Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję

Autor: Kobojek Elżbieta

Rok: 2009

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 242

ISBN: 9788375253337

Prezentowana książka stanowi podsumowanie wieloletnich badań terenowych i laboratoryjnych dotyczących wpływu działalności człowieka na modyfikacje procesów fluwialnych na nizinnych obszarach środkowej Polski. Skutki oddziaływań człowieka w sąsiadujących ze sobą dolinach mogą być różne w zależności od lokalnych uwarunkowań, głównie budowy geologicznej i rzeźby zlewni oraz sposobu zasilania rzeki.