Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: AWF Katowice

Tytuł: Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży

Autor: Małgorzata Matyja 

Data wydania: 2012

Wydawca: AWF Katowice

Wymiary: 170 x 240 

Oprawa: Miękka

ISBN: 978-83-60841-89-1

Praca stanowi próbę przedstawienia zagadnień związanych z postawą ciała, czynnikami postawotwórczymi, wadami postawy i ich przyczynami oraz korekcją wad postawy w oparciu o koncepcję neurorozwojową państwa Berty i Karela Bobath. Podejście neurorozwojowe - z bardzo dużym uproszczeniem oznacza rozpatrywanie wszelkich problemów posturalno-motory cznych w odniesieniu do tzw. mechanizmu odruchu postawy (ang. postural reflex mechanism) a szczególnie do jego najważniejszej składowej -napięcia posturalnego. Prawidłowe napięcie posturalne jest związane z prawidłowo funkcjonującym ośrodkowym układem nerwowym i prawidłową stabilizacją ciała oraz prawidłowymi relacjami między stabilnością i mobilnością . Mechanizm odruchu postawy coraz częściej określany jest w polskim piśmiennictwie jako mechanizm anty grawitacyjny. Określenie to będzie stosowane w dalszej części pracy. Istotnym elementem podejścia neurorozwojowego jest także wczesne rozpoczynanie usprawniania, zanim w motoryczności ujawnią się i utrwalą cechy nieprawidłowego mechanizmu anty grawitacyjnego w postaci zaburzonej dystrybucji napięcia posturalnego.