✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Neurologia Wojciech Kozubski, Paweł Liberski Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Neurologia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Neurologia

Redaktor : Wojciech Kozubski, Paweł Liberski

Stron : 748

ISBN : 9788320037548

Rok wydania : 2008

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : 165x235

W części I przedstawiono wiadomości z neuroanatomii i neurofizjologii, badania neurologiczne i najważniejsze objawy i zespoły kliniczne układu nerwowego. W części II omówiono najistotniejsze jednostki nozologiczne i zespoły objawowe - ich etiologie, patogenezę, objawy kliniczne, podstawy diagnostyki oraz możliwości terapii i profilaktyki. Część III obejmuje wiadomości fakultatywne, przeznaczone dla studentów szczególnie zainteresowanych neurologią - objawy neurologiczne w chorobach narządów wewnętrznych. Objawy psychopatologiczne w chorobach układu nerwowego i niepożądane objawy neurologiczne wywołane stosowaniem leków, a także podstawowe wiadomości o najczęściej spotykanych encefalopatiach.
Do podręcznika jest dołączona płyta CD, zawierająca test dotyczący wiadomości z neurologii oraz filmy z wybranymi zespołami i objawami neurologicznymi.
Książka dla studentów V roku studiów wydziałów lekarskich akademii medycznych.


Spis treści :
CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE DO NEUROLOGII
Rozdział 1. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego
Rozdział 2. Badanie neurologiczne
Rozdział 3. Zespoły objawowe w neurologii
Rozdział 4. Badania laboratoryjne w chorobach układu nerwowego
Rozdział 5. Wprowadzenie do neuropatologii
Rozdział 6. Badanie neuropsychologiczne i jego rola w procesie diagnostycznym w neurologii
 
CZĘŚĆ II - NEUROLOGIA KLINICZNA
Rozdział 1. Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego i choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i liczby chromosomów
Rozdział 2. Fakomatozy
Rozdział 3. Zaburzenia metaboliczne i inne genetycznie uwarunkowane choroby układu nerwowego
Rozdział 4. Zespoły otępienne
Rozdział 5. Choroby układu pozapiramidowego
Rozdział 6. Choroba neuronu ruchowego i choroby rdzenia kręgowego
Rozdział 7. Choroby nerwowo-mięśniowe
Rozdział 8. Miastenia i zespoły miasteniczne
Rozdział 9. Zatrucia i zespoły niedoborowe układu nerwowego
Rozdział 10. Choroby infekcyjne układu nerwowego
Rozdział 11. Choroby naczyniowe układu nerwowego
Rozdział 12. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i neurologiczne zespoły paranowotworowe
Rozdział 13. Stwardnienie rozsiane i inne zespoły demielinizacyjne
Rozdział 14. Choroby i zespoły objawowe obwodowego układu nerwowego
Rozdział 15. Urazy głowy i rdzenia kręgowego
Rozdział 16. Padaczka
Rozdział 17. Bóle i neuralgie w zakresie głowy i twarzy
Rozdział 18. Zawroty głowy
Rozdział 19. Zespoły objawowe powstające z uwięźnięcia
 
CZĘŚĆ III - ADDENDUM
Rozdział 1. Zaburzenia neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych narządów wewnętrznych
Rozdział 2. Objawy psychopatologiczne i zaburzenia psychiczne w chorobach układu nerwowego
Rozdział 3. Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków
Rozdział 4. Encefalopatie
 
Skorowidz