Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tytuł: Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej

Autor: Chrzanowska Iwona

Rok: 2019

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 360

ISBN: 9788301204624

O ile wiek XX zapoczątkował ruch Nowego Wychowania koncentrujący uwagę pedagogów i społeczeństwa na konieczności odejścia od tradycyjnej szkoły, o tyle wiek XXI uwrażliwia społeczeństwa na problemy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To kolejny etap humanizacji procesu kształcenia (...)

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski dr h.c. Multi
z recenzji