✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Neurologia Peter Berlit Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Neurologia kompendium

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL


Tytuł : Neurologia
Autor : Peter Berlit
Stron : 420
ISBN : 9788320035216
Rok wydania : 2008
Wydanie : 1
Oprawa : miękka
Format : 165x235

Repetytorium składa się z 16 rozdziałów, w których omówiono ocenę kliniczną i przyczyny najważniejszych objawów neurologicznych, badania pracowniane wykorzystywane w diagnostyce neurologicznej, choroby neurologiczne, wieloogniskowe uszkodzenia układu nerwowego oraz specyficzne problemy terapeutyczne w neurologii.
Można w nim znaleźć aktualne klasyfikacje chorób układu nerwowego, kryteria ich rozpoznawania i skale pozwalające na określenie stopnia zaawansowania chorób. Dzięki przejrzystemu układowi,  licznym tabelom, rycinom i schematom książka pozwala na szybkie znalezienie informacji potrzebnych w  diagnostyce różnicowej i podjęcie działań terapeutycznych.

Spis treści :
  1. Objawy i zespoły neurologiczne
Diagnostyka różnicowa tarczy zastoinowej
Nerwy czaszkowe: czynności, diagnostyka i przyczyny uszkodzeń
Schemat łuku odruchowego reakcji źrenic na światło
Zaburzenia reakcji źrenic
Kliniczna i farmakologiczna diagnostyka różnicowa anizokorii
Przyczyny opadania powieki (ptosis)
Mięsień dźwigacz powieki
Mięsień tarczkowy (Müllera)
Przyczyny rzekomego opadania powieki (pseudoptosis)
Ustawienie gałek ocznych w niedowładach nerwów gałkoruchowych
Czynności mięśni gałki ocznej
Porażenie międzyjądrowe
Ruchy gałek ocznych i ich generowanie
Umiejscowienie (5 rożnych sieci neuronalnych)
Oftalmolmologiczne i gałkoruchowe zaburzenia jako możliwe objawy przewodnie dziedzicznych chorób neurometabolicznych
Wzorce zaburzeń smaku o różnej etiologii
Przyczyny niedowładu twarzy
Postacie porażeń twarzy w uszkodzeniach na różnych poziomach
Próba Webera i Rinnego w orientacyjnym badaniu słuchu
Przyczyny upośledzenia słuchu i szumu usznego
Diagnostyka różnicowa częstszych postaci oczopląsu
Rzadkie postacie oczopląsu
Diagnostyka różnicowa zawrotów głowy
Przyczyny zawrotów głowy
Zawroty głowy – różnicowanie i leczenie
Manewry repozycyjne w łagodnych napadowych zawrotach położeniowych
Diagnostyka różnicowa mnogich uszkodzeń nerwów czaszkowych
Przegląd dróg ruchowych
Układ ruchowy
Drogi i ośrodki ruchowe
Odruchy własne i obce mięśni z podporządkowaniem do poszczególnych korzeni
Próby czynnościowe mięśni – stopnie
Odruchy a nerwy obwodowe i segmenty rdzeniowe
Mięśnie ważne z praktycznego punktu widzenia i ich unerwienie (kończyna górna)
Mięśnie ważne z praktycznego punktu widzenia i ich unerwienie (kończyna dolna)
Somatotopowa lokalizacja pierwotnych czuciowych i ruchowych pól korowych
Czucie somatyczno-trzewne
Charakterystyka zaburzeń czucia w różnych uszkodzeniach
Przebieg dróg czuciowych oraz najważniejsze ośrodki czuciowe
Objawy podrażnienia czuciowego
Segmenty rdzeniowe
Unerwienie czuciowe
Objawy rozciągowe (w uszkodzeniach korzeni i zajęciu opon mózgowo-rdzeniowych)
Tak zwane objawy piramidowe
Odruchy i objawy patologiczne
Czynności móżdżku (cerebellum)
Zaburzenia czynności móżdżku
Widok móżdżku od góry
Widok móżdżku od dołu
Autonomiczny(wegetatywny) układ nerwowy
Czynności układu współczulnego (sympatycznego) i przywspółczulnego (parasympatycznego)
Umiejscowienie uszkodzeń odpowiadających za zaburzenia wydzielania potu
Czynności współczulnego układu nerwowego i umiejscowienie uszkodzeń odpowiadających za zaburzenia wydzielania potu
Testowanie autonomicznego układu nerwowego
Testy wydzielania potu
Czynności pęcherza moczowego
Zaburzenia pęcherzowe
Racjonalna diagnostyka neurogennych zaburzeń pęcherzowych
Umiejscowienie zaburzeń pęcherzowych
Przyczyny i leczenie neurogennych zaburzeń pęcherzowych
Integracyjne czynności ośrodkowego układu nerwowego
Stopnie nasilenia anozognozji
Ważniejsze zespoły neuropsychologiczne
Neuropsychologiczne testy kliniczne
Odruchy źreniczne i ruchy oczu w zaburzeniach świadomości
Dyzartria w chorobach neurologicznych
Ośrodkowe i nerwowo-mięśniowe zaburzenia oddechu
Choroby nerwowo-mięśniowe z zaburzeniami oddychania
Przyczyny zaburzeń świadomości
Kryteria oceny stanu psychicznego
Somatogenne (organiczne) psychozy
Stan psychopatologiczny
Zespoły mózgowe
 
  1. Diagnostyka aparaturowa i laboratoryjna w neurologii
Sonografia dopplerowska zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych
Kryteria identyfikacji tętnic wewnątrzczaszkowych za pomocą przezczaszkowej sonografii dopplerowskiej
Kryteria oceny zwężenia tętnicy szyjnej za pomocą sonografii dopplerowskiej
Elektroencefalografia (EEG)
Ustawienie elektrod w układzie 10-20
Zakresy częstości w EEG
Statystyczne zestawienie podstawowych rytmów EEG
Parametry fizykalne w badaniu poligraficznym snu
Warianty normy w EEG
Stadia snu w EEG
Mapowanie mózgu (kartografia EEG)
Etapy konwencjonalnej elektromiografii igłowej
Zapis elektromiografii u osób zdrowych oraz w neuropatii i miopatii
Wartości prawidłowe w miografii igłowej ważniejszych obwodowych mięśni według unerwienia obwodowego lub korzeniowego
Szybkość przewodzenia w nerwie pośrodkowym
Szybkość przewodzenia w nerwie piszczelowym
Szybkość przewodzenia w nerwie strzałkowym
Szybkość przewodzenia w nerwie łydkowym
Szybkość przewodzenia w nerwie łokciowym
Wartości referencyjne w neurografii ruchowej
Wartości referencyjne w neurografii czuciowej
Wartości prawidłowe fali F, odruchu H i odruchu mrugania
Elektromiografia - drażnienie powtarzalne
Miastenia
Zespół Lamberta-Eatona
Zakresy potencjałów wywołanych
Potencjały wywołane w różnych stanach chorobowych
Szczególne zmiany w badaniach potencjałów wywołanych
Potencjały pobudzenia słuchowych potencjałów wywołanych
Wartości prawidłowe i graniczne
Wartości prawidłowe i średnie (odchylenia standardowe) latencji potencjałów wywołanych
Specjalne wskazania diagnostyczne w przypadku słuchowych potencjałów wywołanych
Modele powstawania słuchowych potencjałów wywołanych
Wyniki badania słuchowych potencjałów wywołanych w różnych chorobach, częstość i obraz zmian patologicznych
Wartości prawidłowe słuchowych potencjałów wywołanych
Typowe miejsca odbioru i odpowiedzi przy badaniu somatosensorycznych potencjałów wywołanych
Miejsca odbioru somatosensorycznych potencjałów wywołanych w układzie 10-20
Ogólne miejsca oceny w diagnostyce somatosensorycznych potencjałów wywołanych
Kryteria oceny w diagnostyce somatosensorycznych potencjałów wywołanych
Patofizjologia somatosensorycznych potencjałów wywołanych, czyli ich przewodzenie w zależności od podstawowego procesu
Kliniczne znaczenie somatosensorycznych potencjałów wywołanych
Kliniczne zastosowanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych
Dynamiczne zastosowanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych
Wyniki badania somatosensorycznych potencjałów wywołanych w różnych chorobach
Prognostyczne znaczenie pojedynczych zmian somatosensorycznych potencjałów wywołanych w ciężkich chorobach mózgu (stymulacja obwodowa nerwu pośrodkowego)
IXa
Somatosensoryczne potencjały wywołane w chorobach rdzenia kręgowego
Somatosensoryczne potencjały wywołane z nerwu pośrodkowego w ustalaniu poziomu uszkodzenia (stan prawidłowy)
Wartości prawidłowe somatosensorycznych potencjałów wywołanych
Stymulacja magnetyczna – ruchowe potencjały wywołane
Parametry stymulacyjne ruchowych potencjałów wywołanych
Parametry odbioru ruchowych potencjałów wywołanych
Miejsca stymulacji
Wartości prawidłowe ruchowych potencjałów wywołanych
Potencjały poznawcze (P300)
Diagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego
Wskazania do nakłucia lędźwiowego
Najczęstsze typy zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym
Diagram indeksu IgG (IgG płyn/IgG surowica)
Barwienie metodą Grama
Ważniejsze bakterie wywołujące zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (w barwieniu Grama)
Wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego w procesach zapalnych, polineuropatiach, chorobach naczyniowych i nowotworach ośrodkowego układu nerwowego
Specjalistyczna diagnostyka laboratoryjna krwi
Schemat parametrów krzepnięcia krwi i krwawienia
Czynniki krzepnięcia krwi
Prawidłowy obraz zdjęcia radiologiczny czaszki (schemat)
Zasady postępowania przy ocenie rentgenogramów kręgosłupa
Najważniejsze elementy kręgów w obrazie rentgenowskim (schematycznie)
Linie pomiarowe dla oceny pogranicza czaszkowo-kręgowego w obrazie rentgenowskim
Tomografia komputerowa czaszki
Tomografia komputerowa głowy
Środki kontrastowe w obrazie częstszych uszkodzeń w tomografii komputerowej głowy
Zwapnienia w tomografii komputerowej głowy
Anatomia tętnic mózgu
Płaszczyzny w obrazie magnetycznego
Czasy relaksacji w rezonansie magnetycznym specyficzny dla różnych tkanek
 
  1. Bóle głowy
Klasyfikacja bólów głowy według Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy WHO
Diagnostyka różnicowa bólów głowy
Diagnostyka różnicowa trójdzielno-autonomicznych bólów głowy
Kryteria diagnostyczne bólów głowy spowodowanych nadużyciem leków
Leki, które mogą wywoływać bóle głowy
Umiejscowienie bólu w nerwobólach czaszkowych
Nerwobóle i inne bóle twarzy
Leczenie farmakologiczne w okresach bezbólowych w przypadkach bólów głowy i twarzy
Porównanie doraźnych leków przeciwmigrenowych
Leki przeciwwymiotne w migrenie
Analgetyki w leczeniu napadów migreny
 
  1. Nowotwory układu nerwowego
Nowotwory układu nerwowego i ich umiejscowienie
Względna częstość pierwotnych nowotworów mózgu, rozkład wiekowy a rokowanie 2-letnie oraz 5-letnie
Leczenie glejaków
Wskaźnik aktywności według Karnofsky’ego dla oce ...