✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Nasze dziecko Lidia Bernadeta Brydak, Irena Czajka, Jagna Roma Jadwiga Rokicka-Milewska Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Nasze dziecko

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Nasze dziecko

Autor : Lidia Bernadeta Brydak, Irena Czajka, Jagna

Redaktor : Roma Jadwiga Rokicka-Milewska

Stron : 592

ISBN : 9788320034530

Rok wydania : 2016

Wydanie : 1

Oprawa : twarda

Format : 165*235

Jest to nowoczesny, wszechstronny poradnik o zdrowiu i chorobie dziecka do 3 lat, Autorami są wybitni specjaliści z zakresu neonatologii, psychologii, psychiatrii, kardiologii itd. Oprócz zagadnień związanych z rozwojem dziecka, jego pielęgnowaniem, wychowaniem w zdrowiu i chorobie w książce znajdują się rady dotyczące np, organizacji domu po urodzeniu dziecka, szczegółowe dane na temat masy ciała, wzrostu, obwodu głowy, w zależności od wieku rozwojowego, a także wskazówki, co robić, gdy dziecko nie ma apetytu lub płacze w nocy, jak karmić piersią, a jak mieszankami,
Jest to wspaniała, nowatorska i mądra książka, przyjazna rodzicom, rozwiązująca każdy problem - i ten malutki, i ten ogromny,
Książka jest polecana przez Instytut Matki i Dziecka,


Spis treści :
1. Rozwój
Noworodek
Macierzyństwo
Planowanie ciąży - co to oznacza?
   Prawidłowy rozwój płodu - jak to ocenić?
Płód słyszy i czuje, i co z tego wynika?
Utrata środowiska wewnątrzmacicznego i początki samodzielnego życia noworodka
   Pierwszy oddech
   Krążenie krwi
   Przewód pokarmowy
   Czynność nerek
   Termoregulacja
   Mózg i ośrodkowy układ nerwowy
Poród rodzinny
Szpital przyjazny matce i dziecku
Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne
Pielęgnowanie skóry
Co to jest kangurowanie?
Karmienie piersią
   Jak przechowywać pokarm?
   Przeciwwskazania do karmienia piersią
Dieta kobiety ciężarnej i karmiącej
   Dieta kobiety ciężarnej
   Dieta kobiety karmiącej
Badania przesiewowe i pierwsze szczepienia
Żółtaczka noworodka
Bliźniaki, trojaczki, czworaczki
Zwalnianie noworodka do domu i opieka lekarza rodzinnego
Ubranka i pieluszki
Bezpieczne łóżeczka, wózki i nosidła
Dlaczego urodziłam wcześniaka?
Najczęstsze schorzenia noworodka przedwcześnie urodzonego
Oddział intensywnej terapii noworodka - bezpieczeństwo czy strach
Rola fizjoterapeuty w opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym
Pomoc psychologa
Czy moje dziecko będzie się prawidłowo rozwijać?
Dalsza opieka nad dzieckiem
Pierwszy, drugi i trzeci rok życia
O czym należy pamiętać
   Karmienie pokarmem matki - złotym standardem żywienia noworodków i niemowląt
   Jak wykorzystać i wzmocnić możliwości rozwojowe dzieci?
   Ochrona przed zagrożeniami chorobowymi i urazami przez szeroko
rozumianą profilaktykę
Pierwszy rok życia - okres niemowlęcy
   Pierwszy kwartał
   Drugi kwartał
   Trzeci kwartał
   Czwarty kwartał
   Sztuczne żywienie
   Uwagi końcowe dotyczące pierwszego roku życia
Drugi rok życia
   Rozwój somatyczny
   Rozwój psychoruchowy
   Żywienie
Trzeci rok życia
Rozwój somatyczny
Rozwój psychoruchowy
Żywienie
Zaburzenia snu
Zaburzenia postawy
Rozwój psychoruchowy - spojrzenie neurologa
Co warunkuje narodziny zdrowego i mądrego dziecka?
Co to jest rozwój psychoruchowy?
Podstawowe okresy rozwoju dziecka
   Od noworodka do dziecka rocznego
   Rozwój motoryczny i emocjonalny
Okres wczesnego dzieciństwa
Dziecko przedwcześnie urodzone
   Rozwój psychoruchowy
Rozwój somatyczny dziecka do trzeciego roku życia
Czynniki warunkujące prawidłowy przebieg rozwoju dziecka
Okresy rozwojowe
Rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie
Ocena rozwoju somatycznego
Jak należy posługiwać się normami, czyli biologicznymi układami
odniesienia?
Jak posługiwać się siatką centylową?
Dzienniczek matki
2. Wychowanie
Urządzanie mieszkania
Okres wczesnoniemowlęcy
Urządzenie pokoju dla dziecka do trzeciego roku życia
Wprowadzanie zdrowego trybu życia
Jak budować kontakty społeczne dziecka?
Rola dziadków
Opieka nad dzieckiem
   Opieka dziadków
   Opiekunka
   Żłobek
Ubieranie dziecka - dostosowanie do pory roku
Świat dziecka w zabawie
   Rodzaje zabawek
   Spacery
   Kontakty z przyrodą
   Rysowanie
   Kontakt z książką
   Oglądanie telewizji
   Kontakt ze zwierzętami
Podróże
   Podróż samochodem
   Podróż samolotem
Jak wychowywać dziecko - uwagi psychologa
Rola rodziców we wczesnym kształtowaniu cech osobowych dziecka
   Kim jest nasze dziecko?
   Jak przezwyciężać trudności?
Rozwój podstawowej relacji społecznej dziecka
   Komunikacja niewerbalna
   Dostrajanie się matki do rytmu czynności dziecka
   Wzajemność w kontakcie z dzieckiem
   Ufne przywiązanie
Rozwój poczucia siebie
   Rodzice źródłem informacji dla dziecka o nim samym
   Aktywność dziecka a jego wiara w siebie
Zabawa i poznawanie świata przez dziecko
   Dziecko spontanicznym odkrywcą
   Dziecko a zabawa
   Zabawy i zabawki w okresie niemowlęcym
   Zabawy i zabawki w okresie poniemowlęcym
Potrzeby społeczne małych dzieci
   Dziecko - istota społeczna od urodzenia
   Umiejętności społeczne małego dziecka
   Zaspokajanie potrzeby kontaktu z rówieśnikami
Jak rodzice pomagają dziecku rozwijać mowę?
   Gaworzenie - wstęp do mowy właściwej
   Mowa jako środek i efekt komunikowania się
Uczenie reguł, wyznaczanie granic
   Pierwsze ograniczenia i wymagania, jakie świat stawia dziecku
   Wprowadzanie zasad
   Skąd biorą się zasady wychowawcze?
   Wprowadzanie reguł, wyznaczanie granic w drugim i trzecim roku życia
   Jak dziecko spostrzega wprowadzanie reguł?
   Co ułatwia osiąganie zamierzeń wychowawczych?
   Czego rodzice powinni się wystrzegać?
Przekorne i uparte dwulatki
   Jak postępować? Jaką przyjąć postawę?
   Napady nasilonej złości
Zasypianie i sen dziecka
   Co ułatwia dzieciom zasypianie?
   Dlaczego dzieci budzą się w nocy?
   Kiedy przenieść łóżeczko do dziecięcego pokoju?
Trening czystości
   Etapy rozwoju kontroli nad wydalaniem
Dziecko i jego rodzeństwo
   W oczekiwaniu na braciszka lub siostrzyczkę
   Noworodek - przyjaciel czy rywal?
   Czy rodzice jednakowo kochają swe dzieci?
   A jak się czuje dziecko urodzone jako drugie?
   Rodzina, jako miejsce nabywania kompetencji społecznych
Czy dobrze być jedynakiem?
   Potrzeby dziecka a potrzeby dorosłych
   Rozwój społeczny jedynaków
   Samotni jedynacy
   Rozwój umiejętności społecznych
Dziecko adoptowane
   Decyzja małżonków o adopcji dziecka
   Aktywne przygotowywanie się do adopcji
   Poznanie dziecka i podjęcie decyzji o przyjęciu go do rodziny
   Adaptacja dziecka i rodziców do nowej sytuacji
   Gdy adoptowanym dzieckiem jest niemowlę
   Gdy adoptowane dziecko ma więcej niż rok
   Społeczny odbiór zachowania dziecka w odczuciu rodziców adopcyjnych
   Budowanie więzi
   Wyrównywanie opóźnień
   Problemy wychowawcze
   Jawność w adopcji
Rodzice i stres
   Czas dla siebie i dziecka
   Wiedza i kompetencje wychowawcze
   Wgląd we własne emocje
    Lepsze poznanie swego dziecka
    Świadoma praca nad polepszeniem relacji z dzieckiem
    Realna ocena siebie jako rodzica
    Oczekiwania wobec dziecka
Trudności wychowawcze - uwagi psychiatry
Sen
Problemy związane z jedzeniem
   Dziecko otyłe
Czynności nawykowe
Dziecko lękowe
   Jak postępować w przypadku lęku separacyjnego?
   Jak zapobiegać występowaniu zaburzeń lękowych u dzieci?
Dziecko opóźnione w rozwoju psychoruchowym
   Jak postępować, gdy podejrzewa się, że rozwój psychoruchowy dziecka jest opóźniony?
Autyzm dziecięcy
   Jak należy postępować, by pomóc dziecku z autyzmem?
Dziecko nadpobudliwe
   Jak można pomóc dziecku nadpobudliwemu?
Agresja u dzieci
   Jak pomóc agresywnemu dziecku?
Reakcja dziecka na rozłąkę z matką (opiekunką)
 
3. Co rodzice powinni wiedzieć
Najczęstsze choroby i dolegliwości
Choroby oczu
   Zapalenie spojówek
   Jęczmień
   Zez
   Oczopląs
Choroby i dolegliwości w obrębie uszu
   Ropne zapalenie ucha środko ...