Naukowe forum pedagogów 7 Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Naukowe forum pedagogów 7 Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: Naukowe forum pedagogów 7 Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych

Wydanie: 1

Rok: 2012

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 122

ISBN: 9788378500469

Publikacja jest pokłosiem V Naukowego Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wyjątkowa atmosfera tego spotkania pozwoliła na efektywną refleksję nad obecną sytuacją społeczną, często napiętą, pełną sprzeczności, trudna do naukowego spenetrowania, a z drugiej strony – fascynująco złożoną, stanowiącą wyzwanie dla wszystkich jej uczestników.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się jaki wpływ na aktualny system edukacji ma powszechna kultura neoliberalna, stanowiąca istotny nacisk na tworzone programy nauczania i wychowania. Obawy może budzić model podporządkowania się edukacji systemowi ekonomii korporacyjnej i ukierunkowanie na „produkowanie” wydajnych konsumentów, a także niebezpieczeństw które temu towarzyszą, osób nieprzystosowanych i zmarginalizowanych społecznie. Przedmiotem dyskusji naukowej stała się analiza różnych postaw wobec tak zorganizowanego świata - od poczucia konieczności adaptacji po niezachwianą krytykę.

Referaty, składające się na treść książki, ułożono w formalnym porządku ogólności/szczegółowości podejmowanych zagadnień. Teksty te można również usystematyzować tematycznie:
- formułowanie pozytywnych programów wychowania,
- pogłębione diagnozowanie obecnego stanu rzeczy z wydobywaniem specyfiki aktualnych komplikacji oddziaływań wychowawczych,
- pomysły działań naprawczych już wdrażanych bądź możliwych w przedstawionej sytuacji neoliberalnego uwikłania edukacji.