✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Neurologia Peter Berlit Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Neurologia kompendium

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • Stara Cena: 109,00 złCena: 83,93 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt

 • Tytuł : Neurologia
  Autor : Peter Berlit
  Stron : 420
  ISBN : 9788320035216
  Rok wydania : 2008
  Wydanie : 1
  Oprawa : miękka
  Format : 165x235

  Repetytorium składa się z 16 rozdziałów, w których omówiono ocenę kliniczną i przyczyny najważniejszych objawów neurologicznych, badania pracowniane wykorzystywane w diagnostyce neurologicznej, choroby neurologiczne, wieloogniskowe uszkodzenia układu nerwowego oraz specyficzne problemy terapeutyczne w neurologii.
  Można w nim znaleźć aktualne klasyfikacje chorób układu nerwowego, kryteria ich rozpoznawania i skale pozwalające na określenie stopnia zaawansowania chorób. Dzięki przejrzystemu układowi,  licznym tabelom, rycinom i schematom książka pozwala na szybkie znalezienie informacji potrzebnych w  diagnostyce różnicowej i podjęcie działań terapeutycznych.

  Spis treści :
  1. Objawy i zespoły neurologiczne
  Diagnostyka różnicowa tarczy zastoinowej
  Nerwy czaszkowe: czynności, diagnostyka i przyczyny uszkodzeń
  Schemat łuku odruchowego reakcji źrenic na światło
  Zaburzenia reakcji źrenic
  Kliniczna i farmakologiczna diagnostyka różnicowa anizokorii
  Przyczyny opadania powieki (ptosis)
  Mięsień dźwigacz powieki
  Mięsień tarczkowy (Müllera)
  Przyczyny rzekomego opadania powieki (pseudoptosis)
  Ustawienie gałek ocznych w niedowładach nerwów gałkoruchowych
  Czynności mięśni gałki ocznej
  Porażenie międzyjądrowe
  Ruchy gałek ocznych i ich generowanie
  Umiejscowienie (5 rożnych sieci neuronalnych)
  Oftalmolmologiczne i gałkoruchowe zaburzenia jako możliwe objawy przewodnie dziedzicznych chorób neurometabolicznych
  Wzorce zaburzeń smaku o różnej etiologii
  Przyczyny niedowładu twarzy
  Postacie porażeń twarzy w uszkodzeniach na różnych poziomach
  Próba Webera i Rinnego w orientacyjnym badaniu słuchu
  Przyczyny upośledzenia słuchu i szumu usznego
  Diagnostyka różnicowa częstszych postaci oczopląsu
  Rzadkie postacie oczopląsu
  Diagnostyka różnicowa zawrotów głowy
  Przyczyny zawrotów głowy
  Zawroty głowy – różnicowanie i leczenie
  Manewry repozycyjne w łagodnych napadowych zawrotach położeniowych
  Diagnostyka różnicowa mnogich uszkodzeń nerwów czaszkowych
  Przegląd dróg ruchowych
  Układ ruchowy
  Drogi i ośrodki ruchowe
  Odruchy własne i obce mięśni z podporządkowaniem do poszczególnych korzeni
  Próby czynnościowe mięśni – stopnie
  Odruchy a nerwy obwodowe i segmenty rdzeniowe
  Mięśnie ważne z praktycznego punktu widzenia i ich unerwienie (kończyna górna)
  Mięśnie ważne z praktycznego punktu widzenia i ich unerwienie (kończyna dolna)
  Somatotopowa lokalizacja pierwotnych czuciowych i ruchowych pól korowych
  Czucie somatyczno-trzewne
  Charakterystyka zaburzeń czucia w różnych uszkodzeniach
  Przebieg dróg czuciowych oraz najważniejsze ośrodki czuciowe
  Objawy podrażnienia czuciowego
  Segmenty rdzeniowe
  Unerwienie czuciowe
  Objawy rozciągowe (w uszkodzeniach korzeni i zajęciu opon mózgowo-rdzeniowych)
  Tak zwane objawy piramidowe
  Odruchy i objawy patologiczne
  Czynności móżdżku (cerebellum)
  Zaburzenia czynności móżdżku
  Widok móżdżku od góry
  Widok móżdżku od dołu
  Autonomiczny(wegetatywny) układ nerwowy
  Czynności układu współczulnego (sympatycznego) i przywspółczulnego (parasympatycznego)
  Umiejscowienie uszkodzeń odpowiadających za zaburzenia wydzielania potu
  Czynności współczulnego układu nerwowego i umiejscowienie uszkodzeń odpowiadających za zaburzenia wydzielania potu
  Testowanie autonomicznego układu nerwowego
  Testy wydzielania potu
  Czynności pęcherza moczowego
  Zaburzenia pęcherzowe
  Racjonalna diagnostyka neurogennych zaburzeń pęcherzowych
  Umiejscowienie zaburzeń pęcherzowych
  Przyczyny i leczenie neurogennych zaburzeń pęcherzowych
  Integracyjne czynności ośrodkowego układu nerwowego
  Stopnie nasilenia anozognozji
  Ważniejsze zespoły neuropsychologiczne
  Neuropsychologiczne testy kliniczne
  Odruchy źreniczne i ruchy oczu w zaburzeniach świadomości
  Dyzartria w chorobach neurologicznych
  Ośrodkowe i nerwowo-mięśniowe zaburzenia oddechu
  Choroby nerwowo-mięśniowe z zaburzeniami oddychania
  Przyczyny zaburzeń świadomości
  Kryteria oceny stanu psychicznego
  Somatogenne (organiczne) psychozy
  Stan psychopatologiczny
  Zespoły mózgowe
   
  1. Diagnostyka aparaturowa i laboratoryjna w neurologii
  Sonografia dopplerowska zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych
  Kryteria identyfikacji tętnic wewnątrzczaszkowych za pomocą przezczaszkowej sonografii dopplerowskiej
  Kryteria oceny zwężenia tętnicy szyjnej za pomocą sonografii dopplerowskiej
  Elektroencefalografia (EEG)
  Ustawienie elektrod w układzie 10-20
  Zakresy częstości w EEG
  Statystyczne zestawienie podstawowych rytmów EEG
  Parametry fizykalne w badaniu poligraficznym snu
  Warianty normy w EEG
  Stadia snu w EEG
  Mapowanie mózgu (kartografia EEG)
  Etapy konwencjonalnej elektromiografii igłowej
  Zapis elektromiografii u osób zdrowych oraz w neuropatii i miopatii
  Wartości prawidłowe w miografii igłowej ważniejszych obwodowych mięśni według unerwienia obwodowego lub korzeniowego
  Szybkość przewodzenia w nerwie pośrodkowym
  Szybkość przewodzenia w nerwie piszczelowym
  Szybkość przewodzenia w nerwie strzałkowym
  Szybkość przewodzenia w nerwie łydkowym
  Szybkość przewodzenia w nerwie łokciowym
  Wartości referencyjne w neurografii ruchowej
  Wartości referencyjne w neurografii czuciowej
  Wartości prawidłowe fali F, odruchu H i odruchu mrugania
  Elektromiografia - drażnienie powtarzalne
  Miastenia
  Zespół Lamberta-Eatona
  Zakresy potencjałów wywołanych
  Potencjały wywołane w różnych stanach chorobowych
  Szczególne zmiany w badaniach potencjałów wywołanych
  Potencjały pobudzenia słuchowych potencjałów wywołanych
  Wartości prawidłowe i graniczne
  Wartości prawidłowe i średnie (odchylenia standardowe) latencji potencjałów wywołanych
  Specjalne wskazania diagnostyczne w przypadku słuchowych potencjałów wywołanych
  Modele powstawania słuchowych potencjałów wywołanych
  Wyniki badania słuchowych potencjałów wywołanych w różnych chorobach, częstość i obraz zmian patologicznych
  Wartości prawidłowe słuchowych potencjałów wywołanych
  Typowe miejsca odbioru i odpowiedzi przy badaniu somatosensorycznych potencjałów wywołanych
  Miejsca odbioru somatosensorycznych potencjałów wywołanych w układzie 10-20
  Ogólne miejsca oceny w diagnostyce somatosensorycznych potencjałów wywołanych
  Kryteria oceny w diagnostyce somatosensorycznych potencjałów wywołanych
  Patofizjologia somatosensorycznych potencjałów wywołanych, czyli ich przewodzenie w zależności od podstawowego procesu
  Kliniczne znaczenie somatosensorycznych potencjałów wywołanych
  Kliniczne zastosowanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych
  Dynamiczne zastosowanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych
  Wyniki badania somatosensorycznych potencjałów wywołanych w różnych chorobach
  Prognostyczne znaczenie pojedynczych zmian somatosensorycznych potencjałów wywołanych w ciężkich chorobach mózgu (stymulacja obwodowa nerwu pośrodkowego)
  IXa
  Somatosensoryczne potencjały wywołane w chorobach rdzenia kręgowego
  Somatosensoryczne potencjały wywołane z nerwu pośrodkowego w ustalaniu poziomu uszkodzenia (stan prawidłowy)
  Wartości prawidłowe somatosensorycznych potencjałów wywołanych
  Stymulacja magnetyczna – ruchowe potencjały wywołane
  Parametry stymulacyjne ruchowych potencjałów wywołanych
  Parametry odbioru ruchowych potencjałów wywołanych
  Miejsca stymulacji
  Wartości prawidłowe ruchowych potencjałów wywołanych
  Potencjały poznawcze (P300)
  Diagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego
  Wskazania do nakłucia lędźwiowego
  Najczęstsze typy zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym
  Diagram indeksu IgG (IgG płyn/IgG surowica)
  Barwienie metodą Grama
  Ważniejsze bakterie wywołujące zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (w barwieniu Grama)
  Wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego w procesach zapalnych, polineuropatiach, chorobach naczyniowych i nowotworach ośrodkowego układu nerwowego
  Specjalistyczna diagnostyka laboratoryjna krwi
  Schemat parametrów krzepnięcia krwi i krwawienia
  Czynniki krzepnięcia krwi
  Prawidłowy obraz zdjęcia radiologiczny czaszki (schemat)
  Zasady postępowania przy ocenie rentgenogramów kręgosłupa
  Najważniejsze elementy kręgów w obrazie rentgenowskim (schematycznie)
  Linie pomiarowe dla oceny pogranicza czaszkowo-kręgowego w obrazie rentgenowskim
  Tomografia komputerowa czaszki
  Tomografia komputerowa głowy
  Środki kontrastowe w obrazie częstszych uszkodzeń w tomografii komputerowej głowy
  Zwapnienia w tomografii komputerowej głowy
  Anatomia tętnic mózgu
  Płaszczyzny w obrazie magnetycznego
  Czasy relaksacji w rezonansie magnetycznym specyficzny dla różnych tkanek
   
  1. Bóle głowy
  Klasyfikacja bólów głowy według Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy WHO
  Diagnostyka różnicowa bólów głowy
  Diagnostyka różnicowa trójdzielno-autonomicznych bólów głowy
  Kryteria diagnostyczne bólów głowy spowodowanych nadużyciem leków
  Leki, które mogą wywoływać bóle głowy
  Umiejscowienie bólu w nerwobólach czaszkowych
  Nerwobóle i inne bóle twarzy
  Leczenie farmakologiczne w okresach bezbólowych w przypadkach bólów głowy i twarzy
  Porównanie doraźnych leków przeciwmigrenowych
  Leki przeciwwymiotne w migrenie
  Analgetyki w leczeniu napadów migreny
   
  1. Nowotwory układu nerwowego
  Nowotwory układu nerwowego i ich umiejscowienie
  Względna częstość pierwotnych nowotworów mózgu, rozkład wiekowy a rokowanie 2-letnie oraz 5-letnie
  Leczenie glejaków
  Wskaźnik aktywności według Karnofsky’ego dla oce ...