmuje swym zakresem wieku ( od 16 roku życia ) do seniora

 

TEMATYKA

DZIAŁANIA INDYWIDUALNIE W PIŁCE NOŻNEJ

DZIAŁANIA GRUPOWE W PIŁCE NOŻNEJ

DZIAŁANIA ZESPOŁOWE W PIŁCE NOŻNEJ

PLANOWANIE PRACY SZKOLENIOWEJ

KONTROLA PROCESU SZKOLENIOWEGO

WYBRANE METODY W NAUCZANIU I DOSKONALENIU GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ